Sommaravslut med summering från nätverksträffar!

När vi startade upp vår första träff i januari kände vi inte varandra men fick redan från start en bra känsla – när vi nu avslutar vår sista träff inför sommaren så vill alla boka en återträff till hösten!
Härligt att vi tillsammans har nått syftet att tillsammans få dela tankar i ett tryggt och säkert sammanhang, samt skapa ett större affärsnätverk från flera olika branscher och områden.

Precis så  vill vi att våra nätverksträffar ska upplevas – med en resa som startar där vi går från engagemang genom våra övningar och aktiviteter som vi avslutar med reflektion för att sluta cirkeln kring det vi har lärt oss. Det är nu det börjar på riktigt att börja praktisera sina nya kunskaper, insikter och lärdomar. Det var också målet och gruppens ambitionsnivå att dessa träffar skulle få ge bäring i sina uppdrag och på fritiden.

Feedback från medlemmarna:
Att de förstår effekten av känsloincheckning – känslan av att känna sig trygg och säker
Att stressnivån sjunker när de uttrycker och sätter ord på sina tankar och känslor
Att alla känner sig sedda, hörda och bekräftade – slippa känna oro över att bli värderad
Att de har fått nya begrepp och insikter om vilka EQ områden som de använder framgångsrikt redan idag och hur de kan praktisera EQ inom de områden som de själva ser sin egen utveckling via enkel skattning E.L.P Emotionell Learning Plan

Tema
Under vårens tre nätverksträffar på Livgrenadjärmässen har vi haft olika tema med korta film klipp som ligger till grund för träffarna där vi har satt ord på vad är ”emotionell intelligens för dig” och vad betyder ”engagemang” och ”mod” för dig, varje begrepp innebär ofta dubbla känslor dessa har vi reflekterat kring och satt ord på i en trygg och säker miljö.

Emotionell intelligens
Emotionell intelligens går att öva på.  För att kunna gå vidare behöver vi förstå mer om vilka kännetecken i beteenden och tankar varje EI område innefattar. De områden du använder ofta är förmodligen styrkor hos dig som du tränar på med framgång. Det som du inte använder så ofta eller sällan kan vara områden som du inte är lika van vid. Forskning visar även att det är smart att utveckla sin EQ/EQ samt att det ökar vårt välbefinnande när vi kan uttrycka, och sätta ord på våra, känslor och tankar.
Forskning visar att EI förmågorna hjälper människor:
Att nå effektivare resultat
Att öka ditt välmående
Att fatta bättre beslut
Att skapa starka relationer

Är Du nyfiken på Hur Du kan praktisera EQ!

Skriv alltid ner dina styrkor du kommer att använda dem när du ska träna dina utvecklingsområden.

Glöm inte att fortsätta utveckla dina styrkor för dem är värdefulla för ditt välbefinnande!

Här är några exempel på hur du kan ta dig an din utveckling som kan ge dig bäring i dina uppdrag och på fritiden:
Har du goda relationer? – be dem om hjälp!

 1. Har du förebilder som gör det bra – iaktta dem och se hur de gör.
 2. Är du för snabb – balansera med långsamhet/eftertänksamhet.
 3. Är du eftertänksam – balansera upp genom att våga vara lite snabbare.
 4. Har du svårt med förändringar – pröva hemma med små förändringar!

Det vi fokuserar på växer! 

Nyfiken – Vi erbjuder även detta, så håll utkik!

 • EI Academy frukostträffar Linköping, självkostnadspris
 • EI Academy Network Community steg 1-praktisera EQ
 • EI Academy Network Community steg 2-
 • EI Academy Network Community lunch-lunch träff
 • EQ cafe, digitalt gratis
 • EQ coachning individuellt
 • EI Academy föreläsning

Kontakta gärna för mer information Susanne Nordh:

e-post: susanne@nordhconsulting.se
mobil: 070-870 11 08

#ledarskap #EQ #EI #eiacadamyse #nordhconsultingab