Varför så viktigt med Storasystrarnas mentorskapsprogram

Jo – för att Storasystrarna som är en ideell förening som ger unga tjejer redskap för att möta vuxenlivet med självsäkerhet, självständighet och gott självledarskap genom systerveckan och mentorprogrammet!

Tänk om alla ungdomar fick dela sina drömmar med en professionell kontakt som kan öppna upp sitt nätverk.

Värdet att få vara en mentor innebär att vara en förebild för unga tjejer, att få dela med sig och inspirera inför framtiden, att coacha och se dem utvecklas, att lotsa dem att hitta sina styrkor för att kunna använda dem när de ska ut på arbetsmarknaden. Att stärka deras självförtroende och få dem att förstå att det viktigaste idag är att ha tilliten till sin egen förmåga. Samtidigt som vi mentorer lär oss hur unga människor ser och tänker på framtidens jobb och ledarskap.

Empowered women empower women!