Framtidens arbetsplats – värdestyrd

Att veta sitt varför, hur och vem vi är till för är för framtidens framgångsrika företag och organisationer.

Varför? Just nu under Corona pandemin har vi chock digitaliserats vilket innebär att den traditionella organisationen är i omdaning, medarbetare arbetar hemifrån och leder sitt egna arbete och alla måste lära om och lära nytt. Det är nu företagets värderingar – omsatta i tydliga beteenden – sätts på prov. För dem påverkar beslut, bygger varumärket och blir en kompass som tar bolaget i den riktning du vill.

Hur påverkar det en rekryteringsprocess? Jo,  när vi rekryterare letar efter talanger idag tittar vi allt mer sällan bakåt, på erfarenheter och meriter, utan allt oftare på vilka värderingar styr en kandidat.

Där kommer organisationens och egna värderingar in. Människor kan alltid lära sig nya saker och utveckla sin kompetens, men få kan ändra sin värdegrund, sina beteenden och sin attityd.

Det behöver inte vara svårt att få till värderingsstyrd rekrytering i praktiken. Trots att det är ofta bråttom att hitta rätt kandidat. Man kan bländas av perfekt matchande cv med fina meriter. Och man vill ju så gärna att personen ska vara rätt! Men en felrekrytering kostar och tar tid och energi samt skapar error i gruppen.

Finns det en lösning? Hur lockar jag de bästa medarbetarna och får dem att bli ambassadörer? Jo, där allt genomsyras via er vision, ert varför. Ge alla en bra introduktion inte bara i nya rollen utan om den ledstjärnan ni har som speglar hur ni är och hur ni vill uppfattas både internt och externt. Prata om dem på jobbet varje dag, mät hur de efterlevs och belöna goda beteenden. Och glöm inte att du som ledare måste vara ett föredöme, äkta och transparent. Ledare som lever sina värderingar har förutsättningar att attrahera de bästa medarbetarna och bygga en stark organisation som står pall när förändringens vindar blåser. Är det dags för er att ta tag i eller blåsa liv i dem för att få dem levande igen i vardagen?

Hör av er vi hjälper gärna till!