Frukostmöte med EI Academy Network i Linköping

Wow vilket bra sätt att börja dagen – ett frukostmöte med detta härliga gäng!

Temat ”Emotionell Intelligens som framgångsfaktor – vad innebär det i praktiken för ledarskapet”

Du som varit med vet att vi alltid tränar praktiskt genom att checka in med våra känslokort, för att vi behöver träna på att sätta ord på vad vi känner för att lära känna igen våra känslor, och ta in den information vi får.

Vi tog avstamp i den senaste globala studien om Emotionell intelligens ”State of heart report” 2023, som spårar trender inom Emotionell Intelligens. Vilka mönster är de för de fyra framgångsfaktorerna; effektivitet, välmående, relationer och livskvalitet. Under de tre fg år har människor tappat sin emotionella förmåga, isolerade ensamma, tyvärr visar att trenden inte har vänt efter pandemin. Det är visserligen en dyster läsning, en mänsklig energikris, bara i Sverige ligger nu sjukskrivningar över 50%.

Hur tar vi oss ur detta, utmaningen eller möjligheten som vi ville lyfta fram idag och vad den innebär i det praktiska ledarskapet handlar om förmågan Optimism – att ha förmågan att ha en positiv attityd och syn på livet. Det handlar om att kunna förbli hoppfull och motståndskraftig, även i stunder av motgång.

Vi resonerar och reflekterar i olika grupper över vilka EQ förmågor som deltagarna anser är viktiga för ett optimistiskt ledarskap i praktiken. Dessa förmågor valde våra deltagare;

Sociala relationer, realism, empati, känslomedvetenhet, problemhantering, självkänsla och flexibilitet.

Den goda nyheten är att när vi startar upp en sådan här dialog kring förväntningar på ledarskapet så utgör det en möjlighet för företag att få en konkurrensfördel. De arbetsgivare som uppfyller förväntningar på flexibelt arbete och känslomässigt intelligent ledarskap kommer att ha en fördel när de försöker attrahera och behålla sina anställda samt att välbefinnandet ökar.

Håll utkik! – Är du nyfiken så är du välkommen vid vår nästa frukostträff där vi tar upp aktuella ämnen som berör människor och ledarskap.

#emotionellintelligens #ledarskap #eiacademy #nordhconsultingab