Bygg framtiden genom EI + BI och bidra till ett hållbart samhälle

Consid tillsammans med Nordh Consulting har tidigare bjudit in varandras kunder till AW mingel i deras fantastiska mötesplats i Linköping. Med syfte att på ett avslappnat och trevligt sätt dela varandras kunskaper och insikter kring temat "EI + BI hur bygger och bidrar vi till framtidens framgångsrika och hållbara företag i samhället!"

Med fokus på den nya generationens ledarskap och Consids framgångssaga som är ett exempel på hur en ny typ av ledarskap kan ta en verksamhet till oanade höjder. Där delade vi och resonerade om hur kan BI bidra till ett hållbart samhälle och hur stor påverkan har EI på ett hållbart ledarskap? Med betoning på vad som händer i oss människor när teknik och samhälle förändras. Där trender för ledarskap i varje generation påverkar hur man föredrar att kommunicera, vad man värderar samt hur man närmar sig arbetet.

Vad står begreppen för?
BI- Business intelligence är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder som hjälper organisationer att förstå sin verksamhet bättre.

EI - Emotionell intelligens definieras som en uppsättning av emotionella förmågor och sociala färdigheter där forskning visar ett starkt samband mellan framgång och hållbarhet. Emotionell intelligens är för organisationer och människor som vill nå större framgång i det de gör!

Är du nyfiken och vill veta mer så kontakta gärna Susanne hos Nordh Consulting, mobil 070-870 11 08 eller mejla susanne@nordhconsulting.se

Välkommen!


Lokal chef och föreningsansvarig till Västerås och Eskilstuna för Sveriges Byggindustrier

Nordh Consulting är stolta över att ha fått rekrytera ännu en medarbetare till Sveriges Byggindustrier i en spännande roll som Lokal chef med föreningsansvar för byggföreningarna i Västerås och Eskilstuna som börjar under hösten. Vi får även få ta del av kollegan Cecilia Johansson, som är Lokal chef på Sveriges Byggindustrier i Linköping, som svarar lite snabbt om hur en vecka kan se ut men framförallt varför denna roll är så rolig.

Hur kan en arbetsvecka se ut för dig?
Jobbet är otroligt varierande och jag får dagligen samtal från medlemsföretag som vill ha stöttning i företagsnära frågor. Mycket kan jag svara på själv, men ibland får jag lotsa vidare till kollegor på Sveriges Byggindustrier som är specialiserade inom frågans område.

Utöver detta är jag ansvarig för olika medlemsträffar som vi arrangerar och har många externa kontakter med politiker, kommunala tjänstemän, myndigheter och skolväsendet.

Vad är roligast med jobbet?
Att jobbet är så varierande och att få göra nytta för våra medlemsföretag! Att stötta dem är det som driver mig och det jag tycker är både roligast och viktigast. Att det är ett varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Man har stor potential att få vara med och påverka byggbranschen och samhällsbyggandet på lokal nivå. Om man trivs med att jobba självständigt så är det här ett perfekt jobb!

Behöver ditt företag hjälp att hitta en ny talang så tveka inte att höra av dig till Susanne hos Nordh Consulting, mobil 070-870 11 08 eller mejl susanne@nordhconsulting.se


Ledarutvecklingsprogram med Landshypotek Bank

Tack till Landshypotek Bank som valde Nordh Consulting som samarbetspartner för individuellt ledar utvecklingsprogram under sex månader med emotionell intelligens som grund som är just för innovativa människor som vill nå större framgång i det dem gör.

I vårt ledarutvecklingsprogram kartlägger vi chefens styrkor och utmaningar med vetenskaplig grund. Under programmet får individen välja ut tre förmågor där vi sedan arbetar med den beteendeförändring man själv vill se. Därefter ser vi till att följa upp och lämna över individen till sin närmaste chef för fortsatt coachning.

Syftet med programmet är att chefen ska utvecklas för att vara en hållbar och hanterbar förebild som använder sitt ledarskap utifrån den eller de generationer den ska leda. Viktigt att då kunna kommunicera och ställa frågor för att upptäcka vad som motiverar varje unik medarbetare samt vara öppen för nya innovativa arbetssätt. Även att veta sitt varför och stödja medarbetares utveckling som uppmuntrar till att våga prova och lära nytt.

Effekten när chefen tränar sina emotionella förmågor är att man rustar sig för att arbeta i ett obelastat läge där nyfikenheten bidrar till att det blir lättare att växla ledarskap när man ska leda olika generationer. Det visar sig att förmågorna empati och flexibilitet har stort inflytande över hur man just lyckas. Att använda sin sociala kompetens för att skapa relationer med dem man leder och att lära känna dem personligen kan inte ersättas eller kopieras med AI.

OBS, detta är inre konditionsträning som kräver tålamod och uthållighet!

Blir du nyfiken? För hur arbetar er organisation med utvecklingsplan för era chefer eller medarbetare? tveka inte att höra av dig för en förutsättningslös och kostnadsfri konsultation där vi tillsammans går igenom vad vi kan göra för just ert ledarskap,välkommen!