Om att använda tester

Funderar du på vilka tester du ska låta en kandidat genomföra? Eller över vilka tester som är bäst på att avslöja dold talang bland dina befintliga medarbetare? Hemligheten bakom en framgångsrik personbedömning ligger sällan i att välja rätt test, utan i att välja rätt kombination av tester.

Vi har valt Kandidata som vår testleverantör därför att dem ser arbetspsykologiska test som ett objektivt komplement till andra beprövade metoder vid såväl rekryterings- och utvecklingsinsatser och på både individ- och gruppnivå. Standardiserade tester minimerar risken att falla i subjektiva fallgropar och ökar sannolikheten att kandidater bedöms på rättvisa grunder. Det minskar också risken för att kandidater diskrimineras på grund av ålder, kön, etnicitet eller liknande. Med testverktyg kan man även upptäcka tidigare dold potential hos befintliga medarbetare.

De test som används kan grovt delas in i fyra kategorier; problemlösning (IQ), emotionell intelligens (EQ), personlighetstester och funktionstester. Var och en av kategorierna har sin särart och bör utvärderas på olika grunder. Dessutom förtjänar så kallad 360-gradersfeedback (Respons 360) att nämnas. Det är inte ett test i dess rätta bemärkelse men innebär ett intressant tillskott till testfloran eftersom det både visar en individs självskattning och omgivningens bild individens prestation.
Hur bra test man än använder vill poängtera att inget test är bättre än dess utövare och tolkare. Testresultatet ska alltid behandlas av professionella inom området och återkopplas i en respektfull dialog med personen som genomgått testet. Etiska riktlinjer för arbetspsykologisk testning bör följas noggrant och testerna ska leva upp till de krav som ställts upp av organisationer som International Test Commission, Buros Center for Testing och Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Via Kandidata arbetar vi endast med välrenommerade tester som följer branschetiska krav.

Kommande rekryteringar med Sörmland Vatten och Avfall

Vill du vara med på vår resa där vi säkerställer att vi fortsätter leverera ett av Sveriges bästa dricksvatten?

Kommande rekrytering där vi söker en Byggledare samt en Kundingenjör.


Östgötatrafiken rekryterar med Nordh Consulting!

Östgötatrafiken väljer att samarbeta med Nordh Consulting i rekryteringen av en ny CFO, som vill anta utmaningen att utveckla ekonomistyrningen inom Östgötatrafiken och göra den till ett verktyg i strävan att nå deras långsiktiga mål.


Samarbete med Varbi Recruit

Varbi Recruit hälsar oss välkomna till deras rekryteringssystem.
Vi valde Varbi Recruti som är både användarvänligt, heltäckande och tidsbesparande.