Framtidens ledarskap och reboarding

Hur har ni hanterat reboardingen?

Nordh Consulting har följt företagsuniversitetet och deras resultat från rapporten ”Framtidschefen”. Bakgrunden är att det nu har gått snart ett år sedan företagsuniversitetet  intervjuade åtta chefer om hur de såg på dagens och framtidens ledarskap. En serie djupintervjuer som resulterade i rapporten ”Framtidschefen”. Då var vi fortfarande inne i pandemin, väldigt många jobbade hemifrån, vare sig de ville eller inte. Nu är många av oss tillbaka på kontoret, eller tillbaka till en ny verklighet med hybridarbetsplatser. Delar dessa intressanta case från verkligheten.

Dessa svar grundas på frågan; Hur de har hanterat ”reboardingen” och de tre intervjuade är; Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska Hus, Marcus Hjärtsjö,  Länsförsäkringar och Pino Roscigno, Stadium.

En kort summering av hur företagen hanterat reboardingen: 

Akademiska Hus har uppmuntrat till att fortsätta ha en aktiv dialog och att akta sig för statiska regler som alla ska följa som inte passar någon utan de har valt att följa den aktiva tillitsstyrningen de haft under pandemin. Vilket i praktiken innebär att medarbetaren har haft ett eget ansvar att utveckla nya arbetssätt.

– Länsförsäkringar Fondliv valde en en mjuk återgång och med flexibilitet i fokus för att det ska fungera för verksamheten, teamet och individen där livspusslet ingår. Vilket i praktiken innebär att man arbetar nu 2-3 dagar på kontoret och övriga dagar på distans under en normal arbetsvecka.

– Stadium skapade en uppstartsplan för att få tillbaka som många som möjligt med mål att skapa en ”pull effekt”, vilket i praktiken innebär att man har gemensam frukost, fysiska kvartalsmöten med aktivitet, AW och en olympiad innan sommaren.

Slutord

Det finns inga rätt eller fel i hur vi gör då vi har en ny verklighet att anpassa och lära oss av hela tiden. Varje företag tränar på sin flexibilitet för att hitta sin modell för den nya normala hybridarbetsplatsen som passar verksamheten, teamet och individen. Det som händer nu är att det unika skapas i varje företag vilket bygger ert arbetsgivarvarumärke ännu starkare i jakten på talangerna.

#framtidschefen #hybridarbetsplatser #livslångalärande #rekrytering #reboarding

Källa rapport Framtidschefen via företagsuniversitet 2022