Aktuellt

Här kan du läsa om några av våra kunder och om våra projekt.

Känslans betydelse – framtidens rekrytering?

I en artikel från Business Harward Review belyser man kunskapen om känslans betydelse som en framgångsfaktor vid rekrytering, det handlar om vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt. Kunskap om känslor är viktiga för vårt kritiska tänkande, kreativa problemlösning, effektiv kommunikation, viljan att lära nytt och att vara en förebild. Trots dagens…

LÄS MER

Dags att glänta på dörren till framtiden

Nu när hösten är här, behöver företag och organisationer ja hela samhället fokusera på framtidsfrågor. Det blir allt viktigare att ställa sig frågan vad händer nu inte bara i vår verksamhet utan bevaka omvärlden och hur kommer vi att förändra förhållningssättet till varandra? Synen på medarbetare – humankapitalet – förändras ständigt Word Economic forum färska rapport presenterade en typ av…

LÄS MER

Omställning pro Corona

Arbetsmarknaden står inför en ovanlig rörelse, pro Corona. Att våga släppa taget vid varsel/omställning lämnar ingen oberörd, vi vet om vikten av att ha en god dialog och rusta varandra i ett obelastat läge. Att ta sig tid för reflektion lämpar sig vid alla förändringar som rör arbetslivet men även på hemmaplan; vid omställning, att ta nästa steg i karriären, en ny utmaning, svårigheter på jobbet…

LÄS MER

Varför så viktigt med Storasystrarnas mentorskapsprogram

Jo - för att Storasystrarna som är en ideell förening som ger unga tjejer redskap för att möta vuxenlivet med självsäkerhet, självständighet och gott självledarskap genom systerveckan och mentorprogrammet! Tänk om alla ungdomar fick dela sina drömmar med en professionell kontakt som kan öppna upp sitt nätverk. Värdet att få vara en mentor innebär att vara en förebild för unga tjejer, att få dela…

LÄS MER

Sommar och semester

Hoppas att allt är väl med dig, efter omständigheterna. Efter en tuff och utmanande vår där ingen lämnats oberörd så är redan juli månad här vilket innebär sommar och semester. Vi vill därför skicka en sommarhälsning med förhoppning om en lättare tid framöver. Det positiva under denna tid har varit att vi tvingats omvärdera, omprioritera och hitta nya lösningar. Vilket i sig faktiskt har varit…

LÄS MER

Framtidens – Onboarding

Att vara en attraktiv arbetsgivare som får behålla sina nya medarbetare är idag viktigare än nånsin, och för  dig som chef ska hela processen kännas meningsfull  och samtidigt roligt att få lära känna en ny medarbetare – något du är stolt över! Men i dagens snabba digitala värld gäller det att snabbt få en ny medarbetare att känna sig välkommen i både sin nya roll men framförallt i nya gruppen,…

LÄS MER

Efter Corona hur kommer det nya normala ledar- och medarbetarskapet vara?

Efter Corona, vilka förväntningar har du på det nya normala ledar- och medarbetarskapet? Hur tänker du på hur du vill vi att ni som organisation ska uppfattas både internt och externt, under hösten pratades det om hur vi skulle förändra med nya digitala arbetssätt och det bara hände genom en chockdigitalisering, check på den. Vad är kvar? Jo, att bygga en ny kultur för att möta det nya normala.…

LÄS MER

Nya Munken söker en biträdande rektor

Nya Munken är en högstadieskola för 560 elever och arbetsplats för drygt 80 medarbetare. Visionen är att ge alla våra elever goda förutsättningar för framtiden genom goda kunskaper, så att de klarar sig väl i gymnasiet och får en bra start i livet. Nya Munken ska vara en trygg arbetsplats för både elever och medarbetare, där lärandet är lustfyllt och där var och en blir bemött utifrån sina…

LÄS MER

Framtidens arbetsplats – värdestyrd

Att veta sitt varför, hur och vem vi är till för är för framtidens framgångsrika företag och organisationer. Varför? Just nu under Corona pandemin har vi chock digitaliserats vilket innebär att den traditionella organisationen är i omdaning, medarbetare arbetar hemifrån och leder sitt egna arbete och alla måste lära om och lära nytt. Det är nu företagets värderingar – omsatta i tydliga beteenden…

LÄS MER

Novahuset söker nu en utvecklingsinriktad och drivande Samordnare

Novahuset är en ideell förening som utifrån ett intersektionellt feministiskt perspektiv arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Allt arbete som utförs på Novahuset är förankrat i vår värdegrund vars kärna är alla människors lika värde, rätten till sin egen kropp och rätten till ett liv utan sexuellt våld. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och består idag av 6…

LÄS MER

Känslans betydelse – framtidens rekrytering?

I en artikel från Business Harward Review belyser man kunskapen om känslans betydelse som en framgångsfaktor vid rekrytering, det handlar om vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt. Kunskap om känslor är viktiga för vårt kritiska tänkande, kreativa…

Läs mer

Dags att glänta på dörren till framtiden

Nu när hösten är här, behöver företag och organisationer ja hela samhället fokusera på framtidsfrågor. Det blir allt viktigare att ställa sig frågan vad händer nu inte bara i vår verksamhet utan bevaka omvärlden och hur kommer vi att förändra förhållningssättet till varandra? Synen på medarbetare –…

Läs mer

Omställning pro Corona

Arbetsmarknaden står inför en ovanlig rörelse, pro Corona. Att våga släppa taget vid varsel/omställning lämnar ingen oberörd, vi vet om vikten av att ha en god dialog och rusta varandra i ett obelastat läge. Att ta sig tid för reflektion lämpar sig vid alla förändringar som rör arbetslivet men även…

Läs mer

Varför så viktigt med Storasystrarnas mentorskapsprogram

Jo - för att Storasystrarna som är en ideell förening som ger unga tjejer redskap för att möta vuxenlivet med självsäkerhet, självständighet och gott självledarskap genom systerveckan och mentorprogrammet! Tänk om alla ungdomar fick dela sina drömmar med en professionell kontakt som kan öppna upp…

Läs mer

Sommar och semester

Hoppas att allt är väl med dig, efter omständigheterna. Efter en tuff och utmanande vår där ingen lämnats oberörd så är redan juli månad här vilket innebär sommar och semester. Vi vill därför skicka en sommarhälsning med förhoppning om en lättare tid framöver. Det positiva under denna tid har varit…

Läs mer

Framtidens – Onboarding

Att vara en attraktiv arbetsgivare som får behålla sina nya medarbetare är idag viktigare än nånsin, och för  dig som chef ska hela processen kännas meningsfull  och samtidigt roligt att få lära känna en ny medarbetare – något du är stolt över! Men i dagens snabba digitala värld gäller det att…

Läs mer

Efter Corona hur kommer det nya normala ledar- och medarbetarskapet vara?

Efter Corona, vilka förväntningar har du på det nya normala ledar- och medarbetarskapet? Hur tänker du på hur du vill vi att ni som organisation ska uppfattas både internt och externt, under hösten pratades det om hur vi skulle förändra med nya digitala arbetssätt och det bara hände genom en…

Läs mer

Nya Munken söker en biträdande rektor

Nya Munken är en högstadieskola för 560 elever och arbetsplats för drygt 80 medarbetare. Visionen är att ge alla våra elever goda förutsättningar för framtiden genom goda kunskaper, så att de klarar sig väl i gymnasiet och får en bra start i livet. Nya Munken ska vara en trygg arbetsplats för både…

Läs mer

Framtidens arbetsplats – värdestyrd

Att veta sitt varför, hur och vem vi är till för är för framtidens framgångsrika företag och organisationer. Varför? Just nu under Corona pandemin har vi chock digitaliserats vilket innebär att den traditionella organisationen är i omdaning, medarbetare arbetar hemifrån och leder sitt egna arbete…

Läs mer

Novahuset söker nu en utvecklingsinriktad och drivande Samordnare

Novahuset är en ideell förening som utifrån ett intersektionellt feministiskt perspektiv arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Allt arbete som utförs på Novahuset är förankrat i vår värdegrund vars kärna är alla människors lika värde, rätten till sin egen kropp och rätten till ett…

Läs mer