Framtidens kompetensutveckling i förändring

Efter att lyssnat på webinar med s:imployer som berör ”framtidens kompetensutveckling” - kompetensutveckling i förändring. Delar min spaning - då man pratar om begrepp som handlar om ett livslångt lärande som ska vara hållbart för vi ska jobba länge, får detta en större innebörd på nya förmågor hos oss individer att vara omställnings,- och anställningsbara men även för arbetsgivaren att agera proaktivt.

Men vilken syn har arbetsgivaren och medarbetaren på kompetensutveckling idag och framåt för att det ska vara en win-win för samhället. Är vi förberedda på att arbeta än mer proaktivt med kompetensutveckling och vems ansvar är det? det är frågor som kan vara svåra att svara på idag, men vi vet att ju mer konkurrensutsatta företagen blir desto mer attraktivt att arbeta med systematisk kompetensutveckling.

Att vara en proaktiv arbetsgivare som ställer om för framtidens kompetensutveckling ger win-win både för samhället och konkurrenskraftigare företag på arbetsmarknaden - helt enkelt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hur ska då företag tänka vid rekrytering? Jo, redan vid analysen av vilka kompetenser som behövs idag och imorgon krävs att man öppnar upp och sätter en utvecklings plan och ställer frågan om kandidaten är beredd att vara med och utveckla - säkerställa att motivationen finns. Hur gör man det? Jo, där kan vi hjälpa er att ställa rätt frågor genom våra EI förmågor, ex vis självförverkligande, vilka mål i sin egen utveckling strävar man efter, och vilka behov har en kandidat för att känna glädje, stimulans och mening i det man gör.

"Rätt person i rätt sammanhang får en ny innebörd"

#kompetensutveckling #rekrytering #motivation #emotionellintelligens


Känslans betydelse - framtidens rekrytering?

I en artikel från Business Harward Review belyser man kunskapen om känslans betydelse som en framgångsfaktor vid rekrytering, det handlar om vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt. Kunskap om känslor är viktiga för vårt kritiska tänkande, kreativa problemlösning, effektiv kommunikation, viljan att lära nytt och att vara en förebild. Trots dagens tekniska möjligheter har det visat sig vara mycket svårt att programmera en robot som ska ersätta mellanmänskliga färdigheter, vi vet inte när eller om det kommer att gå.

Forskning visar att det är bra för oss människor att kunna uttrycka och sätta ord på våra känslor och tankar. När vi i allt större utsträckning använder oss av AI och digitala verktyg, har det visat sig att vi faktiskt behöver träna mer på just EI. Empati, som är en av våra känslomässiga förmågor, är exempelvis betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i samhället.

I en undersökning rapporterade BHR i artikel som exempel 93% av arbetsgivarna att "en kandidats uppvisade förmåga att tänka kritiskt, kommunicera tydligt och lösa komplexa problem är viktigare än kandidatens grundutbildning".  Idag letar arbetsgivare efter kandidater som har de mellanmänskliga "mjuka färdigheter", att vilja lära sig nytt, att vara flexibel, att fatta bra beslut och att kunna samarbeta.

Går det att säkerställa EI förmågor i en rekrytering? Ja - vi erbjuder via ett unikt dynamiskt forskningsbaserat verktyg med metoder där vi säkerställer intervjuer med kompetensbaserade frågor. HUR individen använt sina förmågor och vilket resultat det har gett. Ingen är perfekt därför talar vi även om VAD kandidaten har för behov för att växa in i nya rollen/teamet. Idag är uppföljning av både rekryterande chef och kandidat, än viktigare då fler individer/team arbetar hemifrån. Där säkerställer vi att det finns en tydlig målbild från chefen, men det viktigaste av allt, att coacha chefen att ställa frågan hur de vill ha kontakt och få feedback och hur de bäst ska kommunicera under tiden distansarbetet pågår.

Vi vet att dessa färdigheter är kanske svårast att förstå och även systematisera, men de är de färdigheter som kommer att fortsätta ge - mänskliga fördelar över robotar. Utvecklingen går snabbare än nånsin och omvärlden blir alltmer komplex, då ökar också kraven på oss individer. I en värld full av algoritmer och AI behövs EI, det är inte antingen eller utan både och!

Kontakta oss - Vi hjälper er med kompetensbaserad rekrytering där vi integrerar mellanmänskliga förmågor för att öka er framgång.


Dags att glänta på dörren till framtiden

Nu när hösten är här, behöver företag och organisationer ja hela samhället fokusera på framtidsfrågor. Det blir allt viktigare att ställa sig frågan vad händer nu inte bara i vår verksamhet utan bevaka omvärlden och hur kommer vi att förändra förhållningssättet till varandra?

Synen på medarbetare – humankapitalet – förändras ständigt
Word Economic forum färska rapport presenterade en typ av ramverk för att gå från synen på medarbetare som en kostnad och personalen som något som ska passa arbetsplatsen, till en framtid där det är värderingar, medarbetarnas kompetens och långsiktig hållbarhet, snarare än en kvartalsrapport som styr.  Att vi i Sverige, med platta och icke-hierarkiska organisationer, ligger långt fram ger oss en stark position när den organisatoriska tilliten blir allt viktigare. Tillitsekonomin pekas ut som något som kommer att blomstra helt enkelt för distansarbete kräver det.

Att gå stärkt ur en kris - arbetsmiljö
Även om det har varit en extrem period ser vi fler företag fortsätta göra investeringar som är nödvändiga för att samhället ska utvecklas. Företag och organisationerna behöver också säkras utifrån den lagstiftning som finns, därför erbjuder vi även tjänster inom arbetsmiljö området där fler behöver investera i hälsofrämjande insatser för att öka vinsten och minimera rehabiliteringskostnader då vi ser att både den korta och långa sjukfrånvaron i samhället ökat. Nu blir det extra viktigt när flertal fortfarande jobbar hemifrån att rusta chefer i organisationer på signaler för att agera tidigare på ett sätt som skapar förtroende och ökar tilliten hos medarbetarna.

Fortsätt att; Håll i, håll ut och håll avstånd!

 

 


Omställning pro Corona

Arbetsmarknaden står inför en ovanlig rörelse, pro Corona. Att våga släppa taget vid varsel/omställning lämnar ingen oberörd, vi vet om vikten av att ha en god dialog och rusta varandra i ett obelastat läge.

Att ta sig tid för reflektion lämpar sig vid alla förändringar som rör arbetslivet men även på hemmaplan; vid omställning, att ta nästa steg i karriären, en ny utmaning, svårigheter på jobbet och vid alla tillfällen då behov finns av att stämma av tankar och handlingar med en objektiv, professionell part.

Vi stöttar och coachar individ - under omställning med personlig rådgivning och praktiska övningar. Det kan till exempel handla om att när man ska söka nytt jobb, se över sitt cv och det personliga brev samt hur du skapar en  Linkedin-profil, intervjuträning, kompetensutveckling. Att helt enkelt bli bättre på att uttrycka sig om sina styrkor och hur man använder sig själv i olika situationer som chef eller medarbetare.

Vi stöttar företag - före, under och efter en omställning. Att rusta chefer och fackliga parter som också är utsatta men inte alltid tränade.  Vi vet att kommunikation och bemötande är a  och o för att nå fram och komma vidare och att omställningsprocessen måste ske på ett respektfullt sätt för allas bästa.

Vi hjälper individ och företag att använda tiden för att komma stärkt ur detta och bli mer konkurrenskraftig på marknaden. Vi hjälper till genom att ställa de rätta frågorna som sätter igång nya sätt att tänka och agera.

Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta Susanne Nordh, 070-870 11 08 eller susanne@nordhconsulting.se

#emotionellintelligens #kompetensplanering #framtidensarbetsliv


Varför så viktigt med Storasystrarnas mentorskapsprogram

Jo - för att Storasystrarna som är en ideell förening som ger unga tjejer redskap för att möta vuxenlivet med självsäkerhet, självständighet och gott självledarskap genom systerveckan och mentorprogrammet!

Tänk om alla ungdomar fick dela sina drömmar med en professionell kontakt som kan öppna upp sitt nätverk.

Värdet att få vara en mentor innebär att vara en förebild för unga tjejer, att få dela med sig och inspirera inför framtiden, att coacha och se dem utvecklas, att lotsa dem att hitta sina styrkor för att kunna använda dem när de ska ut på arbetsmarknaden. Att stärka deras självförtroende och få dem att förstå att det viktigaste idag är att ha tilliten till sin egen förmåga. Samtidigt som vi mentorer lär oss hur unga människor ser och tänker på framtidens jobb och ledarskap.

Empowered women empower women!


Sommar och semester

Hoppas att allt är väl med dig, efter omständigheterna. Efter en tuff och utmanande vår där ingen lämnats oberörd så är redan juli månad här vilket innebär sommar och semester. Vi vill därför skicka en sommarhälsning med förhoppning om en lättare tid framöver. Det positiva under denna tid har varit att vi tvingats omvärdera, omprioritera och hitta nya lösningar. Vilket i sig faktiskt har varit ganska nyttigt.

Därför blir återhämtning under semestern extra viktigt, särskilt under osäkra tider. Men det är lättare sagt än gjort att varva ner i den situation som rått under våren och som vi fortfarande befinner oss i. Därför rekommenderar vi att du fortsätter kika in på EI Academy instagramkonto där vi delar tips och tankar samt övningar, viktigt att tänka på att alla reagerar inte som du på det som har hänt.

Vi ser redan fram emot hösten, då vi kommer fortsätta hjälpa våra kunder - med nya rekryteringsuppdrag, personbedömningar, chefsstöd, omställning, karriärplanering, värdegrunds arbete, workshops och fascilitera i kommunikation. Allt för att hitta nya lösningar där vi integrerar emotionell intelligens både i affärslivet och på hemmaplan.

Vi önskar alla våra kunder, kandidater och samarbetspartners och andra vänner tid för återhämtning på ditt egna sätt och en riktigt skön sommar!

Ha en underbar sommarledighet & ta hand om dig!
Susanne & Cecilia

Nordh Consulting & EI Academy


nordh consulting rekrytering

Framtidens - Onboarding

Att vara en attraktiv arbetsgivare som får behålla sina nya medarbetare är idag viktigare än nånsin, och för  dig som chef ska hela processen kännas meningsfull  och samtidigt roligt att få lära känna en ny medarbetare – något du är stolt över! Men i dagens snabba digitala värld gäller det att snabbt få en ny medarbetare att känna sig välkommen i både sin nya roll men framförallt i nya gruppen, för dig som ska onboarda medarbetaren är det viktigare än nånsin att skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap, där de första månaderna gör störst intryck. Att sköta både onboarding och hålla kontakt emellan kan kännas både tidsödande och krävande samtidigt som du ska hantera befintlig grupp när en medarbetare lämnat och ett vakuum uppstått.

Men oroa dig inte, vi på Nordh Consulting finns alltid här för att hjälpa dig om några frågor skulle uppstå!

Kontakta Susanne Nordh för mer info!


Efter Corona hur kommer det nya normala ledar- och medarbetarskapet vara?

Efter Corona, vilka förväntningar har du på det nya normala ledar- och medarbetarskapet? Hur tänker du på hur du vill vi att ni som organisation ska uppfattas både internt och externt, under hösten pratades det om hur vi skulle förändra med nya digitala arbetssätt och det bara hände genom en chockdigitalisering, check på den. Vad är kvar? Jo, att bygga en ny kultur för att möta det nya normala.

För många är det skolavslutning- och examens tider som ligger närmast men snart så kommer sommarledigheten då vi har tid att reflektera över hur det kommer bli vid återgången till det nya normala. Många av oss har under denna Convid 19 period snabbt ställt om och förändrat vårt sätt att arbeta och anpassat oss till det nya normala.

Jag tror att en av de mest avgörande framgångsfaktorerna är de företag som skapar hopp genom sin vision och får visionen att genomsyra alla delar i organisationen för de kommer klara av att utveckla och utbilda sina medarbetare i rätt kompetens riktning. De som uppgraderar sitt varför och hur och använder sin värdegrund genom förhållningssätt de minimerar otåligheten att återgå till gamla strukturer och kultur. Visst har det gått bra för en del företag trots pandemin och de kan behöva nyinvestera och nyrekrytera. Men de behöver också efter denna period involvera och sätta sitt varför och framtidsplaner tillsammans med sina medarbetare. Ett av de viktigaste verktygen är att ha en dialog och att använda medarbetarnas olikheter för framgång, det är när vi ser och hör samt bekräftar varandra det händer på riktigt.

Vad kommer att vara viktigt i ledar- och medarbetarskapet för återgången till det nya normala för er organisation eller företag?

Jag tror som forskning säger att äkta och transparent ledarskap där olikheter tas till vara där man coachar varandra till att bli sitt bästa jag, där man har insiktsfulla och föredömliga ledare men även att man vågar vara varandras medledare som visar vägen, där hierarkier bryts ner för det är först när medarbetarna känner äkthet som det händer på riktigt och det tror jag skapar framtidens framgångs rika företag med goda ambassadörer som fortsätter attrahera kunder och kandidater även efter Corona.


Nya Munken söker en biträdande rektor

Nya Munken är en högstadieskola för 560 elever och arbetsplats för drygt 80 medarbetare. Visionen är att ge alla våra elever goda förutsättningar för framtiden genom goda kunskaper, så att de klarar sig väl i gymnasiet och får en bra start i livet. Nya Munken ska vara en trygg arbetsplats för både elever och medarbetare, där lärandet är lustfyllt och där var och en blir bemött utifrån sina förutsättningar.

Nya Munken är inne i ett nytt skede då nuvarande biträdande rektor antar rollen som rektor och vi söker en ersättare som har ambition och ett driv!

Du är rätt för Nya Munken!

Om du vill arbeta i en fristående skola som är värdestyrd och står för trygghet, engagemang och utveckling. Om ditt arbete kännetecknas av ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap, driv och engagemang. Du är trygg i dig själv, kan leda inspirera andra, du skapar förtroende och bygger relationer som motiverar medarbetare, elever samt vårdnadshavare. Du tänker strategiskt och följer nya digitala trender, bevakar omvärlden och trivs att jobba i en roll där du får mandat att påverka.

Uppdraget som biträdande rektor erbjuder goda möjligheter för dig som vill utvecklas som ledare och vara med att driva det pedagogiska arbetet framåt. Våra värderingar är att skapa trygghet, vara engagerade och tänka nytt. Det är vår ledstjärna i vardagen och ska spegla hur vi vill uppfattas internt och externt.

Är du intresserad eller någon du känner av att söka tjänsten?

Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Susanne Nordh, 070-870 11 08. Kika in på www.nyamunken.se. Välkommen!


Framtidens arbetsplats - värdestyrd

Att veta sitt varför, hur och vem vi är till för är för framtidens framgångsrika företag och organisationer.

Varför? Just nu under Corona pandemin har vi chock digitaliserats vilket innebär att den traditionella organisationen är i omdaning, medarbetare arbetar hemifrån och leder sitt egna arbete och alla måste lära om och lära nytt. Det är nu företagets värderingar – omsatta i tydliga beteenden – sätts på prov. För dem påverkar beslut, bygger varumärket och blir en kompass som tar bolaget i den riktning du vill.

Hur påverkar det en rekryteringsprocess? Jo,  när vi rekryterare letar efter talanger idag tittar vi allt mer sällan bakåt, på erfarenheter och meriter, utan allt oftare på vilka värderingar styr en kandidat.

Där kommer organisationens och egna värderingar in. Människor kan alltid lära sig nya saker och utveckla sin kompetens, men få kan ändra sin värdegrund, sina beteenden och sin attityd.

Det behöver inte vara svårt att få till värderingsstyrd rekrytering i praktiken. Trots att det är ofta bråttom att hitta rätt kandidat. Man kan bländas av perfekt matchande cv med fina meriter. Och man vill ju så gärna att personen ska vara rätt! Men en felrekrytering kostar och tar tid och energi samt skapar error i gruppen.

Finns det en lösning? Hur lockar jag de bästa medarbetarna och får dem att bli ambassadörer? Jo, där allt genomsyras via er vision, ert varför. Ge alla en bra introduktion inte bara i nya rollen utan om den ledstjärnan ni har som speglar hur ni är och hur ni vill uppfattas både internt och externt. Prata om dem på jobbet varje dag, mät hur de efterlevs och belöna goda beteenden. Och glöm inte att du som ledare måste vara ett föredöme, äkta och transparent. Ledare som lever sina värderingar har förutsättningar att attrahera de bästa medarbetarna och bygga en stark organisation som står pall när förändringens vindar blåser. Är det dags för er att ta tag i eller blåsa liv i dem för att få dem levande igen i vardagen?

Hör av er vi hjälper gärna till!