Firar ett nytt certifikat; Unlocking EQ

”Ledarskap börjar inifrån.”

– är du redo att börja praktisera EQ Emotionell Intelligens?

Emotionell intelligens är att vara smartare med känslor.

Vill du förstå; Vad, Varför och Hur du kan Göra för att vara smartare med känslor?

Då är du välkommen att höra av dig, vi hjälper dig att träna emotionell intelligens för bättre relationer, starkare välbefinnande, större effektivitet och högre livskvalitet.

Emotionell intelligens är förmågan att använda känslor effektivt, och det är grunden för sunda relationer, bra beslutsfattande och välbefinnande. När du praktiserar EQ kommer du att lära dig tekniker för att utnyttja känslor som värdefulla resurser som klargör vad som är viktigt och ger dig energi att nå dina mål.

Susanne är stolt och glad  över att ha fått ett nytt certifikat: Unlock EQ – delivered by David Corcoran EQ Professionals Manager från Six Seconds, The Emotional Intelligence Network.

Kontakta Susanne;
e-post; susanne@nordhconsulting.se
mobil; 070-870 11 08

#emotionellintelligence #EQ #personligtledarskap #ledarskap #6sec.org/eu