Nytt år med nya hållbara vanor 2020!

God fortsättning på det nya året!
Har du haft tid för reflektion under ledigheterna? Är det dags att skapa nya vanor för ett liv med mindre stress? Det sägs att det tar ca 66 dagar att förändra en vana. Behöver ditt företag träna individuellt eller i grupp eller du som privatperson, då kan coachning med emotionell intelligens vara det ni söker!

Varför? Jo, det unika med emotionell intelligens är att det är dynamiska förmågor som kan utvecklas, vi är olika och ska ta tillvara våra olikheter när vi arbetar tillsammans, det främjar också det personliga välbefinnandet och välmåendet. Vinsten är att Du blir bättre på att hantera dig själv, du lär dig att prioritera och ta ansvar för dina behov, du minskar stress. Du får med dig praktiska tips och unika verktyg. Syftet är att arbeta med sin egen personliga utveckling och effektivitet i sin roll. Att se sina egna fördomar och tillkortakommande som en möjlighet att lära sig mer om sig själv.

Hur går det till? Jo, enkelt kan man säga att självkännedom är emotionell intelligens första pusselbit, att bli medveten om sina känslor, starka och svaga sidor, sina behov och drivkrafter, att kunna se på sig själv.

Programmets hörnstenar är att kartlägga, utmana och följa upp. Därför startar vi alltid med att göra en mätning som ligger till grund för och driver processen framåt. Allt sker med grund i vetenskaplig forskning.Programmet har normalt mellan fem-sju tillfällen som avslutas med att en personlig handlingsplan upprättas och vid behov genomförs ett trepartssamtal med närmaste chef. Du väljer antal, såklart!

Nyfiken och vill veta mer? Slå en signal eller mejla, så kan vi ses över en kopp kaffe/te till Susanne, 070-870 11 08, susanne@nordhconsulting.se


Varför är det så viktigt att integrera emotionell intelligens i urval och talanghantering?

Företag som lägger vikt vid att arbeta med EI är mer insiktsfulla organisationer och i förlängningen uppvisar de en större produktivitet och högre medarbetarengagemang.

Framgångsrika organisationer som förstår att integrera emotionell intelligens i sina talanghanterings- och kompetensförsörjningsprocesser är morgondagens vinnare. Från urval till att anställa nya medarbetare, till övergång och utveckling av befintliga teammedlemmar. Fler organisationer förbereder sig för den ökande efterfrågan på Emotionell Intelligens färdigheter i alla positioner och på alla nivåer. World Economic Forum släppte sina 10 bästa jobbfärdigheter för framgång 2020 , och emotionell intelligens rankas bland de 10 bästa.
De flesta arbetsbeskrivningar innehåller krav som liknar:
• Inspirerande ledarstil
• Positiv inställning
• Resultatorienterad
• Kreativ
• Uthållig
• Pålitlig
• Kritiskt och smidigt tänkande / problemlösning
• Främjar samarbetsmiljö
• Utmärkta kommunikationsförmågor
• Solid bedömning och beslutsfattande
• Starka interpersonella färdigheter
• Etisk
Kan man mäta och träna dessa EI förmågor? Ja, vi mäter Emotionell Intelligens genom EQ-i 2.0 för att kunna ställa rätt frågor hur dem använder dessa förmågor i både affärs- och privatlivet.

Emotionell intelligens är en nyckelfaktor för både privat och yrkesmässig framgång. Oavsett vår kunskap och erfarenheter som vi har så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande för att lyckas såväl i affärslivet som privatlivet. Sammantaget hjälper de oss att få intelligenta svar på våra känslor och skapar arbetsplatser som är mer produktiva, samarbetsvilliga, kreativa och lönsamma. Känslor påverkar alla våra beslut. Den visar också en viktig förmåga att känna glädje!

Användning av ett validerat urvalsinstrument för känslomässig intelligens i anställningsprocessen ger kritisk information om kandidatens känslomässiga intelligens för att kombinera med andra bästa metoder och processer för att lägga till en annan dimension av information till urvalsprocessen.

Är du nyfiken och vill veta mer? Välkommen att kontakta Susanne Nordh.