Program för vårens nätverksträff

DU ÄR INBJUDEN – TILL EI ACADEMY NÄTVERKSTRÄFFAR!
Emotionell intelligens som framgångsfaktor
-
Vad innebär emotionell intelligens praktiskt i uppdraget och ledarskapet!
(Leda dig själv och andra med EI i en värld full av AI och BI!)

Vi startar upp en grupp som ses vid tre tillfällen våren 2024 där Du ges möjlighet att lokalt på plats ingå i ett sammanhang som träffas kontinuerligt. Vi sätter fokus på det omvärlden och organisationer pratar om nu! Där vi kommer att reflektera, lära av varandra och ta del av färsk kunskap, teorier, övningar och diskussioner.

Idag kräver ledarskapet både beslutsförmåga och emotionell förmåga för att lyckas med att leda dig själv och andra. Forskning visar att det är den emotionella dimensionen som står för en stor del av hur vi hanterar nya förutsättningar för organisationer och vad vi människor står inför.

Men ändå - Varför händer det inte i vår organisation eller i vårt uppdrag?

Tema
Vi kommer ta avstamp i era arbetsrelaterade uppdrag för att ge er och tillföra ytterligare utifrån perspektiv.

Vid våra träffar kommer vi att praktisera EQ och upptäcka:
Autopiloten på – vilka tankar och känslor väcker det hos mig själv!
Hur vi kan använda den känslomässiga informationen som en strategisk resurs för att fatta bättre beslut.
Vi ställer öppna frågor och resonerar med varandra. Med den kopplingen och kunskapen gör det lättare att veta vem jag är och att då kunna hjälpa andra att navigera mellan de rationella och de emotionella landskapen.

Värdet av våra träffar:
Du får ingå i ett sammanhang med en mix av företag och organisationer.
Du får med dig en ökad förståelse för hur andra företag och organisationer agerar.
Du får med dig ny kunskap om hur du kan använda emotionell intelligens som en strategisk resurs.
Du får större genomslagskraft och verkningsgrad i din organisation och uppdrag.
Du utvecklar ditt personliga ledarskap.

Vem: Chef/ledare, projektledare, specialister människor från olika företagsbakgrund som är intresserade att lära mer om och praktisera EQ, emotionell intelligens som är en uppsättning förmågor vi behöver för att utveckla det personliga ledarskapet.
När:
•Tillfälle 1: 23,e januari 2024
•Tillfälle 2: 21.e mars 2024
•Tillfälle 3: 23.e maj 2024
Tid:
Kl 08.30 startar vi med frukost.
Kl 09.00 programmet startar.
Kl 12.00 avslutar vi med lunch.
Var:
Livgrenadjär mässen Linköping.
Vad:
Pris: 6 000 kr per person inkl. Frukost/lunch samt material ingår.
Betalning sker i förskott och anmälan är bindande.
Antal platser är begränsade max 10 deltagare.
Hur: anmälan senast 17 januari 2024 via mejl till susanne@nordhconsulting.se
Individuell coachning erbjuds mellan träffarna, pris överenskommelse.
Varmt välkommen!
Susanne
070-870 11 08
By EI Academy


Tack för 2023!

Stort tack för 2023!

Ett stort tack till er kunder, kandidater, referensgivare och samarbetspartners för spännande samtal och givande möten som gett oss förtroendet att samarbeta genom ledarprogram och workshop, executive coachning, mentorskap, karriärrådgivning, rekrytering samt givande nätverksträffar vid våra frukostmöte.

Vi ser så mycket fram emot att få träffa er och fortsätta samarbeta under 2024.

Vi vet att behovet av optimism ökar i kristider och vi behöver företag och människor som investerar i personlig utveckling, tänker långsiktigt och är uthålliga som vågar satsa. Både i arbetet och fritiden behöver vi framtidstro, mod och tillit, att det är ok att misslyckas under vägen.

Hur bra är du på att lyssna? Tar du över eller bryr du dig på riktigt. Det finns olika sätt visar forskningen! Det kan ju handla om samtal mellan din partner, dina barn och föräldrar under ledigheter likväl som dina kollegor eller medarbetare. För vi vet att när vi lyssnar aktivt bygger vi starkare relationer, vi ökar förståelsen för hur andra tänker och då samarbetar vi och hittar bättre lösningar.

Vi delar gärna med oss via: https://eiacademy.se/2022/06/04/forskning-om-vart-satt-att-lyssna-aktivt/

Vad är väl då bättre än att ägna det nya året åt att ge dig själv och dina nära en annans sorts hållbar gåva, hur du kan slå av din autopilot och agera på ett nytt sätt, vilken av lyssnarstilarna känner du igen mest hos dig själv?

  1. den analytiska  - startar neutralt för att sedan analysera problemet
  2. den relationella  - skapar kontakt och vill känslomässigt förstå det underliggande budskapet
  3. den kritiska - vill bedöma samtalets innehåll och trovärdigheten hos den som talar
  4. den uppgiftsorienterade  - skapar ett samtal som överför viktig information och leder till handling

Med detta så vill vi önska er alla ett gott nytt 2024!

– det kommer att bli ett nytt händelserikt år så håll utkik!

Nordh Consulting/EI Academy

Susanne & Cecilia konsulter som tillsammans har mer än 25 års erfarenhet av rekrytering och att utveckla individ/team/organisation som vilar på vetenskaplig forskning EQ/EI.

#rekrytering #nordhconsultingab #eiacademyse #empati #mod #optimism #ledarskap