Rekrytering

Vi finns här för att hjälpa dig hitta din nya medarbetare.

Genom executive search vår rekryteringsprocess höjer ni värdet och träffsäkerheten vid rekrytering till era affärskritiska positioner. Med fullt engagemang, från start till mål, hjälper vi dig att hitta rätt kandidat för din aktuella tjänst. Vi tar ansvar för hela eller delar av processen och skräddarsyr rekryteringen efter dina önskemål. Varje uppdrag inleds med en analys av er organisation för att lära känna er historia, nuläge och framtidsplaner. För att vi ska förstå och förmedla rätt information till kandidaterna behöver vi ta del av verksamhetens mål och visioner, men också kultur och värderingar i er organisation. Viktigast i rekryteringsprocessen är självklart att den som anställs blir framgångsrik i sin nya tjänst och en kartläggning måste ske av vilka krav verksamheten ställer, vilka resultat som ska uppnås och vilka personliga egenskaper och förmågor som krävs i tjänsten. Genom samtal och intervjuer med den rekryterande chefen/tillsatta rekryteringsgruppen och av er utvalda medarbetare arbetar vi fram en kravprofil samt en tidplan som blir vårt interna arbetsmaterial och som ligger till grund för hela rekryteringsprocessen. Där vi har täta personliga uppföljningar med kund/kandidat efter varje steg och vi är involverade i att koordinera och samordna möten mellan kund och kandidat.

Vi rekryterar era nya talanger på lednings- och mellanchefs nivå samt styrelse.

Vi hittar rätt talanger som är affärskritiska för ert företag.

EQ-i 2.0™ Emotionell Intelligens, Wopi™: Work Personality Inventory, WPT-R – Problemlösning/IQ, DIversity Icebreaker TM Kommunikationsövningar.

Dessa verktyg mäter och identifierar talanger och dess potential, och är även idealiska för användning i coachning, organisation och ledarskapsutveckling, urval och successionsplanering. Detta  kan hjälpa er att identifiera talanger som kommer att behålla eller skapa en ny kultur. Men även att bryta ner hinder och stärka kraften i teamarbete och kommunikation.

Vi hjälper er med stöd och råd vid beslut när ni genomför internrekrytering eller hittar externa talanger. Där ingår djupintervjuer, ev tester och referenstagning som säkerställer kvaliteten.

Vi hjälper er med en tillfällig lösning vid t.ex en omställning.

Vi förstår samspelet mellan ägare, styrelse och företag.

Vi rekryterar era nya talanger på lednings- och mellanchefs nivå.

Vi hittar rätt talanger som är affärskritiska för ert företag.

EQ-i 2.0™ Emotionell Intelligens, Wopi™: Work Personality Inventory, WPT-R – Problemlösning/IQ, DIversity Icebreaker TM Kommunikationsövningar.

Dessa verktyg mäter och identifierar talanger och dess potential, och är även idealiska för användning i coachning, organisation och ledarskapsutveckling, urval och successionsplanering. Detta  kan hjälpa er att identifiera talanger som kommer att behålla eller skapa en ny kultur. Men även att bryta ner hinder och stärka kraften i teamarbete och kommunikation.

Vi hjälper er med stöd och råd vid beslut när ni genomför internrekrytering eller hittar externa talanger. Där ingår djupintervjuer, ev tester och referenstagning som säkerställer kvaliteten.

Vi hjälper er med en tillfällig lösning vid t.ex en omställning.

Vi förstår samspelet mellan ägare, styrelse och företag.

VI ERBJUDER OCKSÅ


I framtidens arbetsliv är förändring det enda konstanta och vi hjälper individen att reflektera kring de möjligheter som skapas och synen på kompetens och karriär – viljan att anpassa oss till att lära oss nytt hela tiden.

Vi skräddarsyr för individ ett program där hörnstenarna bygger på att kartlägga och sätta en intention för de förändringar som gör hen framgångsrik som vi följer upp med trepartssamtal.

Vårt nätverk av kompetenta kandidater som vill ta nästa steg i karriären. Med vårt arbetssätt som bygger på långsiktiga relationer, mot både uppdragsgivare och kandidater.

Framtiden kräver ett livslångt lärande med effektiva och samtidigt hållbara ledare/medarbetare, som kan balansera mellan mjuka och hårda värden. Värdet av ny kunskap för att stärka sin självmedvetenhet, samarbete och reflektion för att känna mening med det man gör och kunna se vad arbetet leder till, är idag en generationsfråga. Våra erbjudanden med olika teman har fokus på hela människan, eftersom när gränserna mellan privatliv och arbetsliv blir allt mer otydligare har arbetsgivaren en nyckelroll i att förebygga ohälsa genom att ta ett helhetsansvar.