Nytt år med nya hållbara vanor 2020!

God fortsättning på det nya året!
Har du haft tid för reflektion under ledigheterna? Är det dags att skapa nya vanor för ett liv med mindre stress? Det sägs att det tar ca 66 dagar att förändra en vana. Behöver ditt företag träna individuellt eller i grupp eller du som privatperson, då kan coachning med emotionell intelligens vara det ni söker!

Varför? Jo, det unika med emotionell intelligens är att det är dynamiska förmågor som kan utvecklas, vi är olika och ska ta tillvara våra olikheter när vi arbetar tillsammans, det främjar också det personliga välbefinnandet och välmåendet. Vinsten är att Du blir bättre på att hantera dig själv, du lär dig att prioritera och ta ansvar för dina behov, du minskar stress. Du får med dig praktiska tips och unika verktyg. Syftet är att arbeta med sin egen personliga utveckling och effektivitet i sin roll. Att se sina egna fördomar och tillkortakommande som en möjlighet att lära sig mer om sig själv.

Hur går det till? Jo, enkelt kan man säga att självkännedom är emotionell intelligens första pusselbit, att bli medveten om sina känslor, starka och svaga sidor, sina behov och drivkrafter, att kunna se på sig själv.

Programmets hörnstenar är att kartlägga, utmana och följa upp. Därför startar vi alltid med att göra en mätning som ligger till grund för och driver processen framåt. Allt sker med grund i vetenskaplig forskning.Programmet har normalt mellan fem-sju tillfällen som avslutas med att en personlig handlingsplan upprättas och vid behov genomförs ett trepartssamtal med närmaste chef. Du väljer antal, såklart!

Nyfiken och vill veta mer? Slå en signal eller mejla, så kan vi ses över en kopp kaffe/te till Susanne, 070-870 11 08, susanne@nordhconsulting.se