Ledarutvecklingsprogram med Landshypotek Bank

Tack till Landshypotek Bank som valde Nordh Consulting som samarbetspartner för individuellt ledar utvecklingsprogram under sex månader med emotionell intelligens som grund som är just för innovativa människor som vill nå större framgång i det dem gör.

I vårt ledarutvecklingsprogram kartlägger vi chefens styrkor och utmaningar med vetenskaplig grund. Under programmet får individen välja ut tre förmågor där vi sedan arbetar med den beteendeförändring man själv vill se. Därefter ser vi till att följa upp och lämna över individen till sin närmaste chef för fortsatt coachning.

Syftet med programmet är att chefen ska utvecklas för att vara en hållbar och hanterbar förebild som använder sitt ledarskap utifrån den eller de generationer den ska leda. Viktigt att då kunna kommunicera och ställa frågor för att upptäcka vad som motiverar varje unik medarbetare samt vara öppen för nya innovativa arbetssätt. Även att veta sitt varför och stödja medarbetares utveckling som uppmuntrar till att våga prova och lära nytt.

Effekten när chefen tränar sina emotionella förmågor är att man rustar sig för att arbeta i ett obelastat läge där nyfikenheten bidrar till att det blir lättare att växla ledarskap när man ska leda olika generationer. Det visar sig att förmågorna empati och flexibilitet har stort inflytande över hur man just lyckas. Att använda sin sociala kompetens för att skapa relationer med dem man leder och att lära känna dem personligen kan inte ersättas eller kopieras med AI.

OBS, detta är inre konditionsträning som kräver tålamod och uthållighet!

Blir du nyfiken? För hur arbetar er organisation med utvecklingsplan för era chefer eller medarbetare? tveka inte att höra av dig för en förutsättningslös och kostnadsfri konsultation där vi tillsammans går igenom vad vi kan göra för just ert ledarskap,välkommen!