Sommaravslut med summering från nätverksträffar!

När vi startade upp vår första träff i januari kände vi inte varandra men fick redan från start en bra känsla - när vi nu avslutar vår sista träff inför sommaren så vill alla boka en återträff till hösten!
Härligt att vi tillsammans har nått syftet att tillsammans få dela tankar i ett tryggt och säkert sammanhang, samt skapa ett större affärsnätverk från flera olika branscher och områden.

Precis så  vill vi att våra nätverksträffar ska upplevas - med en resa som startar där vi går från engagemang genom våra övningar och aktiviteter som vi avslutar med reflektion för att sluta cirkeln kring det vi har lärt oss. Det är nu det börjar på riktigt att börja praktisera sina nya kunskaper, insikter och lärdomar. Det var också målet och gruppens ambitionsnivå att dessa träffar skulle få ge bäring i sina uppdrag och på fritiden.

Feedback från medlemmarna:
Att de förstår effekten av känsloincheckning - känslan av att känna sig trygg och säker
Att stressnivån sjunker när de uttrycker och sätter ord på sina tankar och känslor
Att alla känner sig sedda, hörda och bekräftade - slippa känna oro över att bli värderad
Att de har fått nya begrepp och insikter om vilka EQ områden som de använder framgångsrikt redan idag och hur de kan praktisera EQ inom de områden som de själva ser sin egen utveckling via enkel skattning E.L.P Emotionell Learning Plan

Tema
Under vårens tre nätverksträffar på Livgrenadjärmässen har vi haft olika tema med korta film klipp som ligger till grund för träffarna där vi har satt ord på vad är "emotionell intelligens för dig" och vad betyder "engagemang" och "mod" för dig, varje begrepp innebär ofta dubbla känslor dessa har vi reflekterat kring och satt ord på i en trygg och säker miljö.

Emotionell intelligens
Emotionell intelligens går att öva på.  För att kunna gå vidare behöver vi förstå mer om vilka kännetecken i beteenden och tankar varje EI område innefattar. De områden du använder ofta är förmodligen styrkor hos dig som du tränar på med framgång. Det som du inte använder så ofta eller sällan kan vara områden som du inte är lika van vid. Forskning visar även att det är smart att utveckla sin EQ/EQ samt att det ökar vårt välbefinnande när vi kan uttrycka, och sätta ord på våra, känslor och tankar.
Forskning visar att EI förmågorna hjälper människor:
Att nå effektivare resultat
Att öka ditt välmående
Att fatta bättre beslut
Att skapa starka relationer

Är Du nyfiken på Hur Du kan praktisera EQ!

Skriv alltid ner dina styrkor du kommer att använda dem när du ska träna dina utvecklingsområden.

Glöm inte att fortsätta utveckla dina styrkor för dem är värdefulla för ditt välbefinnande!

Här är några exempel på hur du kan ta dig an din utveckling som kan ge dig bäring i dina uppdrag och på fritiden:
Har du goda relationer? – be dem om hjälp!

 1. Har du förebilder som gör det bra – iaktta dem och se hur de gör.
 2. Är du för snabb – balansera med långsamhet/eftertänksamhet.
 3. Är du eftertänksam – balansera upp genom att våga vara lite snabbare.
 4. Har du svårt med förändringar – pröva hemma med små förändringar!

Det vi fokuserar på växer! 

Nyfiken - Vi erbjuder även detta, så håll utkik!

 • EI Academy frukostträffar Linköping, självkostnadspris
 • EI Academy Network Community steg 1-praktisera EQ
 • EI Academy Network Community steg 2-
 • EI Academy Network Community lunch-lunch träff
 • EQ cafe, digitalt gratis
 • EQ coachning individuellt
 • EI Academy föreläsning

Kontakta gärna för mer information Susanne Nordh:

e-post: susanne@nordhconsulting.se
mobil: 070-870 11 08

#ledarskap #EQ #EI #eiacadamyse #nordhconsultingab


Kunskapsträff med frukost hos Landeryds Golfklubb

Tack till Sofia och Björn!

För att Susanne blev inbjuden i april till Landeryds GK och er kunskaps träff med frukost i strålande solsken!

Via nätverk få möta medlemmar som vill fylla på med ny kunskap och ge inspiration med några enkla praktiska tips att ta med sig hem. Vad och Hur man kan Göra för att öka sitt och andras engagemang, att få sprida och dela kunskap, det gör mitt jobb fantastiskt!

Du som varit med vet att vi checkar in med känslokort för det är ett praktiskt sätt att börja träna emotionell intelligens på, effekten det gör  med människor är att vi sänker stress och outtalade förväntningar. Det händer något i oss när vi tränar på att sätta ord på vad vi känner, vi lär oss känna igen våra känslor, och ta in den information som ges!

Vi tog avstamp i modellen "Change map" 6sec.org b- som enkelt beskriver processen som rör sig mellan Engagera -Aktivera - Reflektera, och de dubbla känslor som kan förekomma hos både dig själv och andra att våga stanna kvar i dem.

Tack till alla för att ni reflekterande och delade era tankar kring - vad är engagemang!

Såhär svarade några av deltagarna;

” att sätta mål för att kunna se ett resultat”

” att vara sedd, blir hörd och få bekräftelse skapar en känsla av gemenskap och att vara betydelsefull"

Framgång handlar om att skapa en trygg och säker miljö att träna i: våga sluta cirkeln kring det vi lärt oss och utmana sig själv och andra att aktivera och praktisera därute. Att förstå att vi bidrar till helheten genom att vi är varandras länkar.

Är du nyfiken och vill boka ett kunskapsmöte med frukost för dina medlemmar så kontakta, Susanne.

E-post; susanne@nordhconsulting.se
Mobil; 070-870 11 08

Håll utkik! - Du är välkommen vid vår nästa frukostträff där vi tar upp aktuella ämnen som berör ledarskap & människor.

#emotionellintelligens #ledarskap #eiacademy #nordhconsultingab


Firar ett nytt certifikat; Unlocking EQ

"Ledarskap börjar inifrån."

- är du redo att börja praktisera EQ Emotionell Intelligens?

Emotionell intelligens är att vara smartare med känslor.

Vill du förstå; Vad, Varför och Hur du kan Göra för att vara smartare med känslor?

Då är du välkommen att höra av dig, vi hjälper dig att träna emotionell intelligens för bättre relationer, starkare välbefinnande, större effektivitet och högre livskvalitet.

Emotionell intelligens är förmågan att använda känslor effektivt, och det är grunden för sunda relationer, bra beslutsfattande och välbefinnande. När du praktiserar EQ kommer du att lära dig tekniker för att utnyttja känslor som värdefulla resurser som klargör vad som är viktigt och ger dig energi att nå dina mål.

Susanne är stolt och glad  över att ha fått ett nytt certifikat: Unlock EQ - delivered by David Corcoran EQ Professionals Manager från Six Seconds, The Emotional Intelligence Network.

Kontakta Susanne;
e-post; susanne@nordhconsulting.se
mobil; 070-870 11 08

#emotionellintelligence #EQ #personligtledarskap #ledarskap #6sec.org/eu

 

 


EI Academys Nätverksträff Linköping uppstart för en ny grupp

Emotionell intelligens som framgångsfaktor - vad innebär emotionell intelligens praktiskt i uppdraget och ledarskapet?
(Leda dig själv och andra med EI i en värld full av AI och BI!)

Vi startar upp ytterligare en nätverksgrupp som vid tre tillfällen våren 2024 får möjlighet att lokalt på plats ingå i ett sammanhang som träffas kontinuerligt.

Fokus är det omvärlden och organisationer pratar om nu! VI kommer att reflektera, lära av varandra och ta del av färsk kunskap, teorier, övningar och diskussioner.

Dagens ledarskap kräver både beslutsförmåga och emotionell förmåga för att lyckas med att leda dig själv och andra. Forskning visar att det är den emotionella dimensionen som står för en stor del av hur vi hanterar nya förutsättningar för organisationer och vad vi människor står inför.

Tema
Vi kommer ta avstamp i era arbetsrelaterade uppdrag för att ge er och tillföra ytterligare utifrån perspektiv.

Vid våra träffar kommer vi att praktisera EQ och upptäcka:
Autopiloten på – vilka tankar och känslor väcker det hos mig själv!
Hur vi kan använda den känslomässiga informationen som en strategisk resurs för att fatta bättre beslut.
Vi ställer öppna frågor och resonerar med varandra. Med den kopplingen och kunskapen gör det lättare att veta vem jag är och att då kunna hjälpa andra att navigera mellan de rationella och de emotionella landskapen.

Värdet av våra träffar:
Du får ingå i ett sammanhang med en mix av företag och organisationer.
Du får med dig en ökad förståelse för hur andra företag och organisationer agerar.
Du får med dig ny kunskap om hur du kan använda emotionell intelligens som en strategisk resurs.
Du får större genomslagskraft och verkningsgrad i din organisation och uppdrag.
Du utvecklar ditt personliga ledarskap.

Målgrupp
Chef/ledare, projektledare, specialister med olika bakgrund som är intresserade att lära mer om och praktisera EQ, emotionell intelligens för att utveckla ett personligt ledarskap.

När:
Tillfälle 1: fredag 26 april 2024
Tillfälle 2: torsdag 23 maj 2024
Tillfälle 3. onsdag 19 juni 2024
Pris:
6.000 kr inkl material. Betalning sker i förskott och anmälan är bindande.
Antal platser är begränsade max 10 deltagare.

Intresserad? Fyll i intresseanmälan via länken nedan.

https://www.utbildning.se/kurser/ei-academy/ei-academy-network-linkoping-1930825


Nätverksträff by EI Academy i Linköping kickstart januari 2024

Wow vilket fantastiskt bra sätt att börja det nya året  - vi startade upp vår första träff i januari av tre under våren med detta härliga gäng by EI Academy Network i Linköping på Livgrenadjär Mässen.

Vi behöver tänka tillsammans då ledarskapet idag kräver både beslutsförmåga och emotionell förmåga för att lyckas med att leda dig själv och andra. Forskning visar att det är den emotionella dimensionen som står för en stor del av hur vi hanterar nya förutsättningar för organisationer och vad vi människor står inför.

På träffarna kommer vi att praktisera EQ:

 • Vår autopilot – vad gör vi automatiskt, vilka tankar och känslor väcks hos mig själv?
 • Hur vi kan använda den känslomässiga informationen som en strategisk resurs för att fatta bättre beslut?
 • Du får verktyg för din egen reflektion kring dina olika förmågor, rationella som emotionella.
 • Vi resonerar tillsammans och koppla ihop kunskap att navigera mellan de rationella och de emotionella landskapen så att du vara till hjälp och stöd för andra.

Är du också nyfiken? Håll utkik det kommer mera!


Program för vårens nätverksträff

DU ÄR INBJUDEN – TILL EI ACADEMY NÄTVERKSTRÄFFAR!
Emotionell intelligens som framgångsfaktor
-
Vad innebär emotionell intelligens praktiskt i uppdraget och ledarskapet!
(Leda dig själv och andra med EI i en värld full av AI och BI!)

Vi startar upp en grupp som ses vid tre tillfällen våren 2024 där Du ges möjlighet att lokalt på plats ingå i ett sammanhang som träffas kontinuerligt. Vi sätter fokus på det omvärlden och organisationer pratar om nu! Där vi kommer att reflektera, lära av varandra och ta del av färsk kunskap, teorier, övningar och diskussioner.

Idag kräver ledarskapet både beslutsförmåga och emotionell förmåga för att lyckas med att leda dig själv och andra. Forskning visar att det är den emotionella dimensionen som står för en stor del av hur vi hanterar nya förutsättningar för organisationer och vad vi människor står inför.

Men ändå - Varför händer det inte i vår organisation eller i vårt uppdrag?

Tema
Vi kommer ta avstamp i era arbetsrelaterade uppdrag för att ge er och tillföra ytterligare utifrån perspektiv.

Vid våra träffar kommer vi att praktisera EQ och upptäcka:
Autopiloten på – vilka tankar och känslor väcker det hos mig själv!
Hur vi kan använda den känslomässiga informationen som en strategisk resurs för att fatta bättre beslut.
Vi ställer öppna frågor och resonerar med varandra. Med den kopplingen och kunskapen gör det lättare att veta vem jag är och att då kunna hjälpa andra att navigera mellan de rationella och de emotionella landskapen.

Värdet av våra träffar:
Du får ingå i ett sammanhang med en mix av företag och organisationer.
Du får med dig en ökad förståelse för hur andra företag och organisationer agerar.
Du får med dig ny kunskap om hur du kan använda emotionell intelligens som en strategisk resurs.
Du får större genomslagskraft och verkningsgrad i din organisation och uppdrag.
Du utvecklar ditt personliga ledarskap.

Vem: Chef/ledare, projektledare, specialister människor från olika företagsbakgrund som är intresserade att lära mer om och praktisera EQ, emotionell intelligens som är en uppsättning förmågor vi behöver för att utveckla det personliga ledarskapet.
När:
•Tillfälle 1: 23,e januari 2024
•Tillfälle 2: 21.e mars 2024
•Tillfälle 3: 23.e maj 2024
Tid:
Kl 08.30 startar vi med frukost.
Kl 09.00 programmet startar.
Kl 12.00 avslutar vi med lunch.
Var:
Livgrenadjär mässen Linköping.
Vad:
Pris: 6 000 kr per person inkl. Frukost/lunch samt material ingår.
Betalning sker i förskott och anmälan är bindande.
Antal platser är begränsade max 10 deltagare.
Hur: anmälan senast 17 januari 2024 via mejl till susanne@nordhconsulting.se
Individuell coachning erbjuds mellan träffarna, pris överenskommelse.
Varmt välkommen!
Susanne
070-870 11 08
By EI Academy


Tack för 2023!

Stort tack för 2023!

Ett stort tack till er kunder, kandidater, referensgivare och samarbetspartners för spännande samtal och givande möten som gett oss förtroendet att samarbeta genom ledarprogram och workshop, executive coachning, mentorskap, karriärrådgivning, rekrytering samt givande nätverksträffar vid våra frukostmöte.

Vi ser så mycket fram emot att få träffa er och fortsätta samarbeta under 2024.

Vi vet att behovet av optimism ökar i kristider och vi behöver företag och människor som investerar i personlig utveckling, tänker långsiktigt och är uthålliga som vågar satsa. Både i arbetet och fritiden behöver vi framtidstro, mod och tillit, att det är ok att misslyckas under vägen.

Hur bra är du på att lyssna? Tar du över eller bryr du dig på riktigt. Det finns olika sätt visar forskningen! Det kan ju handla om samtal mellan din partner, dina barn och föräldrar under ledigheter likväl som dina kollegor eller medarbetare. För vi vet att när vi lyssnar aktivt bygger vi starkare relationer, vi ökar förståelsen för hur andra tänker och då samarbetar vi och hittar bättre lösningar.

Vi delar gärna med oss via: https://eiacademy.se/2022/06/04/forskning-om-vart-satt-att-lyssna-aktivt/

Vad är väl då bättre än att ägna det nya året åt att ge dig själv och dina nära en annans sorts hållbar gåva, hur du kan slå av din autopilot och agera på ett nytt sätt, vilken av lyssnarstilarna känner du igen mest hos dig själv?

 1. den analytiska  - startar neutralt för att sedan analysera problemet
 2. den relationella  - skapar kontakt och vill känslomässigt förstå det underliggande budskapet
 3. den kritiska - vill bedöma samtalets innehåll och trovärdigheten hos den som talar
 4. den uppgiftsorienterade  - skapar ett samtal som överför viktig information och leder till handling

Med detta så vill vi önska er alla ett gott nytt 2024!

– det kommer att bli ett nytt händelserikt år så håll utkik!

Nordh Consulting/EI Academy

Susanne & Cecilia konsulter som tillsammans har mer än 25 års erfarenhet av rekrytering och att utveckla individ/team/organisation som vilar på vetenskaplig forskning EQ/EI.

#rekrytering #nordhconsultingab #eiacademyse #empati #mod #optimism #ledarskap


Frukostmöte med EI Academy Network i Linköping

Wow vilket bra sätt att börja dagen - ett frukostmöte med detta härliga gäng!

Temat "Emotionell Intelligens som framgångsfaktor - vad innebär det i praktiken för ledarskapet"

Du som varit med vet att vi alltid tränar praktiskt genom att checka in med våra känslokort, för att vi behöver träna på att sätta ord på vad vi känner för att lära känna igen våra känslor, och ta in den information vi får.

Vi tog avstamp i den senaste globala studien om Emotionell intelligens "State of heart report" 2023, som spårar trender inom Emotionell Intelligens. Vilka mönster är de för de fyra framgångsfaktorerna; effektivitet, välmående, relationer och livskvalitet. Under de tre fg år har människor tappat sin emotionella förmåga, isolerade ensamma, tyvärr visar att trenden inte har vänt efter pandemin. Det är visserligen en dyster läsning, en mänsklig energikris, bara i Sverige ligger nu sjukskrivningar över 50%.

Hur tar vi oss ur detta, utmaningen eller möjligheten som vi ville lyfta fram idag och vad den innebär i det praktiska ledarskapet handlar om förmågan Optimism - att ha förmågan att ha en positiv attityd och syn på livet. Det handlar om att kunna förbli hoppfull och motståndskraftig, även i stunder av motgång.

Vi resonerar och reflekterar i olika grupper över vilka EQ förmågor som deltagarna anser är viktiga för ett optimistiskt ledarskap i praktiken. Dessa förmågor valde våra deltagare;

Sociala relationer, realism, empati, känslomedvetenhet, problemhantering, självkänsla och flexibilitet.

Den goda nyheten är att när vi startar upp en sådan här dialog kring förväntningar på ledarskapet så utgör det en möjlighet för företag att få en konkurrensfördel. De arbetsgivare som uppfyller förväntningar på flexibelt arbete och känslomässigt intelligent ledarskap kommer att ha en fördel när de försöker attrahera och behålla sina anställda samt att välbefinnandet ökar.

Håll utkik! - Är du nyfiken så är du välkommen vid vår nästa frukostträff där vi tar upp aktuella ämnen som berör människor och ledarskap.

#emotionellintelligens #ledarskap #eiacademy #nordhconsultingab


Frukostmöte med EI Academy Network Linköping

Hej Nätverket!

Nu kör vi frukostmöte med EI Academy Network Linköping i samarbete med Quality Hotel Ekoxen, Hotellchef Sara Böhlmark.

Tema är "Emotionell intelligens som framgångsfaktor -  Vad innebär det praktiskt i ledarskapet?"

Är du nyfiken då vore det kul om just du kunde komma till vårt frukostmöte vid Quality Hotel Ekoxen. Ta gärna med en kollega!

På plats träffar ni Susanne & Cecilia konsulter, samarbetspartner och EI/EQ experter från EI Academy.

När – tisdag 14 november kl  08.30 – 10.00

Var – Quality Hotel Ekoxen  Klostergatan 68, Linköping

Frukost till självkostnadspris 179kr.

Anmälan – senast 10 november 2023 till susanne@nordhconsulting.se.

OBS! Begränsat antal platser!

Varmt välkommen!

Susanne och Cecilia

Konsulter & Experter på EQ/EI kraftfullt och praktiskt verktyg med vetenskaplig grund

Emotionell intelligens. Hantera känslan. Ökat välmående. Bättre samarbete och beslut. 


EI Academy Network Linköping

Hej Nätverket!

SAVE THE DATE!

Den 14,e november ses vi för frukostmöte med EI Academy Network Linköping i samarbete med Quality Hotel Ekoxen by Strawberry.

Vi utgår alltid ifrån önskemål från er som chefer och dilemma i ledarskapet och sätter tema "Emotionell Intelligens på jobbet"

Plats: Quality Hotel Ekoxen vid Klostergatan 68, Linköping

På plats träffar ni Susanne & Cecilia konsulter, samarbetspartner och EQ experter från EI Academy samt hotellmanager, Sara Böhlmark by Strawberry Hotel.

Frukost till självkostnadspris

Hoppas att vi ses!

Susanne och Cecilia

Konsulter & Experter på EQ/EI kraftfullt och praktiskt verktyg med vetenskaplig grund

#eq #emotionellintelligens #ledarskap #människan #helhet  #chef #ledare # eiacademy #nordhconsultingab