Vad innebär assessment?

Genom vår assessment höjer ni värdet och träffsäkerheten vid rekrytering internt såväl som externt till era affärskritiska positioner, genom att ni väljer en oberoende kandidatbedömning utförd av en professionell personbedömare. Som uppdragsgivaren får ni ett bredare beslutsunderlag och en objektiv diskussionpartner.

Ett assessment innebär helt enkelt att vi fokuserar på att identifiera och utveckla potentialen hos dina nya eller befintliga chefer och medarbetare vid en rekrytering och urval eller successionsplanering. Det unika för Nordh Consulting är vår användning av vetenskapligt utvecklade verktyg, vilket också innebär att resultaten är mätbara.

Hur?

Jo - vi säkerställer hög objektivitet via kvalificerade assessment som innehåller djupintervju, test och återkoppling genom våra erfarna och certifierade konsulter som ställer rätt och fler frågor.

EQ + IQ = som mäter framgång!

EQ-testet mäter en människas emotionella och sociala intelligens. Det handlar om ett antal förmågor som visar hur väl en person kan läsa av och förstå sig själv och sin omgivning samt anpassa sig efter rådande omständigheter. Det unika med testet är att det mäter dynamiska förmågor som är utvecklingsbara vilket innebär att om kandidaten är medveten om sina styrkor och förbättrings områden, kan man träna upp sin emotionella intelligens genom hela livet.

WPT-R är ett begåvningstest som mäter allmän problemlösningsförmåga som vi matchar när det gäller att förutse att en person kommer att klara av att prioritera och känna sig tillfreds med utmaningen samt hantera att ta in ny information samt klara av stress som en viss roll innebär.

WOPI mäter motivation och arbetspersonlighet, vars syfte är att ta reda på vad som driver och motiverar individer och grupper att nå högre kompetens inom sitt arbetsområde.

Det är vår övertygelse att bra arbetspsykologiska tester rekommenderade av Buros Center for Testing, samt använda på rätt sätt av utbildade certifierade konsulter, har hög tillförlitlighet.

Blir du nyfiken och vill veta mer är du varmt Välkommen - Vi hjälper dig att ta din verksamhet ett steg längre.

#assessment #rekrytering #nordhconsultingab #emotionellintelligens #eq+iq #karriär

Källa: MHS, WPT, Wopi


Rekrytering och konsten att fokusera rätt

Nordh Consulting är det personliga företaget som hjälper dig att integrera analytisk förmåga med emotionell intelligens vid både rekrytering internt eller externt på de olika nivåerna.

  • Executive/ledningsnivå
  • Mellanchef
  • Specialist/projektledare
  • Interimskonsult

Visste du att - Att de mjuka värdena sedan ca 25 år har en vetenskaplig grund att stå  på precis som vi mäter begåvningsdelen IQ. Även om detta kan vara ifrågasatt så vet vi att det du inte kan mäta kan du inte styra, och vem vill idag inte veta vad som motiverar och hur de får dina medarbetare att känna mening och glädje i det den gör. Eftersom det är människorna som jobbar hos er som bidrar till det unika i ert företag.

Så oavsett om du står inför att rekrytera nya medarbetare, om du vill hitta och utveckla dold potential hos befintliga medarbetare, eller om du vill skapa ett mer framgångsrikt ledarskap kopplat till era värderingar.

Vi hjälper dig att hitta rätt talang och göra bedömningar som identifierar de människor som kommer utveckla eller behålla den kultur ni skapat, det är vi proffs på! Vi erbjuder er smarta lösningar med en vetenskaplig grund.

Välkommen att höra av dig!

#rekrytering #karriär #omställning #chef #ledare #specialist #projektledare #interimskonsult #nordhconsultingab

Källa: MHSassessment


Tips till kandidat för en lyckad digital intervju

Digitala intervjuer var på gång redan innan coronakrisen. Nu är de här för att stanna. Men hur genomför kandidaten en lyckad digital intervju? Rekryteringskonsulten Susanne Nordh vet vad som krävs.

Vi bjuder dig som kandidat på några tips för en lyckad digital intervju.

1. Ha koll på tekniken

Bli trygg med tekniken innan intervjun. Se till att batteriet är laddat till din datorn? Har du bra uppkoppling? Ta reda på om intervjun ska ske via teams eller zoom, samt stäm av de olika funktionaliteterna i god tid innan. På teams kan du med fördel blurra bakgrunden. Använd datorn, det blir bättre bild än med mobiltelefonen. Testa att ringa en vän i god tid innan för att se så allt funkar.

2. Tänk på helhetsintrycket

Se den digitala intervjun som om du skulle gå på en fysisk intervju. Klä dig så att du anpassar dig till verksamhetens eventuella klädkod.

3. Fixa rätt bakgrundsmiljö

Förbered din intervjumiljö. Kika på bakgrunden, är den rörig, försök ha en neutral bakgrund.  Stäm också av hur ljuset faller, gå gärna runt i rummet och testa hur du ser ut i bild. Placera datorn högt upp så att du inte behöver titta ner i datorn.

4. Titta in i kameran

Försök att titta in i kameran under intervjun så att ni får ögonkontakt och tänk på din hållning. Stå gärna upp, det kan ge dig mer energi. Tänk på att hålla en naturlig ögonkontakt och undvika onödig tics som att ta dig i ansiktet eller hålla på med håret.

5. Ställ frågor!

Vad behöver du för information om verksamheten för att fatta ditt beslut om detta är en tjänst för dig? Att vara påläst och ha förberett frågor till den som rekryterar skapar en jämnare maktbalans. Skriv ner om det är något som är extra viktigt som du vill fråga eller få sagt under intervjun.

Reflektera över vad du gjort tidigare som kan vara relevanta exempel och som visar din kompetens. Tänk gärna ett steg längre hur du ser att du skulle vilja utveckla dina färdigheter i din nya roll.

När du har intervju på distans missar du vissa delar, som att se företagets lokaler. Passa på att ställa frågor för att få en bra bild.

6. Gör ett snyggt avslut!

Fråga rekryteraren om hen fått svar på sina frågor och ta reda på vad som blir nästa steg.

I övrigt är en digital intervju ganska likt en fysisk. Hoppas detta gett dig något så att du känner dig lugn när det väl är dags.

Var dig själv, slappna av och lycka till!

#nyttjobb #digitalintervju #kandidattips #nordhconsulting #rekrytering


Vad är det som egentligen gör att Du får ditt nästa jobb?

Det som står i ditt CV, alla meriter, utbildningar, dina samlade erfarenheter, och allt du hittills åstadkommit. Det kvalificerar dig för nästa jobb.

Men det är inte det som gör att du får nästa jobb.

Det som gör att du till slut får ditt nästa jobb är att det andra, som inte står i ditt CV. Vem som är människan bakom meriterna. Allt det där som inte går att ta på: vem du är, vad du vill, vad du drivs av, vad du drömmer om, vad du värdesätter, HUR du gör ditt jobb, vem du vill göra det för, vad Du vill åstadkomma. Det är det som gör dig intressant och det ska du våga prata om.

 

#CV #meriter # utbildning#erfarenheter # utveckling #nästajobb


En god jul och ett gott nytt år önskar vi dig!

Hej,

Vi vill passa på att samtidigt som vi tackar våra kunder, kandidater och samarbetspartners önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

2020 har verkligen varit ett annorlunda år som utmanat oss alla på ett eller annat sätt.

Slutet på året är också en tid att reflektera över sin tillvaro att skriva ner det som har varit positivt som vi kan vara tacksamma över och ta med oss in i 2021. Kanske funderar du över era utmaningar eller ditt nästa karriärsteg, hur du kan jobba med din personliga utveckling eller hur lyckas med din nästa digitala arbetsintervju?

Följ oss på våra digitala kanaler där vi delar tips och inspiration som vi hoppas kan vara till hjälp för ditt 2021.

Glada hälsningar, och ta hand om dig/er!

från Nordh Consulting


Vasaparken Förvaltning är i tillväxt och söker två ekonomer

Vasaparken Förvaltning AB är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter med såväl bostäder som kontors,- butiks,- och lagerlokaler i Linköping och Stockholm. Som nu är i tillväxt och behöver rekrytera två tjänster inom ekonomi, som vill vara med i deras pågående digitala resa. För närvarande är dem 22 personer och de i verksamheten ingående bolagen omsätter 400 Mkr. De sitter i nya fina lokaler med centralt läge i Linköping.

Du är rätt person om du vill vara med för att tillsammans effektivisera vardagen genom att sätta nya rutiner och processer. Att du delar värderingar som innebär att ha en flexibilitet och anpassningsförmåga med en självklarhet att vara lyhörd för kundens önskemål.

Välkommen att söka till tjänsterna, Redovisningsekonom samt Leverantörs,- och kundreskontra ansvarig.

Är du intresserad eller någon du känner?

Sök redan idag då vi kommer arbeta med löpande urval. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Susanne Nordh, 070-870 11 08. Läs mer om tjänsterna via www.nordhconsulting.se

Välkommen!

 


Framtidens kompetensutveckling i förändring

Efter att lyssnat på webinar med s:imployer som berör ”framtidens kompetensutveckling” - kompetensutveckling i förändring. Delar min spaning - då man pratar om begrepp som handlar om ett livslångt lärande som ska vara hållbart för vi ska jobba länge, får detta en större innebörd på nya förmågor hos oss individer att vara omställnings,- och anställningsbara men även för arbetsgivaren att agera proaktivt.

Men vilken syn har arbetsgivaren och medarbetaren på kompetensutveckling idag och framåt för att det ska vara en win-win för samhället. Är vi förberedda på att arbeta än mer proaktivt med kompetensutveckling och vems ansvar är det? det är frågor som kan vara svåra att svara på idag, men vi vet att ju mer konkurrensutsatta företagen blir desto mer attraktivt att arbeta med systematisk kompetensutveckling.

Att vara en proaktiv arbetsgivare som ställer om för framtidens kompetensutveckling ger win-win både för samhället och konkurrenskraftigare företag på arbetsmarknaden - helt enkelt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hur ska då företag tänka vid rekrytering? Jo, redan vid analysen av vilka kompetenser som behövs idag och imorgon krävs att man öppnar upp och sätter en utvecklings plan och ställer frågan om kandidaten är beredd att vara med och utveckla - säkerställa att motivationen finns. Hur gör man det? Jo, där kan vi hjälpa er att ställa rätt frågor genom våra EI förmågor, ex vis självförverkligande, vilka mål i sin egen utveckling strävar man efter, och vilka behov har en kandidat för att känna glädje, stimulans och mening i det man gör.

"Rätt person i rätt sammanhang får en ny innebörd"

#kompetensutveckling #rekrytering #motivation #emotionellintelligens


Känslans betydelse - framtidens rekrytering?

I en artikel från Business Harward Review belyser man kunskapen om känslans betydelse som en framgångsfaktor vid rekrytering, det handlar om vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt. Kunskap om känslor är viktiga för vårt kritiska tänkande, kreativa problemlösning, effektiv kommunikation, viljan att lära nytt och att vara en förebild. Trots dagens tekniska möjligheter har det visat sig vara mycket svårt att programmera en robot som ska ersätta mellanmänskliga färdigheter, vi vet inte när eller om det kommer att gå.

Forskning visar att det är bra för oss människor att kunna uttrycka och sätta ord på våra känslor och tankar. När vi i allt större utsträckning använder oss av AI och digitala verktyg, har det visat sig att vi faktiskt behöver träna mer på just EI. Empati, som är en av våra känslomässiga förmågor, är exempelvis betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i samhället.

I en undersökning rapporterade BHR i artikel som exempel 93% av arbetsgivarna att "en kandidats uppvisade förmåga att tänka kritiskt, kommunicera tydligt och lösa komplexa problem är viktigare än kandidatens grundutbildning".  Idag letar arbetsgivare efter kandidater som har de mellanmänskliga "mjuka färdigheter", att vilja lära sig nytt, att vara flexibel, att fatta bra beslut och att kunna samarbeta.

Går det att säkerställa EI förmågor i en rekrytering? Ja - vi erbjuder via ett unikt dynamiskt forskningsbaserat verktyg med metoder där vi säkerställer intervjuer med kompetensbaserade frågor. HUR individen använt sina förmågor och vilket resultat det har gett. Ingen är perfekt därför talar vi även om VAD kandidaten har för behov för att växa in i nya rollen/teamet. Idag är uppföljning av både rekryterande chef och kandidat, än viktigare då fler individer/team arbetar hemifrån. Där säkerställer vi att det finns en tydlig målbild från chefen, men det viktigaste av allt, att coacha chefen att ställa frågan hur de vill ha kontakt och få feedback och hur de bäst ska kommunicera under tiden distansarbetet pågår.

Vi vet att dessa färdigheter är kanske svårast att förstå och även systematisera, men de är de färdigheter som kommer att fortsätta ge - mänskliga fördelar över robotar. Utvecklingen går snabbare än nånsin och omvärlden blir alltmer komplex, då ökar också kraven på oss individer. I en värld full av algoritmer och AI behövs EI, det är inte antingen eller utan både och!

Kontakta oss - Vi hjälper er med kompetensbaserad rekrytering där vi integrerar mellanmänskliga förmågor för att öka er framgång.


Dags att glänta på dörren till framtiden

Nu när hösten är här, behöver företag och organisationer ja hela samhället fokusera på framtidsfrågor. Det blir allt viktigare att ställa sig frågan vad händer nu inte bara i vår verksamhet utan bevaka omvärlden och hur kommer vi att förändra förhållningssättet till varandra?

Synen på medarbetare – humankapitalet – förändras ständigt
Word Economic forum färska rapport presenterade en typ av ramverk för att gå från synen på medarbetare som en kostnad och personalen som något som ska passa arbetsplatsen, till en framtid där det är värderingar, medarbetarnas kompetens och långsiktig hållbarhet, snarare än en kvartalsrapport som styr.  Att vi i Sverige, med platta och icke-hierarkiska organisationer, ligger långt fram ger oss en stark position när den organisatoriska tilliten blir allt viktigare. Tillitsekonomin pekas ut som något som kommer att blomstra helt enkelt för distansarbete kräver det.

Att gå stärkt ur en kris - arbetsmiljö
Även om det har varit en extrem period ser vi fler företag fortsätta göra investeringar som är nödvändiga för att samhället ska utvecklas. Företag och organisationerna behöver också säkras utifrån den lagstiftning som finns, därför erbjuder vi även tjänster inom arbetsmiljö området där fler behöver investera i hälsofrämjande insatser för att öka vinsten och minimera rehabiliteringskostnader då vi ser att både den korta och långa sjukfrånvaron i samhället ökat. Nu blir det extra viktigt när flertal fortfarande jobbar hemifrån att rusta chefer i organisationer på signaler för att agera tidigare på ett sätt som skapar förtroende och ökar tilliten hos medarbetarna.

Fortsätt att; Håll i, håll ut och håll avstånd!

 

 


Omställning pro Corona

Arbetsmarknaden står inför en ovanlig rörelse, pro Corona. Att våga släppa taget vid varsel/omställning lämnar ingen oberörd, vi vet om vikten av att ha en god dialog och rusta varandra i ett obelastat läge.

Att ta sig tid för reflektion lämpar sig vid alla förändringar som rör arbetslivet men även på hemmaplan; vid omställning, att ta nästa steg i karriären, en ny utmaning, svårigheter på jobbet och vid alla tillfällen då behov finns av att stämma av tankar och handlingar med en objektiv, professionell part.

Vi stöttar och coachar individ - under omställning med personlig rådgivning och praktiska övningar. Det kan till exempel handla om att när man ska söka nytt jobb, se över sitt cv och det personliga brev samt hur du skapar en  Linkedin-profil, intervjuträning, kompetensutveckling. Att helt enkelt bli bättre på att uttrycka sig om sina styrkor och hur man använder sig själv i olika situationer som chef eller medarbetare.

Vi stöttar företag - före, under och efter en omställning. Att rusta chefer och fackliga parter som också är utsatta men inte alltid tränade.  Vi vet att kommunikation och bemötande är a  och o för att nå fram och komma vidare och att omställningsprocessen måste ske på ett respektfullt sätt för allas bästa.

Vi hjälper individ och företag att använda tiden för att komma stärkt ur detta och bli mer konkurrenskraftig på marknaden. Vi hjälper till genom att ställa de rätta frågorna som sätter igång nya sätt att tänka och agera.

Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta Susanne Nordh, 070-870 11 08 eller susanne@nordhconsulting.se

#emotionellintelligens #kompetensplanering #framtidensarbetsliv