Varför är ledningsgruppen så viktig?

Hur ofta byter er ledningsgrupp miljö för tid att lyfta blicken och samtala och reflektera kring gruppens betydelse för verksamheten och ledarskapet? Jobbar din ledningsgrupp med rätt saker? En tydlig tendens är att allt fokus ligger på sakfrågorna och inte på hur processen i gruppen fungerar. Forsknings studier visar på särskilda brister i deras arbete kan vara att man fastnar i ”bråttom-frågor” och inte i det strategiska. Gruppens uppdrag och syfte är ofta oklar, vilket leder till att medlemmarna känner osäkerhet om sitt mandat. Vanligt är då att särintressen tar över och förminskar det gemensamma ansvaret för helheten i uppdraget.

Vi hjälper er och stödjer er i utvecklingsprocessen. Det finns inte ett på förhand givet sätt att utveckla ledningsgruppen. Insatserna måste utgår från gruppens behov och knyta an till de frågor som uppfattas som angelägna och viktiga att lyfta fram. Då kan vi identifiera framgångsfaktorer tillsammans. Vårt sätt att driva processen framåt är i form av workshops. Omfattning och inriktning samt innehåll bestämmer vi tillsammans. Vanligt är att möten med ledningsgruppen sträcker sig från lunch till lunch. Vår erfarenhet är att det bör minst genomföras 3 workshop, men det är alltid gruppens behov och ambitionsnivå som styr.

Tack denna gång till Ombergs Turisthotell för utmärkt service, mat i världsklass och dryck i en härlig sekelskiftes miljö.

Nyfiken! Hör av dig till vår konsult Susanne@nordhconsulting.se

#Ledningsgrupp #rationell #emotionellintelligens #ledarskap