Sommar och semester

Hoppas att allt är väl med dig, efter omständigheterna. Efter en tuff och utmanande vår där ingen lämnats oberörd så är redan juli månad här vilket innebär sommar och semester. Vi vill därför skicka en sommarhälsning med förhoppning om en lättare tid framöver. Det positiva under denna tid har varit att vi tvingats omvärdera, omprioritera och hitta nya lösningar. Vilket i sig faktiskt har varit ganska nyttigt.

Därför blir återhämtning under semestern extra viktigt, särskilt under osäkra tider. Men det är lättare sagt än gjort att varva ner i den situation som rått under våren och som vi fortfarande befinner oss i. Därför rekommenderar vi att du fortsätter kika in på EI Academy instagramkonto där vi delar tips och tankar samt övningar, viktigt att tänka på att alla reagerar inte som du på det som har hänt.

Vi ser redan fram emot hösten, då vi kommer fortsätta hjälpa våra kunder - med nya rekryteringsuppdrag, personbedömningar, chefsstöd, omställning, karriärplanering, värdegrunds arbete, workshops och fascilitera i kommunikation. Allt för att hitta nya lösningar där vi integrerar emotionell intelligens både i affärslivet och på hemmaplan.

Vi önskar alla våra kunder, kandidater och samarbetspartners och andra vänner tid för återhämtning på ditt egna sätt och en riktigt skön sommar!

Ha en underbar sommarledighet & ta hand om dig!
Susanne & Cecilia

Nordh Consulting & EI Academy


nordh consulting rekrytering

Framtidens - Onboarding

Att vara en attraktiv arbetsgivare som får behålla sina nya medarbetare är idag viktigare än nånsin, och för  dig som chef ska hela processen kännas meningsfull  och samtidigt roligt att få lära känna en ny medarbetare – något du är stolt över! Men i dagens snabba digitala värld gäller det att snabbt få en ny medarbetare att känna sig välkommen i både sin nya roll men framförallt i nya gruppen, för dig som ska onboarda medarbetaren är det viktigare än nånsin att skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap, där de första månaderna gör störst intryck. Att sköta både onboarding och hålla kontakt emellan kan kännas både tidsödande och krävande samtidigt som du ska hantera befintlig grupp när en medarbetare lämnat och ett vakuum uppstått.

Men oroa dig inte, vi på Nordh Consulting finns alltid här för att hjälpa dig om några frågor skulle uppstå!

Kontakta Susanne Nordh för mer info!


Efter Corona hur kommer det nya normala ledar- och medarbetarskapet vara?

Efter Corona, vilka förväntningar har du på det nya normala ledar- och medarbetarskapet? Hur tänker du på hur du vill vi att ni som organisation ska uppfattas både internt och externt, under hösten pratades det om hur vi skulle förändra med nya digitala arbetssätt och det bara hände genom en chockdigitalisering, check på den. Vad är kvar? Jo, att bygga en ny kultur för att möta det nya normala.

För många är det skolavslutning- och examens tider som ligger närmast men snart så kommer sommarledigheten då vi har tid att reflektera över hur det kommer bli vid återgången till det nya normala. Många av oss har under denna Convid 19 period snabbt ställt om och förändrat vårt sätt att arbeta och anpassat oss till det nya normala.

Jag tror att en av de mest avgörande framgångsfaktorerna är de företag som skapar hopp genom sin vision och får visionen att genomsyra alla delar i organisationen för de kommer klara av att utveckla och utbilda sina medarbetare i rätt kompetens riktning. De som uppgraderar sitt varför och hur och använder sin värdegrund genom förhållningssätt de minimerar otåligheten att återgå till gamla strukturer och kultur. Visst har det gått bra för en del företag trots pandemin och de kan behöva nyinvestera och nyrekrytera. Men de behöver också efter denna period involvera och sätta sitt varför och framtidsplaner tillsammans med sina medarbetare. Ett av de viktigaste verktygen är att ha en dialog och att använda medarbetarnas olikheter för framgång, det är när vi ser och hör samt bekräftar varandra det händer på riktigt.

Vad kommer att vara viktigt i ledar- och medarbetarskapet för återgången till det nya normala för er organisation eller företag?

Jag tror som forskning säger att äkta och transparent ledarskap där olikheter tas till vara där man coachar varandra till att bli sitt bästa jag, där man har insiktsfulla och föredömliga ledare men även att man vågar vara varandras medledare som visar vägen, där hierarkier bryts ner för det är först när medarbetarna känner äkthet som det händer på riktigt och det tror jag skapar framtidens framgångs rika företag med goda ambassadörer som fortsätter attrahera kunder och kandidater även efter Corona.


Nya Munken söker en biträdande rektor

Nya Munken är en högstadieskola för 560 elever och arbetsplats för drygt 80 medarbetare. Visionen är att ge alla våra elever goda förutsättningar för framtiden genom goda kunskaper, så att de klarar sig väl i gymnasiet och får en bra start i livet. Nya Munken ska vara en trygg arbetsplats för både elever och medarbetare, där lärandet är lustfyllt och där var och en blir bemött utifrån sina förutsättningar.

Nya Munken är inne i ett nytt skede då nuvarande biträdande rektor antar rollen som rektor och vi söker en ersättare som har ambition och ett driv!

Du är rätt för Nya Munken!

Om du vill arbeta i en fristående skola som är värdestyrd och står för trygghet, engagemang och utveckling. Om ditt arbete kännetecknas av ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap, driv och engagemang. Du är trygg i dig själv, kan leda inspirera andra, du skapar förtroende och bygger relationer som motiverar medarbetare, elever samt vårdnadshavare. Du tänker strategiskt och följer nya digitala trender, bevakar omvärlden och trivs att jobba i en roll där du får mandat att påverka.

Uppdraget som biträdande rektor erbjuder goda möjligheter för dig som vill utvecklas som ledare och vara med att driva det pedagogiska arbetet framåt. Våra värderingar är att skapa trygghet, vara engagerade och tänka nytt. Det är vår ledstjärna i vardagen och ska spegla hur vi vill uppfattas internt och externt.

Är du intresserad eller någon du känner av att söka tjänsten?

Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Susanne Nordh, 070-870 11 08. Kika in på www.nyamunken.se. Välkommen!


Framtidens arbetsplats - värdestyrd

Att veta sitt varför, hur och vem vi är till för är för framtidens framgångsrika företag och organisationer.

Varför? Just nu under Corona pandemin har vi chock digitaliserats vilket innebär att den traditionella organisationen är i omdaning, medarbetare arbetar hemifrån och leder sitt egna arbete och alla måste lära om och lära nytt. Det är nu företagets värderingar – omsatta i tydliga beteenden – sätts på prov. För dem påverkar beslut, bygger varumärket och blir en kompass som tar bolaget i den riktning du vill.

Hur påverkar det en rekryteringsprocess? Jo,  när vi rekryterare letar efter talanger idag tittar vi allt mer sällan bakåt, på erfarenheter och meriter, utan allt oftare på vilka värderingar styr en kandidat.

Där kommer organisationens och egna värderingar in. Människor kan alltid lära sig nya saker och utveckla sin kompetens, men få kan ändra sin värdegrund, sina beteenden och sin attityd.

Det behöver inte vara svårt att få till värderingsstyrd rekrytering i praktiken. Trots att det är ofta bråttom att hitta rätt kandidat. Man kan bländas av perfekt matchande cv med fina meriter. Och man vill ju så gärna att personen ska vara rätt! Men en felrekrytering kostar och tar tid och energi samt skapar error i gruppen.

Finns det en lösning? Hur lockar jag de bästa medarbetarna och får dem att bli ambassadörer? Jo, där allt genomsyras via er vision, ert varför. Ge alla en bra introduktion inte bara i nya rollen utan om den ledstjärnan ni har som speglar hur ni är och hur ni vill uppfattas både internt och externt. Prata om dem på jobbet varje dag, mät hur de efterlevs och belöna goda beteenden. Och glöm inte att du som ledare måste vara ett föredöme, äkta och transparent. Ledare som lever sina värderingar har förutsättningar att attrahera de bästa medarbetarna och bygga en stark organisation som står pall när förändringens vindar blåser. Är det dags för er att ta tag i eller blåsa liv i dem för att få dem levande igen i vardagen?

Hör av er vi hjälper gärna till!


Novahuset söker nu en utvecklingsinriktad och drivande Samordnare

Novahuset är en ideell förening som utifrån ett intersektionellt feministiskt perspektiv arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Allt arbete som utförs på Novahuset är förankrat i vår värdegrund vars kärna är alla människors lika värde, rätten till sin egen kropp och rätten till ett liv utan sexuellt våld. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och består idag av 6 medarbetare och 50 volontärer.

Novahuset är inne i ett spännande skede och behöver förstärka med en utvecklingsinriktad och drivande Samordnare.

 
Du är rätt person för Novahuset om ditt arbete kännetecknas av att du är utvecklingsinriktad och drivande samt tar egna initiativ. Du har en naturlig fallenhet för samordning och struktur samt är proaktiv och vill bidra till kontinuerlig utveckling och förbättring av rutiner och arbetssätt. Eftersom tjänsten har ett varierande innehåll ställer det också krav på att du som person har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och kan prioritera. Vi ser gärna att du uppnått personlig mognad och att du kan behålla ditt lugn och fokus i stressiga situationer. Du kommer att trivas i vår dynamiska arbetsplats om du är självgående och ansvarstagande som person.

Novahuset erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas i föreningens grund på vilka värdeorden engagemang, kurage och hopp är implementerade i alla delar av verksamheten. De visar hur vi arbetar för att skapa ett värde och fungera som ett komplement till ordinarie samhällsinstanser genom att vi erbjuder stöd till personer som blivit utsatta för sexualbrott. Vårt arbete genomsyras av medmänsklighet i kombination med kompetens och professionalitet där vi alltid sätter de stödsökande i främsta rummet. Föreningen präglas av nytänkande och mångsidighet med ambitionen att vara en plats med rum att utvecklas.

Är du intresserad eller någon du känner! Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 31 maj 2020. Frågor besvaras av verksamhetschef Magnus Oskarsson 072-169 39 27.

Kika in på www.novahuset.se om du vill veta mer. Välkommen!


Framtidens arbetsliv - flexibilitet och rörlighet

Behöver du som många andra just nu hjälp med att resonera med en extern part om hur man ska rusta sig och tänka kring sin egen kompetensplanering inför att söka nytt jobb under och efter Corona?

En av de mest diskuterade frågor idag är hur kommer framtidens arbetsliv att se ut? Det vi vet är att omvärlden blir alltmer komplex och utvecklingen går snabbare än någonsin, då ökar också kraven på oss som individer.

Tillväxtverket rekommenderar oss att ta vara på den här permitterings- och varsel tiden genom kompetensinsatser. För oss är varje individ unik, och förtjänar också ett unikt bemötande i den svåra situation som kan uppstå när man nu står mitt i en förändring. Det är när vi tar hjälp vi lär nytt och genom andra vi växer och vår förmågan att ställa om till den vi vill vara i framtiden ökar.

Vi hjälper dig att använda tiden för att komma stärkt ur detta och mer konkurrenskraftig på marknaden. Vi börjar med att ta reda på vilka är dina egna behov när du söker nytt jobb? Vi hjälper dig genom att ställa de rätta frågorna som gör att du börjar agera och tänka på nytt sätt.

Att ta sig tid för reflektion för att öka sin egen medvetenhet över hur du är när du gör lämpar sig vid alla förändringar som rör arbetssituationen men även på hemmaplan; att ta nästa steg i karriären, en ny utmaning, vid omställning, svårigheter på jobbet och vid alla tillfällen då behov finns av att stämma av tankar och handlingar med en objektiv, professionell part.

Vi hjälper dig via EI Plan en självskattning som görs för att hitta dina styrkor och lyfta dina värderingar, visioner och mål, vart du är på väg. Vi ger tips kring cv och det personliga brev samt hur du skapar en Linkedin profil att inse vikten av att lägga tid och engagemang på sin profil.

Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta Susanne Nordh, 070-870 11 08 eller susanne@nordhconsulting.se

#emotionellintelligens #kompetensplanering #framtidensarbetsliv


Code Summer Camp på Mjärdevi

Glada nyheter - genom Håll Sverige igång har EI Academy fått kontakt med Science Park Mjärdevi, som årligen arrangerar sommarlägret Code Summer Camp. ✨ I år blir lägret helt digitalt och virtuellt. Därför ska EI Academy utbilda coacherna för att hjälpa dem i hur man kan jobba med den sociala biten och de mellanmänskliga relationerna, trots att man inte alls kommer att träffas fysiskt.

Code Summer Camp goes Digital

I fem år har Linköping Science Park anordnat Code Summer Camp, årets stora händelse för programmeringsintresserade barn. För att kunna genomföra lägret även i år har man valt att skapa ett digitalt läger. Code Summer Camp väcker intresset för teknik, problemlösning och kodning hos killar och tjejer oavsett förkunskaper. Härligt att få vara med och rusta unga människor för framtiden.

Kika in på vår hemsida www.eiacademy.se eller vårt instagram konto eiacademy.se. om du är intresserad.

Vill  Du veta mer så hör gärna av dig till,
Susanne Nordh, 070-870 11 08 eller Cecilia Jonsson 073-854 14 88

#eiacademy #emotionellintelligens #emotionellstabilitet #medvetenhet


Aurum Fastighetsutveckling söker nu en affärsdriven erfaren Fastighetsutvecklare

Aurum Fastighetsutveckling i Linköping AB som etablerades 2010 är ett konsultföretag  som erbjuder kvalificerade tjänster till fastighetsägare främst i Linköping och Norrköping. De är nu inne i ett spännande skede där det ständigt pågår ett aktivt arbete för att identifiera och utveckla kundens affär för en specifik fastighet, och behöver nu förstärka teamet med en affärsdriven och erfaren Fastighetsutvecklare som kommer att avlasta vd.

Du är rätt för person om Du tänker helhet och trivs med att jobba i en strategisk roll där du får möjlighet att analysera komplexa frågor, har mandat och kan påverka för att arbeta med värdeutveckling av kundens fastigheter. Med ansvar för att affären hålls ihop och att alla perspektiven vävs samman i de olika skedena.

Aurum Fastighetsutveckling erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas genom sina värderingar som ligger till grund för hur de gör affärer och hur de hjälper sina kunder att göra affärer.

Är du intresserad eller någon du känner! Ett tips sök redan idag då vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 28 maj 2020.

Vill du veta mer om Aurum Fastighetsutveckling kika in på deras hemsida www.aurumfast.se

Välkommen!


Ta hand om varandra

Vi står inför en annorlunda påskhelg då vi får ställa om våra vanor och stanna hemma eftersom det fortfarande råder omvälvande omständigheter då Coronapandemin skakar om samhället och oss rejält.

Alla påverkas därför måste vi ta hand om och vara rädda om varandra under påsken!  Vi ska ju hålla fysisk distans och samtidigt förstå hur viktigt det är att behålla den emotionella närvaron!

Några tips är att; ringa någon som sitter alldeles ensam, tänk på att bara höra en röst är bland de bästa, att vara en medmänniska som lyssnar eller handlar något som behövs.

Glad Påsk från oss på Nordh Consulting!