Styrelse- och vd-utvärdering

Hösten är här!

Nordh Consulting erbjuder styrelse-och vd-utvärderingar vi identifierar både styrkor och svagheter och hjälper er att utveckla arbetet på ett fokuserat och prioriterat sätt.

En styrelses och vd:s arbete och prestationer bör regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad process.

En utvärdering bör ses som ett sätt att utvecklas, förbättra arbetsformerna i syfte att hjälpa bolaget i sitt strategiska arbete.

Nordh Consulting menar att en styrelseutvärdering i första hand skall ses som ett led i styrelsens eget arbete för att förbättra sina prestationer, men också som ett underlag för nomineringsarbetet inför kommande styrelseval.

Vi erbjuder även en vd-utvärdering som en del väljer att genomföra i samband med styrelseutvärderingen. Den möj­liggör för hela styrelsen att på ett strukturerat sätt bedöma vd:s arbete.

Kontakta Susanne vår konsult för rådgivning, stöd eller handledning.

susanne@nordhconsulting.se

070-870 11 08

#styrelserekrytering #styrelseutvärdering #nordhconsultingab