Vilka är de hetaste jobben just nu!

Vi på Nordh Consulting blir lite extra glada när trender visar på ett sug efter inspiration och nytänkande vilket kan komma att skapa en rotation på arbetsmarknaden då det visar sig att arbetsmarknaden för många yrkesgrupper är väldigt god. Men även vikten av att företag vårdar sitt arbetsgivarvarumärke och arbetar mycket med relationer då många företag står med fulla orderböcker och en hög efterfrågan.

Vilka är då de hetaste jobben enligt senaste trendspaningen från Linkedin?

Jo, de tre mest hetastes jobben just nu är:

Dataingenjör, HR-specialist och karriärrådgivare.

Norden chefen Lisa Gunnarsson vid tidningen Kollega uttalar sig intressant och insiktsfullt i en artikel då hon säger att:

– Det är talande att HR-specialister är med på topplistan. Företagen har insett att de måste ha rätt kompetens för att lyckas. Det innebär både att de måste blir bättre på att rekrytera och på att utveckla kompetensen hos de medarbetare de har. Att personalen utvecklas och mår bra är helt avgörande. Att karriärrådgivare är på uppgång säger mycket om den tid vi lever i. Folk inser att de kanske ska jobba till 70 och har 20 eller 30 år kvar i arbetslivet.

– Många företag har fulltecknade orderböcker och efterfrågan är stark. Samtidigt har pandemin lett till komponentbrist och förseningar. Ett företag som vill behålla sitt goda renommé måste arbeta mycket med relationer.

Trenden att vilja byta jobb

Enligt Linkedin byter varje år runt 12% arbetsplats, vilket enligt deras undersökning visar att hela sex av tio svarar att de har planer på att byta jobb. Förutom en ökad vilja att byta jobb har pandemin också påverkat vår inställning till jobbet, enligt undersökningen.

– Före pandemin toppade saker som bra ledarskap, tydlig vision och arbetsplatsens läge. Nu visar det sig att trygghet i att ha en hög lön och flexibilitet är viktigast.

Genom en tidigare undersökning vet vi att 23 procent är beredda att säga upp sig om de tvingas gå tillbaka till att arbeta heltid på kontoret.

Källor:
Undersökningen baseras dels på en analys som Linkedins analytiker gjort, dels på en enkätundersökning bland 1 000 yrkesarbetande personer i åldern 16-65 år.

https://kollega.se/karriar/byta-jobb-har-ar-7-hetaste-jobben-just-nu

#bytajobb #karriär #rekrytering #rådgivning #nordhconsultingab