Nordh Consulting i stort samarbete

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÖRMLAND VATTEN

Sörmland Vatten säkrar kompetens för kommande generationsskiften samt framtida utmaningar inom vatten och avlopp. Sörmland Vatten och Avfall AB är i en expansiv fas samtidigt som vi står inför flertalet generationsskiften närmsta fem åren. För att möta framtidens utmaningar påbörjar vi nu rekryteringar av åtta nya medarbetare inom vatten och avlopp. Idag har vi 44 personer som arbetar inom vatten och avlopp i våra tre kommuner, Flen, Katrineholm samt Vingåker. Vår främsta uppgift är att leverera dricksvatten och att omhänderta och rena avloppsvatten. I våra kommuner har vi idag 11 vattenverk, 10 avloppsreningsverk, 1423 kilometer ledningsnät samt 254 mindre pumpstationer.

Inom 5 år kommer ca 20 % av medarbetarna inom vatten och avlopp uppnå pensionsåldern vilket gör att vi måste tänka långsiktigt och säkerställa att kompetensen behålls inom bolaget.

För att möta framtidens utmaningar så kommer vi därför rekrytera åtta tjänster inom vatten och avlopp detta år, tjänsterna är;

  • Arbetsledare Vatten och Reningsverk samt till Biogasmack - Tillsatt!
  • Arbetsledare VA-verk Reparation, Service och Underhållsavdelningen - Tillsatt!
  • VA-projektör/Projektledare
  • Kundingenjör
  • Drifttekniker, VA-verk (2 tjänster)
  • Servicetekniker, VA-verk
  • VA-medarbetare ledningsnät

Urval och rekrytering kommer i första hand skötas av Nordh Consulting och Manpower. Kontaktvägar och mer information finner ni på vår hemsida. Har du frågor eller funderingar om pressmeddelandet, välkommen att kontakta

Per Ivarsson, Affärsområdeschef VA, telefon: 0150-800 107
E-post: per.ivarsson@sormlandvatten.se

Helen Sylvefjord, Affärsområdeschef kommunikation och kundservice, telefon 0150-800109
E-post: helen.sylvefjord@sormlandvatten.se

Vi på Nordh Consulting är mycket stolta över vårt samarbete med Sörmland Vatten! 


Välkommen till mig!

Efter mer än 20 års erfarenhet inom HR-branschen kände jag att det var dags att starta eget. I många år har jag skapat goda och långsiktiga relationer med mina kunder. Med stående, långsiktiga relationer och med erfarenheterna jag samlade på mig blev 2017 året då jag bestämde mig för att starta Nordh Consulting. Välkommen till min konsultfirma!