Omställning pågår - hitta nya rutiner

”Jag är uppsagd och söker nytt jobb,– hur gör jag för att skapa nya rutiner i en omställning?”

Den frågan dyker ofta upp idag hos Nordh Consulting.

Vi delar 3 konkreta tips;

  • Nya rutiner börja i rätt ände –  starta med en kompetensinventering, för att kartlägga vad du kan, men inte minst också – vad du vill.
  • Skriv ner vad du är bra och mindre bra på – och vad du vill göra mer eller mindre av framöver.
  • Reflektera över vilka dina behov är.

Psykolog, Mimmi Willenbrand ger följande utvecklande råd att dela in dina behov i fyra delar:

  • Fysiska behov
  • Sociala behov
  • Personlig utveckling
  • Värderingar

Reflektera över dina nya behov. T.ex om du måste flytta för ett nytt jobb eller studier då påverkas dina relationer i den sociala rutan. Stämmer detta med dina egna uppsatta ideal, kring den människa du vill vara? Vilka vill du finnas till för eller strävar du efter något annat som är viktigare för dig.

Detta gör det mycket tydligare vad du kan och konkret vad du vill – vilket ökar din självkännedom och stärker ditt självförtroende. Du får också en tydlighet i vad du behöver utveckla och förbättra, vilket gör det lättare för dig när du ska byta jobb, efter att ha varit igång länge i arbetslivet.

Tänk på att!

Vid karriärrådgivning och omställning ta små steg.  En del i detta är enklare än andra - låt det därför ta tid!

Referenser från rådgivning;

"Det har gett mig möjlighet till reflektion ur andra perspektiv än de vanliga. Stärkt mig i det jag tror på i ledarskap men inte fått bekräftelse tidigare. Det har gett mig lugn och en nyfikenhet att utforska".

"Mötet gav mig ny energi, mod att ta steget utifrån nya insikter och värdefulla råd kring vem jag vill vara”.

"Stort tack för hjälpen att se en mer klar bild och tydligare väg till mitt mål. I en ny kontext där jag trivs så bra både på företaget och i rollen, det finns helt andra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb och jag är så tacksam för förändringen".

"Glad och tacksam för våra samtal som gjorde att jag vågade hoppa av och söka mig något nytt. Det kunde inte ha blivit bättre! Jag stormtrivs på mitt nya jobb".

Behöver du hjälp och stöttning inför ditt nästa steg?

Kontakta oss genom att;

Mejla susanne@nordhconsulting.se för att ta reda på hur ni kan samarbeta i ett upplägg.

Följ oss på instagram: nordhconsultingab eller linkedin för att se hur och vad vi gör när vi arbetar.

#omställning #cv #pb #rekrytering #nyttjobb #färdigheter #nästajobb #värderingar


Hållbar människa - Utveckla det personliga ledarskap

Hösten är en tid då många startar upp sin "core" träning efter sommaruppehållet för att just vara en hållbar människa?

Hur hänger hållbar människa ihop med det personliga ledarskapet och hur praktiserar man då emotionell intelligens?

Jo, Emotionell intelligens, är förmågan ”att vara smartare med känslor” när vi fattar beslut. Känslor är data är kunskap så ta vara på den informationen precis som AI är datainsamling. Genom att praktisera emotionell intelligens, kommer du lära dig att känna igen och förstå dina tankar och känslorna i dig själv och då kan du bättre förstå och leda dig själv vilket är en förutsättning för att sedan kunna leda andra och verksamhet.

Hur
Fundera över vilken effekt det kan ge dig och omgivningen om du väljer att bryta gamla invanda mönster, vi jobbar genom att få en djupare förståelse för hur ditt resultat påverkar dina prestationer med strategier anpassade utifrån dina resultat.  Vi arbetar alltid genom att använda dina EI styrkor när du förbättrar andra områden.

Vi utgår ifrån EQ-i 2.0 modellen med fem områden:

1 handlar hur du uppfattar dig själv

2 handlar om hur du uttrycker dig

3 handlar om hur du hanterar dina relationer, empati och tar ansvar

4 handlar om du fattar beslut

5  handlar om din stresshantering

I dagens osäkra tider, behöver vi ännu mer använda vår emotionella intelligens, dvs förmågan ”att vara smartare med känslor” och det är något vi kan utvecklas genom att öva tillsammans. Att använda informationen och att mixa tänkandet med känslan för att agera och fatta optimala beslut – vilket i sig är en nyckel till att ha framgångsrika relationer både med dig själv och andra. Många idag bär på stress och oro, då behöver vi varandra för att hålla motivation och engagemang uppe, vi vet att tankar och känslor är en strategisk resurs!

Därför är det extra härligt med kunder som låter coachnings uppdrag pågå över tid, i början av september startade vi upp ett kunduppdrag igen efter sommaruppehållet under hela hösten. Att utveckla det personliga ledarskapet är inte en lista att bocka av utan det är en process som pågår ständigt.

Är du och din ledningsgrupp/team redo att praktisera emotionell intelligens och använda den information som dina känslor och tankar ger dig genom att hitta nya mönster med effektiva lösningar för att hantera ”livspusslet” du möter varje dag på arbetet och fritiden? Eller vill du fortsätta att agera som du alltid gjort med autopilot på?

Till sist, intelligens för sin egen sak har ingen mening. Utan det handlar om hur du väljer att använda den för att vara hållbar som människa? Vi finns för att du ska sätta EQ in action. Har du frågor och är nyfiken, vi har bred och lång erfarenhet, vi utmanar dig och är ditt stöd när det kommer till att våga agera och tänka i nya banor!

Det vi fokuserar på växer!

Susanne & Cecilia

#emotionellintelligens #personligtledarskap #nordhconsultingab #eiacademy

Källa: