Spotify utsedd till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2022 enligt Randstad Employer Brand Research

Som stolt Östgöte och tidigare alumni hos Linköpings universitet klappar det lite extra när LIU utses som Sveriges tionde mest populära arbetsplats via Randstads årliga undersökning. I samma lista rankas i topp Spotify, Ikea, Volvo och Ica. LIU tar dessutom hem första platsen på myndighetslistan.

I en artikel den 29 april Östgöta Correspondenten förvånas inte universitets prorektor Karin Axelsson över den höga placeringen. Då det tydligen ger resultat efter att de har arbetat mycket med delaktighet och engagemang i hela verksamheten. Kriterier där LIU rankas högt är, ett gott rykte och intressanta arbetsuppgifter. Det är många studenter som söker sig till LIU, då de har mycket god forskning på flera fakulteter och bra samverkan med samhället där dem aktivt arbetar med att nå ut med sina forskningsresultat och vad de gör i sin verksamhet.

Martin Sjögren som är ansvarig hos Randstad svarar att LIU har lagt mycket fokus på kompetensutveckling vilket har bidragit till en motiverande, engagerande och kunskapsdriven personalkultur.  Det är en arbetsgivare som är eftertraktad av lärare, forskare och doktorander som söker en utvecklande och trivsam arbetsplats.

Men på plats nummer ett kom musiktjänsten Spotify som för första gången tar hem titeln Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Randstad Employer Brand Research – i denna årliga undersökning som visar på vilka arbetsgivare som är mest eftertraktade bland svenskarna.

Bolaget rankas bland annat högt när det kommer till kriterier som möjligheten att jobba på distans.

Katarina Berg, CHRO på Spotify säger att, det finns många utmärkelser som rankar attraktiva arbetsplatser, och det känns naturligtvis fantastiskt roligt att toppa den högst ansedda mätningen i Sverige.

Såhär svarade Katarina Berg vid prisutdelningen kring vad och hur dem haft sitt fokus.

Det som Spotify har gjort är att:

– de har varit pionjärer när det gäller flexibla arbetsformer. Spotify var tidiga med att införa jobb på distans vilket bidrog till att man kunde ställa om snabbt under pandemin. De har bevisat att det går att uppnå goda affärsmässiga resultat oavsett vart man bedriver sitt arbete.

– På Spotify får man arbeta kreativt precis i gränslandet mellan näringslivet, tekniken och populärkulturen. Det tror jag att många eftersträvar. Därtill vet jag att många har uppskattat hur Spotify har hanterat pandemin. Vi har haft ett tydligt fokus på mental hälsa och var snabba att implementera en Work From Anywhere-strategi. Vi har rustat såväl medarbetare som chefer att samarbeta i en mycket diversifierad och distribuerad organisation.

Grattis till Spotify och såklart Linköpings universitet. Ni lägger grunden för att fortsätta bygga ett framgångsrikt employer brand ert arbetsgivarvarumärke.

sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2022:

  1. Spotify (ny)
  2. Ikea (1)
  3. Volvo Cars (4)
  4. AFRY (ny)
  5. Sveriges Television (ny)
  6. Ica (ny)
  7. Systembolaget (10)
  8. Ericsson (ny)
  9. Volvo Group (9)
  10. Linköpings universitet (ny)

Bakgrunden till årets upplaga av "Randstad Employer Brand Research "  där över 4.600 svenskar svarat på vad de tycker om Sveriges 150 största bolag och myndigheter. Undersökningen i sin helhet är världens mest omfattande oberoende undersökning inom employer branding, utförd av Kantar TNS på uppdrag av Randstad. Totalt djupintervjuas över 163 000 personer i 31 länder om sin inställning till landets 150 största arbetsgivare, sett till antalet anställda. I Sverige har ett representativt urval om 4 614 respondenter intervjuats om vad de värdesätter hos en arbetsgivare

Källa: Randstad och Östgöta Correspondenten


Nordh Consulting firar 5 år 2017-2022

För fem år sedan valde jag att starta Nordh Consulting AB och fick då förtroendet att vara med en av våra kunder i ett spännande rekryteringsuppdrag som säkrade upp sin kompetens för kommande generationsskiften för de framtida utmaningar inom vatten och avlopp!

Först ut var Sörmland Vatten och Avfall AB samt Östgötatrafiken kollektivtrafik. Vi samarbetar fortfarande med båda dessa företag och det är enormt spännande att se både deras och vår egen utveckling sedan dess, särskilt att få följa vår senaste executive rekrytering hos Sörmland Vatten och Avfall där deras nya VD startade i mars 2022.

Nordh Consulting AB är ett executive rekryteringsföretag med search av chef & specialist & HR Interim. Vi vänder oss till små och medelstora företag bransch oberoende. Med vår samlade erfarenhet ger vi träffsäkra objektiva beslutsunderlag som hjälper företag att bli framgångsrika vid rekrytering. Vi erbjuder även karriärrådgivning & chefsstöd som EQ Business Coach. Det som utmärker oss är att vi har lång konsulterfarenhet, är serösa, personliga, förtroendeingivande, engagerade, för både kund och kandidat.

Vi vet värdet av att vara digitala men vi använder oss av både hjärta och hjärna för vi anser att det ena inte utesluter det andra😊 Vi adderar värde genom att ställa fler och andra frågor som utgår ifrån personligheten för att förstå hur individen använder sina styrkor för att nå affärsmålen, vi säkerställer om individen passar in i er kultur och ökar er framgång. Alla vet att en fel rekrytering kostar och påverkar kulturen genom ökad stress och att hantera konflikter som påverkar både ledare och medarbetare i teamet. Därför bygger vi långsiktiga relationer och följer alltid upp våra uppdrag för att lära känna er verksamhet för att kunna ge en ärlig bild av den verklighet våra kandidater kommer till. Vi agerar som ambassadörer för våra kunder och är deras bollplank  inför pre- och onboarding som är en självklarhet för oss.

Under pandemin lanserades affärsområdet EI Academy, tillsammans med Cecilia Jonsson, vi vänder oss till både företag och privatpersoner. För vi ser idag allt fler positiva konsekvenser och goda resultat av att utveckla, träna och följa upp vår emotionella intelligens. Därför finns vi på EI Academy, för att erbjuda tränings- och utvecklingsprogram när det kommer till vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt – så att det blir en framgångsfaktor. Forskning visar att det är bra för oss människor att kunna uttrycka och sätta ord på våra känslor och tankar. När vi ställt om och i allt större utsträckning använder oss av AI (artificiell intelligens), AGI (artificiell generell intelligens) och digitala verktyg, har det också visat sig att vi faktiskt behöver träna mer på just EI. Empati, som är en av våra känslomässiga förmågor, är exempelvis betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i samhället. Det tränar vi på varje dag!

Feedback från våra kunder och kandidater

Våra kunder gillar vårt engagemang för deras verksamhet, att vi leder och driver rekryteringsprocessen professionellt och tryggt genom en tydlig tidplan med återkoppling. Vi adderar träffsäkra objektiva beslutsunderlag till kunden. Av våra kandidater får vi höra att vi har respekt för dem som individer och lyssnar in samtidigt håller dem informerade och uppdaterade genom hela processen och att intervjuerna utgår ifrån deras styrkor gör att samtalet upplevs som en utvecklande dialog.

Geografin vi verkar inom har suddats ut under pandemin, vi har också ställt om och digitaliserat både i rekrytering och utbildning, men vi vet värdet av att både vara i ett gig-nätverk och att känna den lokala marknaden och det gör vi främst inom Östergötland, Sörmland och Stockholm.

Blir du intresserad och vill höra mer  - kontakta oss för en kopp kaffe digitalt eller IRL!

Susanne@nordhconsulting.se

Cecilia@beechtree.se

#nordhconsultingab #eiacademyse #entreprenör #rekrytering #ledarskap #emotionellintelligens #självledarskap


Framtidens ledarskap och reboarding

Hur har ni hanterat reboardingen?

Nordh Consulting har följt företagsuniversitetet och deras resultat från rapporten "Framtidschefen". Bakgrunden är att det nu har gått snart ett år sedan företagsuniversitetet  intervjuade åtta chefer om hur de såg på dagens och framtidens ledarskap. En serie djupintervjuer som resulterade i rapporten "Framtidschefen". Då var vi fortfarande inne i pandemin, väldigt många jobbade hemifrån, vare sig de ville eller inte. Nu är många av oss tillbaka på kontoret, eller tillbaka till en ny verklighet med hybridarbetsplatser. Delar dessa intressanta case från verkligheten.

Dessa svar grundas på frågan; Hur de har hanterat "reboardingen" och de tre intervjuade är; Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska Hus, Marcus Hjärtsjö,  Länsförsäkringar och Pino Roscigno, Stadium.

En kort summering av hur företagen hanterat reboardingen: 

- Akademiska Hus har uppmuntrat till att fortsätta ha en aktiv dialog och att akta sig för statiska regler som alla ska följa som inte passar någon utan de har valt att följa den aktiva tillitsstyrningen de haft under pandemin. Vilket i praktiken innebär att medarbetaren har haft ett eget ansvar att utveckla nya arbetssätt.

- Länsförsäkringar Fondliv valde en en mjuk återgång och med flexibilitet i fokus för att det ska fungera för verksamheten, teamet och individen där livspusslet ingår. Vilket i praktiken innebär att man arbetar nu 2-3 dagar på kontoret och övriga dagar på distans under en normal arbetsvecka.

- Stadium skapade en uppstartsplan för att få tillbaka som många som möjligt med mål att skapa en "pull effekt", vilket i praktiken innebär att man har gemensam frukost, fysiska kvartalsmöten med aktivitet, AW och en olympiad innan sommaren.

Slutord

Det finns inga rätt eller fel i hur vi gör då vi har en ny verklighet att anpassa och lära oss av hela tiden. Varje företag tränar på sin flexibilitet för att hitta sin modell för den nya normala hybridarbetsplatsen som passar verksamheten, teamet och individen. Det som händer nu är att det unika skapas i varje företag vilket bygger ert arbetsgivarvarumärke ännu starkare i jakten på talangerna.

#framtidschefen #hybridarbetsplatser #livslångalärande #rekrytering #reboarding

Källa rapport Framtidschefen via företagsuniversitet 2022


Framtidens chef och resiliens

Framtidens chef rekryterar till ett team inte bara en tjänst, varför behöver chefen ha koll på individens resiliens?

Vi delar gärna med oss av några tips för att bli lite klokare över vad som behövs av en chef för att vara en ledare idag och imorgon. I detta inlägg tittar vi på vad begreppet resiliens kan addera till ditt ledarskap. Är du som chef nyfiken och vill veta mer?

I vår allt mer snabbrörliga omvärld behöver du ha koll på begreppet resiliens. I den korta versionen handlar det om, psykologisk motståndskraft som är förmågan att mentalt eller känslomässigt hantera en kris eller att snabbt återgå till situationen före krisen. Hur ofta ställer du frågan till individerna i ditt team, på vilket sätt de har behov av att få återhämta sig för att klara av stress vid en förändring,  detta är helt avgörande i vår föränderliga värld och i ditt framtida ledarskap.

Resiliens ger människor styrkan att ta itu med problem direkt, övervinna motgångar och gå vidare med sina liv. I kölvattnet av storskaliga trauman som terrorattackerna, naturkatastroferna och covid-19-pandemin visade många individer de beteenden som kännetecknar motståndskraft – och de upplevde färre symtom på depression som ett resultat.

När du som chef vet vad resiliens är, och hur du identifierar det hos människor, har du mycket att vinna i framtida rekryteringar. Det hjälper dig att hitta rätt kandidater och att bygga hållbara team!

Goda relationer, tacksamhet och en positiv inställning till livet betyder dessutom att du som chef har en ökad resiliens och kan inspirera ditt team till detsamma.

För att lyckas i rekrytering-  Se till att utveckla självledarskapet i ditt team! Det skapar inte bara möjlighet för utveckling, det frigör också dig och ditt teams fulla potential.

Vi hjälper er att komma igång med konkreta tips och tillvägagångssätt.

Kontakta vår konsult susanne@nordhconsulting.se

#jaktenpåtalangerna #rekrytering #ledarskap #resiliens #arbetsgivarvarumärke #vinnandeteam #framtidenschef #arbetsmiljö #självledarskap #nordhconsultingab #eiacademy