Efter Corona hur kommer det nya normala ledar- och medarbetarskapet vara?

Efter Corona, vilka förväntningar har du på det nya normala ledar- och medarbetarskapet? Hur tänker du på hur du vill vi att ni som organisation ska uppfattas både internt och externt, under hösten pratades det om hur vi skulle förändra med nya digitala arbetssätt och det bara hände genom en chockdigitalisering, check på den. Vad är kvar? Jo, att bygga en ny kultur för att möta det nya normala.

För många är det skolavslutning- och examens tider som ligger närmast men snart så kommer sommarledigheten då vi har tid att reflektera över hur det kommer bli vid återgången till det nya normala. Många av oss har under denna Convid 19 period snabbt ställt om och förändrat vårt sätt att arbeta och anpassat oss till det nya normala.

Jag tror att en av de mest avgörande framgångsfaktorerna är de företag som skapar hopp genom sin vision och får visionen att genomsyra alla delar i organisationen för de kommer klara av att utveckla och utbilda sina medarbetare i rätt kompetens riktning. De som uppgraderar sitt varför och hur och använder sin värdegrund genom förhållningssätt de minimerar otåligheten att återgå till gamla strukturer och kultur. Visst har det gått bra för en del företag trots pandemin och de kan behöva nyinvestera och nyrekrytera. Men de behöver också efter denna period involvera och sätta sitt varför och framtidsplaner tillsammans med sina medarbetare. Ett av de viktigaste verktygen är att ha en dialog och att använda medarbetarnas olikheter för framgång, det är när vi ser och hör samt bekräftar varandra det händer på riktigt.

Vad kommer att vara viktigt i ledar- och medarbetarskapet för återgången till det nya normala för er organisation eller företag?

Jag tror som forskning säger att äkta och transparent ledarskap där olikheter tas till vara där man coachar varandra till att bli sitt bästa jag, där man har insiktsfulla och föredömliga ledare men även att man vågar vara varandras medledare som visar vägen, där hierarkier bryts ner för det är först när medarbetarna känner äkthet som det händer på riktigt och det tror jag skapar framtidens framgångs rika företag med goda ambassadörer som fortsätter attrahera kunder och kandidater även efter Corona.