Stärk medarbetarnas engagemang

Hur ska du som arbetsgivare och chef upprätthålla engagemanget hos era medarbetare när hybrid arbete är den arbetsmodell som en av tre medarbetare föredrar? Detta är en viktig fråga att ställa sig som chef och arbetsgivare på den hybrida arbetsplatsen för att kunna attrahera och rekrytera framgångsrikt.

En färsk undersökning visar att 30% av arbetsgivarna är oroliga för att hybridarbetet skulle kunna påverka medarbetarengagemanget negativt.

Samtidigt visar via en färsk undersökning att, endast 20% av arbetstagarna känner sig engagerade i sitt jobb. Kanske inte det kommer som en överraskning men med tanke på de fördelar som ett starkt medarbetarengagemang ger, som:

• lägre frånvaro (41 %)
• förbättrad produktivitet (22 %)
• högre vinst (21%)
• högre medarbetarretention (upp till 59 %)
• färre säkerhetsproblem (upp till 70 %)

En tydlig trend som årets Randstad undersökning visar på är arbetstagarnas förväntan om fortsatt hybridarbete: 93 % av de som distansarbetar idag tror att de kommer att fortsätta med det i någon form även i framtiden. Att vara medveten om denna förväntan, och att bemöta den på ett genomtänkt sätt, är avgörande för arbetsgivare som vill vinna kampen om kompetensen.

Men en hybrid arbetsmodell kan också innebära utmaningar för dig som arbetsgivare, bl.a. när det kommer till att bibehålla samma nivå av medarbetarengagemang. Om du känner igen dig i det är du alltså långt ifrån ensam.

Delar därför listan från Randstad över de bästa sätten att stärka engagemanget vid hybridarbetet. Där hela nyckeln är att vidta proaktiva åtgärder för att prioritera engagemang redan från början.

Sju avgörande former för HUR man kan forma en hybrid arbetsplats modell.

1. främja öppenhet

2. hålla kontakten

3. en inkluderande hybrid arbetsplats

4. meningsfullt erkännande

5. fokusera på teambuilding

6. säker arbetsmiljö

7. prioritera utbildning

Värt att fördjupa sig mer i listans hur man kan göra för att stärka medarbetarengagemanget då det under kommande åren i många branscher förväntas en ökad kompetensbrist, vilket innebär att arbetsgivarna behöver göra effektiva utbildningssatsningar som förbereder personalen för framtiden. Distansutbildning passar perfekt ihop med hybridarbete och bör vara ett inslag i övergången till en sådan arbetsmodell. Men även att vara aktiv med sitt EVP Employer Brand Value Proposition det som är ert värde och löfte som ska stämma överens med verkligheten, och som generar äkta ambassadörer därute för ert arbetsgivarvarumärke.

Tack till vår källa Randstad Employer Brand Research för att ni ger oss kunskap genom de insikter som har kommit fram i årets upplaga 2022.

#medarbetarengagemang #arbetsgivarvarumärke #hybridarbetsplats