Varför är det så viktigt att integrera emotionell intelligens i urval och talanghantering?

Företag som lägger vikt vid att arbeta med EI är mer insiktsfulla organisationer och i förlängningen uppvisar de en större produktivitet och högre medarbetarengagemang.

Framgångsrika organisationer som förstår att integrera emotionell intelligens i sina talanghanterings- och kompetensförsörjningsprocesser är morgondagens vinnare. Från urval till att anställa nya medarbetare, till övergång och utveckling av befintliga teammedlemmar. Fler organisationer förbereder sig för den ökande efterfrågan på Emotionell Intelligens färdigheter i alla positioner och på alla nivåer. World Economic Forum släppte sina 10 bästa jobbfärdigheter för framgång 2020 , och emotionell intelligens rankas bland de 10 bästa.
De flesta arbetsbeskrivningar innehåller krav som liknar:
• Inspirerande ledarstil
• Positiv inställning
• Resultatorienterad
• Kreativ
• Uthållig
• Pålitlig
• Kritiskt och smidigt tänkande / problemlösning
• Främjar samarbetsmiljö
• Utmärkta kommunikationsförmågor
• Solid bedömning och beslutsfattande
• Starka interpersonella färdigheter
• Etisk
Kan man mäta och träna dessa EI förmågor? Ja, vi mäter Emotionell Intelligens genom EQ-i 2.0 för att kunna ställa rätt frågor hur dem använder dessa förmågor i både affärs- och privatlivet.

Emotionell intelligens är en nyckelfaktor för både privat och yrkesmässig framgång. Oavsett vår kunskap och erfarenheter som vi har så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande för att lyckas såväl i affärslivet som privatlivet. Sammantaget hjälper de oss att få intelligenta svar på våra känslor och skapar arbetsplatser som är mer produktiva, samarbetsvilliga, kreativa och lönsamma. Känslor påverkar alla våra beslut. Den visar också en viktig förmåga att känna glädje!

Användning av ett validerat urvalsinstrument för känslomässig intelligens i anställningsprocessen ger kritisk information om kandidatens känslomässiga intelligens för att kombinera med andra bästa metoder och processer för att lägga till en annan dimension av information till urvalsprocessen.

Är du nyfiken och vill veta mer? Välkommen att kontakta Susanne Nordh.