Omställning pro Corona

Arbetsmarknaden står inför en ovanlig rörelse, pro Corona. Att våga släppa taget vid varsel/omställning lämnar ingen oberörd, vi vet om vikten av att ha en god dialog och rusta varandra i ett obelastat läge.

Att ta sig tid för reflektion lämpar sig vid alla förändringar som rör arbetslivet men även på hemmaplan; vid omställning, att ta nästa steg i karriären, en ny utmaning, svårigheter på jobbet och vid alla tillfällen då behov finns av att stämma av tankar och handlingar med en objektiv, professionell part.

Vi stöttar och coachar individ - under omställning med personlig rådgivning och praktiska övningar. Det kan till exempel handla om att när man ska söka nytt jobb, se över sitt cv och det personliga brev samt hur du skapar en  Linkedin-profil, intervjuträning, kompetensutveckling. Att helt enkelt bli bättre på att uttrycka sig om sina styrkor och hur man använder sig själv i olika situationer som chef eller medarbetare.

Vi stöttar företag - före, under och efter en omställning. Att rusta chefer och fackliga parter som också är utsatta men inte alltid tränade.  Vi vet att kommunikation och bemötande är a  och o för att nå fram och komma vidare och att omställningsprocessen måste ske på ett respektfullt sätt för allas bästa.

Vi hjälper individ och företag att använda tiden för att komma stärkt ur detta och bli mer konkurrenskraftig på marknaden. Vi hjälper till genom att ställa de rätta frågorna som sätter igång nya sätt att tänka och agera.

Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta Susanne Nordh, 070-870 11 08 eller susanne@nordhconsulting.se

#emotionellintelligens #kompetensplanering #framtidensarbetsliv


Varför så viktigt med Storasystrarnas mentorskapsprogram

Jo - för att Storasystrarna som är en ideell förening som ger unga tjejer redskap för att möta vuxenlivet med självsäkerhet, självständighet och gott självledarskap genom systerveckan och mentorprogrammet!

Tänk om alla ungdomar fick dela sina drömmar med en professionell kontakt som kan öppna upp sitt nätverk.

Värdet att få vara en mentor innebär att vara en förebild för unga tjejer, att få dela med sig och inspirera inför framtiden, att coacha och se dem utvecklas, att lotsa dem att hitta sina styrkor för att kunna använda dem när de ska ut på arbetsmarknaden. Att stärka deras självförtroende och få dem att förstå att det viktigaste idag är att ha tilliten till sin egen förmåga. Samtidigt som vi mentorer lär oss hur unga människor ser och tänker på framtidens jobb och ledarskap.

Empowered women empower women!