Kunskapsträff med frukost hos Landeryds Golfklubb

Tack till Sofia och Björn!

För att Susanne blev inbjuden i april till Landeryds GK och er kunskaps träff med frukost i strålande solsken!

Via nätverk få möta medlemmar som vill fylla på med ny kunskap och ge inspiration med några enkla praktiska tips att ta med sig hem. Vad och Hur man kan Göra för att öka sitt och andras engagemang, att få sprida och dela kunskap, det gör mitt jobb fantastiskt!

Du som varit med vet att vi checkar in med känslokort för det är ett praktiskt sätt att börja träna emotionell intelligens på, effekten det gör  med människor är att vi sänker stress och outtalade förväntningar. Det händer något i oss när vi tränar på att sätta ord på vad vi känner, vi lär oss känna igen våra känslor, och ta in den information som ges!

Vi tog avstamp i modellen "Change map" 6sec.org b- som enkelt beskriver processen som rör sig mellan Engagera -Aktivera - Reflektera, och de dubbla känslor som kan förekomma hos både dig själv och andra att våga stanna kvar i dem.

Tack till alla för att ni reflekterande och delade era tankar kring - vad är engagemang!

Såhär svarade några av deltagarna;

” att sätta mål för att kunna se ett resultat”

” att vara sedd, blir hörd och få bekräftelse skapar en känsla av gemenskap och att vara betydelsefull"

Framgång handlar om att skapa en trygg och säker miljö att träna i: våga sluta cirkeln kring det vi lärt oss och utmana sig själv och andra att aktivera och praktisera därute. Att förstå att vi bidrar till helheten genom att vi är varandras länkar.

Är du nyfiken och vill boka ett kunskapsmöte med frukost för dina medlemmar så kontakta, Susanne.

E-post; susanne@nordhconsulting.se
Mobil; 070-870 11 08

Håll utkik! - Du är välkommen vid vår nästa frukostträff där vi tar upp aktuella ämnen som berör ledarskap & människor.

#emotionellintelligens #ledarskap #eiacademy #nordhconsultingab


Firar ett nytt certifikat; Unlocking EQ

"Ledarskap börjar inifrån."

- är du redo att börja praktisera EQ Emotionell Intelligens?

Emotionell intelligens är att vara smartare med känslor.

Vill du förstå; Vad, Varför och Hur du kan Göra för att vara smartare med känslor?

Då är du välkommen att höra av dig, vi hjälper dig att träna emotionell intelligens för bättre relationer, starkare välbefinnande, större effektivitet och högre livskvalitet.

Emotionell intelligens är förmågan att använda känslor effektivt, och det är grunden för sunda relationer, bra beslutsfattande och välbefinnande. När du praktiserar EQ kommer du att lära dig tekniker för att utnyttja känslor som värdefulla resurser som klargör vad som är viktigt och ger dig energi att nå dina mål.

Susanne är stolt och glad  över att ha fått ett nytt certifikat: Unlock EQ - delivered by David Corcoran EQ Professionals Manager från Six Seconds, The Emotional Intelligence Network.

Kontakta Susanne;
e-post; susanne@nordhconsulting.se
mobil; 070-870 11 08

#emotionellintelligence #EQ #personligtledarskap #ledarskap #6sec.org/eu