Sörmland Vatten söker en VD

Tillbaka igen efter en underbar semester och det känns härligt att komma igång med nya spännande uppdrag. Det är extra roligt att få starta upp med en VD rekrytering där ett hållbart samhällsbyggande är en viktig ingrediens. Vi tar ett helhetsgrepp och med stor expertis skapar vi lyckade rekryteringar.

Är du på rätt plats i ditt jobbliv?

Just nu har vi på Nordh Consulting fått i uppdrag av ordförande Arne L hos Sörmland Vatten att rekrytera en ny VD då nuvarande går i pension.

Vår kund Sörmland Vatten och Avfall AB söker en vd som vill bidra till ett hållbart samhällsbygge för nuvarande och kommande generationer genom att vara ett föredöme i renhållnings- och VA-branschen.

Uppdraget innebär att vara vd:n för Sörmland vatten samt de tre ägarbolagen och rapportera till styrelserna i de tre ägarkommunerna. Bolaget har ett starkt varumärke och arbetar långsiktigt och aktivt med miljö och kvalitetsarbete med en viktig roll som samhällsaktör.

Du är rätt för bolaget om du har erfarenhet av och förmågan samt viljan att utveckla och leda verksamhet framåt i en kultur som präglas av öppenhet, delaktighet och engagemang.

Är du intresserad eller någon du känner?

Har du frågor om VD-tjänsten är du välkommen att kontakta vår executive search konsult Susanne Nordh. Mobil 070-870 11 08. Läs mer om tjänsten via www.nordhconsulting.se

Varmt välkommen med din ansökan!

#executivesearch #nyttjobb #vd #nordhconsultingab #sörmlandvatten

 

 

 

 

 


Glad sommar!

Sommaren innebär ofta tid för att landa och reflektera, då den vanliga vardagen stannar upp. Via oberoende undersökningar visar det sig att många under semestertider blir mer öppna i tanken för att byta jobb och arbetsgivare. För att hitta topp kandidaterna inför hösten är det hög tid att börja planera rekryteringarna redan nu.

Några av våra kunder har påbörjat rekryteringsprocessen för att sedan komma tillbaka efter semestern och få ett bra urval av kandidater presenterade som vi träffat och intervjuat under sommaren.

Nordh Consulting verkar i Östergötland - Sörmland - Stockholm. Susanne Nordh heter vår rekryteringskonsult och hennes mål som konsult är att vara en överbryggare mellan kunden och kandidaterna hela vägen. En konsult som ser helheten och är en objektiv rådgivande och stöttande part under hela processen.

Så vänta inte, utan hör av er vi är redo att hjälpa er med höstens rekryteringar.

Vi önskar er en riktigt härlig sommar och en glad midsommar!

#rekrytering #executivesearch #chef #specialist #bytajobb #nordhconsultingab #emotionellintelligens


Att uppvakta nya medarbetare skapar känsla av band!

Att vara en attraktiv arbetsgivare som får behålla sina nya medarbetare är idag viktigare än nånsin, och för dig som chef ska hela rekryteringsprocessen kännas meningsfull  och samtidigt roligt att få lära känna en ny medarbetare – något du är stolt över!

Men i dagens snabba digitala värld gäller det att snabbt få en ny medarbetare att känna sig välkommen i både sin nya roll men framförallt i nya gruppen, för dig som ska onboarda medarbetaren är det viktigare än nånsin att skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap, där de första månaderna gör störst intryck. Att sköta både onboarding och hålla kontakt emellan kan kännas både tidsödande och krävande samtidigt som du ska hantera befintlig grupp när en medarbetare lämnat och ett vakuum uppstått.

Att bli uppvaktad med en bukett blommor som nyanställd skapar band och knyter an till nya arbetsgivaren denna känsla är härlig att få bidra med i vår rekryteringsprocess.

Därför finns vi på Nordh Consulting för att hjälpa dig om några frågor skulle uppstå!

Nordh Consulting verkar i Östergötland Sörmland Stockholm. Susanne Nordh heter vår rekryteringskonsult och hennes mål som konsult är att vara en överbryggare mellan kunden och kandidaterna hela vägen. En konsult som ser helheten och är en objektiv rådgivande och stöttande part under hela processen.

Vill du veta mer om vår process så kan du gå på www.nordhconsulting.se

#rekrytering #specialister #nypåjobbet #nordhconsultingab #arbetsglädje

 


Ikea blev utsedd till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2021

IKEA är 2021 utsedd till ”Sveriges mest attraktiva arbetsgivare” av Randstad Employer Brand resarch

Detta är ett resultat av en undersökning som bygger på allmänhetens åsikter och som hjälper arbetsgivare att forma sitt varumärke.  Detta sammanställer Randstad Employer Brand Research varje år, världens största oberoende employer branding-undersökning. I årets Randstad Employer Brand Research undersöktes även covid-19-pandemins inverkan på arbetsmarknaden.

Vad värdesätter svenska folket allra mest när de väljer företag att arbeta för? Den frågan ställer Randstad Employer Brand resarch.

Hur lyckades Ikea vinna i år igen, finns ett recept för att locka och få behålla rätt kompetens?

Deras varför är tydligt, att dem finns till för kunder och medarbetare, säger HR chefen vid prisutdelningen.

En nyckel till deras framgång är att deras medarbetare är ambassadörer för varumärket. Deras medarbetarna ska känna sig hemma och att dem får ta med sitt hela jag till jobbet och vara inkluderande.

Pandemi året har varit tufft för alla även för Ikea, det dem praktiskt har gjort är att snabbt ställa om sina tjänster och kompetensutveckla medarbetare för att kunna hjälpa varandra och jobba tillsammans. Fokus under pandemin hos Ikea har varit på medarbetare och kunders hälsa och att ge rätt förutsättningar som ökar känslan av välbefinnande.

Varför är Employer Brand viktigt? Jo, det handlar om ditt varumärke som arbetsgivare. Det baseras på uppfattningen av dig bland dina tidigare, nuvarande och potentiella medarbetare, kandidater, samarbetspartners och andra intressenter. Med dina värderingar, din kultur och din arbetsmiljö erbjuder ditt arbetsgivarvarumärke ett löfte som, om det uppfylls, kan ge hög avkastning på investeringen. Källa Randstad Employer Brand Research.

Kompetensförsörjning är en stor  utmaning för många företag och då behövs satsningar för att vara en attraktiv arbetsgivare men även för att behålla och utveckla de som redan finns i organisationen. Vilka behov och utmaningar står ni inför?

Nordh Consulting hjälper er att utveckla ert varumärke för att sedan rekrytera rätt kompetens och ledarskap som tar er i rätt riktning framåt. "Vi vet att känslan driver människor och det är människorna hos er som driver utvecklingen framåt".

#ledarskap #självledarskap #employerbrand #rekrytering #nordhconsultingab #emotionellintelligens #välbefinnande #eiacademyse

källa: Randstad Employer Brand resarch


Emotionell intelligens som en framgångsfaktor

Forskning visar att emotionell intelligens är bra för oss människor så att vi bättre kan uttrycka oss och sätta ord på våra känslor och tankar. Känslor och smarta beslut hör ihop, säger forskningen!

Idag ställs vi alla inför stora omvälvande förändringar i omvärlden och i oss själva. Att då våga öppna upp och uttrycka sig att visa sig mer mänsklig i sin egen sårbarhet.

Att då kunna leda sig själv innebär att, förstå vad du känner och reflektera över vad som händer i dig och att själv ta ansvar för att välja hur man agerar och handlar.

Som chef i sitt ledarskap ingår att få sina medarbetare att lyckas men även att hålla sin egen energi uppe då det blir fler möten som är tidskrävande med smala budskap som dränerar chefens energi.

Alla förväntas anpassa sig till de nya förutsättningar då arbetslivet blir mer flytande och flexibelt i och med digitaliseringen och automatiseringen ökar komplexiteten.

Vi är alla olika och därför går det inte att göra som förr för att hålla energin uppe. Några är vältaliga och några introverta därför behöver chefer hantera både sin egen och sina medarbetares oro och rädsla för att klara av att leverera under en pandemin  är en stor utmaning.

Att då ha respekt som ledare för att hantera detta kräver återhämtning för att ladda om inför det nya normala - då vi behöver uppfinna nya sätt att jobba på.

#emotionellintelligens #eiacademy #självledarskap #ledarskap #medarbetarskap


Vad innebär assessment?

Genom vår assessment höjer ni värdet och träffsäkerheten vid rekrytering internt såväl som externt till era affärskritiska positioner, genom att ni väljer en oberoende kandidatbedömning utförd av en professionell personbedömare. Som uppdragsgivaren får ni ett bredare beslutsunderlag och en objektiv diskussionpartner.

Ett assessment innebär helt enkelt att vi fokuserar på att identifiera och utveckla potentialen hos dina nya eller befintliga chefer och medarbetare vid en rekrytering och urval eller successionsplanering. Det unika för Nordh Consulting är vår användning av vetenskapligt utvecklade verktyg, vilket också innebär att resultaten är mätbara.

Hur?

Jo - vi säkerställer hög objektivitet via kvalificerade assessment som innehåller djupintervju, test och återkoppling genom våra erfarna och certifierade konsulter som ställer rätt och fler frågor.

EQ + IQ = som mäter framgång!

EQ-testet mäter en människas emotionella och sociala intelligens. Det handlar om ett antal förmågor som visar hur väl en person kan läsa av och förstå sig själv och sin omgivning samt anpassa sig efter rådande omständigheter. Det unika med testet är att det mäter dynamiska förmågor som är utvecklingsbara vilket innebär att om kandidaten är medveten om sina styrkor och förbättrings områden, kan man träna upp sin emotionella intelligens genom hela livet.

WPT-R är ett begåvningstest som mäter allmän problemlösningsförmåga som vi matchar när det gäller att förutse att en person kommer att klara av att prioritera och känna sig tillfreds med utmaningen samt hantera att ta in ny information samt klara av stress som en viss roll innebär.

WOPI mäter motivation och arbetspersonlighet, vars syfte är att ta reda på vad som driver och motiverar individer och grupper att nå högre kompetens inom sitt arbetsområde.

Det är vår övertygelse att bra arbetspsykologiska tester rekommenderade av Buros Center for Testing, samt använda på rätt sätt av utbildade certifierade konsulter, har hög tillförlitlighet.

Blir du nyfiken och vill veta mer är du varmt Välkommen - Vi hjälper dig att ta din verksamhet ett steg längre.

#assessment #rekrytering #nordhconsultingab #emotionellintelligens #eq+iq #karriär

Källa: MHS, WPT, Wopi


Rekrytering och konsten att fokusera rätt

Nordh Consulting är det personliga företaget som hjälper dig att integrera analytisk förmåga med emotionell intelligens vid både rekrytering internt eller externt på de olika nivåerna.

  • Executive/ledningsnivå
  • Mellanchef
  • Specialist/projektledare
  • Interimskonsult

Visste du att - Att de mjuka värdena sedan ca 25 år har en vetenskaplig grund att stå  på precis som vi mäter begåvningsdelen IQ. Även om detta kan vara ifrågasatt så vet vi att det du inte kan mäta kan du inte styra, och vem vill idag inte veta vad som motiverar och hur de får dina medarbetare att känna mening och glädje i det den gör. Eftersom det är människorna som jobbar hos er som bidrar till det unika i ert företag.

Så oavsett om du står inför att rekrytera nya medarbetare, om du vill hitta och utveckla dold potential hos befintliga medarbetare, eller om du vill skapa ett mer framgångsrikt ledarskap kopplat till era värderingar.

Vi hjälper dig att hitta rätt talang och göra bedömningar som identifierar de människor som kommer utveckla eller behålla den kultur ni skapat, det är vi proffs på! Vi erbjuder er smarta lösningar med en vetenskaplig grund.

Välkommen att höra av dig!

#rekrytering #karriär #omställning #chef #ledare #specialist #projektledare #interimskonsult #nordhconsultingab

Källa: MHSassessment


Tips till kandidat för en lyckad digital intervju

Digitala intervjuer var på gång redan innan coronakrisen. Nu är de här för att stanna. Men hur genomför kandidaten en lyckad digital intervju? Rekryteringskonsulten Susanne Nordh vet vad som krävs.

Vi bjuder dig som kandidat på några tips för en lyckad digital intervju.

1. Ha koll på tekniken

Bli trygg med tekniken innan intervjun. Se till att batteriet är laddat till din datorn? Har du bra uppkoppling? Ta reda på om intervjun ska ske via teams eller zoom, samt stäm av de olika funktionaliteterna i god tid innan. På teams kan du med fördel blurra bakgrunden. Använd datorn, det blir bättre bild än med mobiltelefonen. Testa att ringa en vän i god tid innan för att se så allt funkar.

2. Tänk på helhetsintrycket

Se den digitala intervjun som om du skulle gå på en fysisk intervju. Klä dig så att du anpassar dig till verksamhetens eventuella klädkod.

3. Fixa rätt bakgrundsmiljö

Förbered din intervjumiljö. Kika på bakgrunden, är den rörig, försök ha en neutral bakgrund.  Stäm också av hur ljuset faller, gå gärna runt i rummet och testa hur du ser ut i bild. Placera datorn högt upp så att du inte behöver titta ner i datorn.

4. Titta in i kameran

Försök att titta in i kameran under intervjun så att ni får ögonkontakt och tänk på din hållning. Stå gärna upp, det kan ge dig mer energi. Tänk på att hålla en naturlig ögonkontakt och undvika onödig tics som att ta dig i ansiktet eller hålla på med håret.

5. Ställ frågor!

Vad behöver du för information om verksamheten för att fatta ditt beslut om detta är en tjänst för dig? Att vara påläst och ha förberett frågor till den som rekryterar skapar en jämnare maktbalans. Skriv ner om det är något som är extra viktigt som du vill fråga eller få sagt under intervjun.

Reflektera över vad du gjort tidigare som kan vara relevanta exempel och som visar din kompetens. Tänk gärna ett steg längre hur du ser att du skulle vilja utveckla dina färdigheter i din nya roll.

När du har intervju på distans missar du vissa delar, som att se företagets lokaler. Passa på att ställa frågor för att få en bra bild.

6. Gör ett snyggt avslut!

Fråga rekryteraren om hen fått svar på sina frågor och ta reda på vad som blir nästa steg.

I övrigt är en digital intervju ganska likt en fysisk. Hoppas detta gett dig något så att du känner dig lugn när det väl är dags.

Var dig själv, slappna av och lycka till!

#nyttjobb #digitalintervju #kandidattips #nordhconsulting #rekrytering


Vad är det som egentligen gör att Du får ditt nästa jobb?

Det som står i ditt CV, alla meriter, utbildningar, dina samlade erfarenheter, och allt du hittills åstadkommit. Det kvalificerar dig för nästa jobb.

Men det är inte det som gör att du får nästa jobb.

Det som gör att du till slut får ditt nästa jobb är att det andra, som inte står i ditt CV. Vem som är människan bakom meriterna. Allt det där som inte går att ta på: vem du är, vad du vill, vad du drivs av, vad du drömmer om, vad du värdesätter, HUR du gör ditt jobb, vem du vill göra det för, vad Du vill åstadkomma. Det är det som gör dig intressant och det ska du våga prata om.

 

#CV #meriter # utbildning#erfarenheter # utveckling #nästajobb


En god jul och ett gott nytt år önskar vi dig!

Hej,

Vi vill passa på att samtidigt som vi tackar våra kunder, kandidater och samarbetspartners önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

2020 har verkligen varit ett annorlunda år som utmanat oss alla på ett eller annat sätt.

Slutet på året är också en tid att reflektera över sin tillvaro att skriva ner det som har varit positivt som vi kan vara tacksamma över och ta med oss in i 2021. Kanske funderar du över era utmaningar eller ditt nästa karriärsteg, hur du kan jobba med din personliga utveckling eller hur lyckas med din nästa digitala arbetsintervju?

Följ oss på våra digitala kanaler där vi delar tips och inspiration som vi hoppas kan vara till hjälp för ditt 2021.

Glada hälsningar, och ta hand om dig/er!

från Nordh Consulting