Nordh Consulting firar 5 år 2017-2022

För fem år sedan valde jag att starta Nordh Consulting AB och fick då förtroendet att vara med en av våra kunder i ett spännande rekryteringsuppdrag som säkrade upp sin kompetens för kommande generationsskiften för de framtida utmaningar inom vatten och avlopp!

Först ut var Sörmland Vatten och Avfall AB samt Östgötatrafiken kollektivtrafik. Vi samarbetar fortfarande med båda dessa företag och det är enormt spännande att se både deras och vår egen utveckling sedan dess, särskilt att få följa vår senaste executive rekrytering hos Sörmland Vatten och Avfall där deras nya VD startade i mars 2022.

Nordh Consulting AB är ett executive rekryteringsföretag med search av chef & specialist & HR Interim. Vi vänder oss till små och medelstora företag bransch oberoende. Med vår samlade erfarenhet ger vi träffsäkra objektiva beslutsunderlag som hjälper företag att bli framgångsrika vid rekrytering. Vi erbjuder även karriärrådgivning & chefsstöd som EQ Business Coach. Det som utmärker oss är att vi har lång konsulterfarenhet, är serösa, personliga, förtroendeingivande, engagerade, för både kund och kandidat.

Vi vet värdet av att vara digitala men vi använder oss av både hjärta och hjärna för vi anser att det ena inte utesluter det andra😊 Vi adderar värde genom att ställa fler och andra frågor som utgår ifrån personligheten för att förstå hur individen använder sina styrkor för att nå affärsmålen, vi säkerställer om individen passar in i er kultur och ökar er framgång. Alla vet att en fel rekrytering kostar och påverkar kulturen genom ökad stress och att hantera konflikter som påverkar både ledare och medarbetare i teamet. Därför bygger vi långsiktiga relationer och följer alltid upp våra uppdrag för att lära känna er verksamhet för att kunna ge en ärlig bild av den verklighet våra kandidater kommer till. Vi agerar som ambassadörer för våra kunder och är deras bollplank  inför pre- och onboarding som är en självklarhet för oss.

Under pandemin lanserades affärsområdet EI Academy, tillsammans med Cecilia Jonsson, vi vänder oss till både företag och privatpersoner. För vi ser idag allt fler positiva konsekvenser och goda resultat av att utveckla, träna och följa upp vår emotionella intelligens. Därför finns vi på EI Academy, för att erbjuda tränings- och utvecklingsprogram när det kommer till vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt – så att det blir en framgångsfaktor. Forskning visar att det är bra för oss människor att kunna uttrycka och sätta ord på våra känslor och tankar. När vi ställt om och i allt större utsträckning använder oss av AI (artificiell intelligens), AGI (artificiell generell intelligens) och digitala verktyg, har det också visat sig att vi faktiskt behöver träna mer på just EI. Empati, som är en av våra känslomässiga förmågor, är exempelvis betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i samhället. Det tränar vi på varje dag!

Feedback från våra kunder och kandidater

Våra kunder gillar vårt engagemang för deras verksamhet, att vi leder och driver rekryteringsprocessen professionellt och tryggt genom en tydlig tidplan med återkoppling. Vi adderar träffsäkra objektiva beslutsunderlag till kunden. Av våra kandidater får vi höra att vi har respekt för dem som individer och lyssnar in samtidigt håller dem informerade och uppdaterade genom hela processen och att intervjuerna utgår ifrån deras styrkor gör att samtalet upplevs som en utvecklande dialog.

Geografin vi verkar inom har suddats ut under pandemin, vi har också ställt om och digitaliserat både i rekrytering och utbildning, men vi vet värdet av att både vara i ett gig-nätverk och att känna den lokala marknaden och det gör vi främst inom Östergötland, Sörmland och Stockholm.

Blir du intresserad och vill höra mer  – kontakta oss för en kopp kaffe digitalt eller IRL!

Susanne@nordhconsulting.se

Cecilia@beechtree.se

#nordhconsultingab #eiacademyse #entreprenör #rekrytering #ledarskap #emotionellintelligens #självledarskap