Hållbar människa – Utveckla det personliga ledarskap

Hösten är en tid då många startar upp sin ”core” träning efter sommaruppehållet för att just vara en hållbar människa?

Hur hänger hållbar människa ihop med det personliga ledarskapet och hur praktiserar man då emotionell intelligens?

Jo, Emotionell intelligens, är förmågan ”att vara smartare med känslor” när vi fattar beslut. Känslor är data är kunskap så ta vara på den informationen precis som AI är datainsamling. Genom att praktisera emotionell intelligens, kommer du lära dig att känna igen och förstå dina tankar och känslorna i dig själv och då kan du bättre förstå och leda dig själv vilket är en förutsättning för att sedan kunna leda andra och verksamhet.

Hur
Fundera över vilken effekt det kan ge dig och omgivningen om du väljer att bryta gamla invanda mönster, vi jobbar genom att få en djupare förståelse för hur ditt resultat påverkar dina prestationer med strategier anpassade utifrån dina resultat.  Vi arbetar alltid genom att använda dina EI styrkor när du förbättrar andra områden.

Vi utgår ifrån EQ-i 2.0 modellen med fem områden:

1 handlar hur du uppfattar dig själv

2 handlar om hur du uttrycker dig

3 handlar om hur du hanterar dina relationer, empati och tar ansvar

4 handlar om du fattar beslut

5  handlar om din stresshantering

I dagens osäkra tider, behöver vi ännu mer använda vår emotionella intelligens, dvs förmågan ”att vara smartare med känslor” och det är något vi kan utvecklas genom att öva tillsammans. Att använda informationen och att mixa tänkandet med känslan för att agera och fatta optimala beslut – vilket i sig är en nyckel till att ha framgångsrika relationer både med dig själv och andra. Många idag bär på stress och oro, då behöver vi varandra för att hålla motivation och engagemang uppe, vi vet att tankar och känslor är en strategisk resurs!

Därför är det extra härligt med kunder som låter coachnings uppdrag pågå över tid, i början av september startade vi upp ett kunduppdrag igen efter sommaruppehållet under hela hösten. Att utveckla det personliga ledarskapet är inte en lista att bocka av utan det är en process som pågår ständigt.

Är du och din ledningsgrupp/team redo att praktisera emotionell intelligens och använda den information som dina känslor och tankar ger dig genom att hitta nya mönster med effektiva lösningar för att hantera ”livspusslet” du möter varje dag på arbetet och fritiden? Eller vill du fortsätta att agera som du alltid gjort med autopilot på?

Till sist, intelligens för sin egen sak har ingen mening. Utan det handlar om hur du väljer att använda den för att vara hållbar som människa? Vi finns för att du ska sätta EQ in action. Har du frågor och är nyfiken, vi har bred och lång erfarenhet, vi utmanar dig och är ditt stöd när det kommer till att våga agera och tänka i nya banor!

Det vi fokuserar på växer!

Susanne & Cecilia

#emotionellintelligens #personligtledarskap #nordhconsultingab #eiacademy

Källa: