nordh consulting rekrytering

Framtidens - Onboarding

Att vara en attraktiv arbetsgivare som får behålla sina nya medarbetare är idag viktigare än nånsin, och för  dig som chef ska hela processen kännas meningsfull  och samtidigt roligt att få lära känna en ny medarbetare – något du är stolt över! Men i dagens snabba digitala värld gäller det att snabbt få en ny medarbetare att känna sig välkommen i både sin nya roll men framförallt i nya gruppen, för dig som ska onboarda medarbetaren är det viktigare än nånsin att skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap, där de första månaderna gör störst intryck. Att sköta både onboarding och hålla kontakt emellan kan kännas både tidsödande och krävande samtidigt som du ska hantera befintlig grupp när en medarbetare lämnat och ett vakuum uppstått.

Men oroa dig inte, vi på Nordh Consulting finns alltid här för att hjälpa dig om några frågor skulle uppstå!

Kontakta Susanne Nordh för mer info!


Efter Corona hur kommer det nya normala ledar- och medarbetarskapet vara?

Efter Corona, vilka förväntningar har du på det nya normala ledar- och medarbetarskapet? Hur tänker du på hur du vill vi att ni som organisation ska uppfattas både internt och externt, under hösten pratades det om hur vi skulle förändra med nya digitala arbetssätt och det bara hände genom en chockdigitalisering, check på den. Vad är kvar? Jo, att bygga en ny kultur för att möta det nya normala.

För många är det skolavslutning- och examens tider som ligger närmast men snart så kommer sommarledigheten då vi har tid att reflektera över hur det kommer bli vid återgången till det nya normala. Många av oss har under denna Convid 19 period snabbt ställt om och förändrat vårt sätt att arbeta och anpassat oss till det nya normala.

Jag tror att en av de mest avgörande framgångsfaktorerna är de företag som skapar hopp genom sin vision och får visionen att genomsyra alla delar i organisationen för de kommer klara av att utveckla och utbilda sina medarbetare i rätt kompetens riktning. De som uppgraderar sitt varför och hur och använder sin värdegrund genom förhållningssätt de minimerar otåligheten att återgå till gamla strukturer och kultur. Visst har det gått bra för en del företag trots pandemin och de kan behöva nyinvestera och nyrekrytera. Men de behöver också efter denna period involvera och sätta sitt varför och framtidsplaner tillsammans med sina medarbetare. Ett av de viktigaste verktygen är att ha en dialog och att använda medarbetarnas olikheter för framgång, det är när vi ser och hör samt bekräftar varandra det händer på riktigt.

Vad kommer att vara viktigt i ledar- och medarbetarskapet för återgången till det nya normala för er organisation eller företag?

Jag tror som forskning säger att äkta och transparent ledarskap där olikheter tas till vara där man coachar varandra till att bli sitt bästa jag, där man har insiktsfulla och föredömliga ledare men även att man vågar vara varandras medledare som visar vägen, där hierarkier bryts ner för det är först när medarbetarna känner äkthet som det händer på riktigt och det tror jag skapar framtidens framgångs rika företag med goda ambassadörer som fortsätter attrahera kunder och kandidater även efter Corona.


Nya Munken söker en biträdande rektor

Nya Munken är en högstadieskola för 560 elever och arbetsplats för drygt 80 medarbetare. Visionen är att ge alla våra elever goda förutsättningar för framtiden genom goda kunskaper, så att de klarar sig väl i gymnasiet och får en bra start i livet. Nya Munken ska vara en trygg arbetsplats för både elever och medarbetare, där lärandet är lustfyllt och där var och en blir bemött utifrån sina förutsättningar.

Nya Munken är inne i ett nytt skede då nuvarande biträdande rektor antar rollen som rektor och vi söker en ersättare som har ambition och ett driv!

Du är rätt för Nya Munken!

Om du vill arbeta i en fristående skola som är värdestyrd och står för trygghet, engagemang och utveckling. Om ditt arbete kännetecknas av ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap, driv och engagemang. Du är trygg i dig själv, kan leda inspirera andra, du skapar förtroende och bygger relationer som motiverar medarbetare, elever samt vårdnadshavare. Du tänker strategiskt och följer nya digitala trender, bevakar omvärlden och trivs att jobba i en roll där du får mandat att påverka.

Uppdraget som biträdande rektor erbjuder goda möjligheter för dig som vill utvecklas som ledare och vara med att driva det pedagogiska arbetet framåt. Våra värderingar är att skapa trygghet, vara engagerade och tänka nytt. Det är vår ledstjärna i vardagen och ska spegla hur vi vill uppfattas internt och externt.

Är du intresserad eller någon du känner av att söka tjänsten?

Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Susanne Nordh, 070-870 11 08. Kika in på www.nyamunken.se. Välkommen!


Framtidens arbetsplats - värdestyrd

Att veta sitt varför, hur och vem vi är till för är för framtidens framgångsrika företag och organisationer.

Varför? Just nu under Corona pandemin har vi chock digitaliserats vilket innebär att den traditionella organisationen är i omdaning, medarbetare arbetar hemifrån och leder sitt egna arbete och alla måste lära om och lära nytt. Det är nu företagets värderingar – omsatta i tydliga beteenden – sätts på prov. För dem påverkar beslut, bygger varumärket och blir en kompass som tar bolaget i den riktning du vill.

Hur påverkar det en rekryteringsprocess? Jo,  när vi rekryterare letar efter talanger idag tittar vi allt mer sällan bakåt, på erfarenheter och meriter, utan allt oftare på vilka värderingar styr en kandidat.

Där kommer organisationens och egna värderingar in. Människor kan alltid lära sig nya saker och utveckla sin kompetens, men få kan ändra sin värdegrund, sina beteenden och sin attityd.

Det behöver inte vara svårt att få till värderingsstyrd rekrytering i praktiken. Trots att det är ofta bråttom att hitta rätt kandidat. Man kan bländas av perfekt matchande cv med fina meriter. Och man vill ju så gärna att personen ska vara rätt! Men en felrekrytering kostar och tar tid och energi samt skapar error i gruppen.

Finns det en lösning? Hur lockar jag de bästa medarbetarna och får dem att bli ambassadörer? Jo, där allt genomsyras via er vision, ert varför. Ge alla en bra introduktion inte bara i nya rollen utan om den ledstjärnan ni har som speglar hur ni är och hur ni vill uppfattas både internt och externt. Prata om dem på jobbet varje dag, mät hur de efterlevs och belöna goda beteenden. Och glöm inte att du som ledare måste vara ett föredöme, äkta och transparent. Ledare som lever sina värderingar har förutsättningar att attrahera de bästa medarbetarna och bygga en stark organisation som står pall när förändringens vindar blåser. Är det dags för er att ta tag i eller blåsa liv i dem för att få dem levande igen i vardagen?

Hör av er vi hjälper gärna till!