Emotionell intelligens som en framgångsfaktor

Forskning visar att emotionell intelligens är bra för oss människor så att vi bättre kan uttrycka oss och sätta ord på våra känslor och tankar. Känslor och smarta beslut hör ihop, säger forskningen!

Idag ställs vi alla inför stora omvälvande förändringar i omvärlden och i oss själva. Att då våga öppna upp och uttrycka sig att visa sig mer mänsklig i sin egen sårbarhet.

Att då kunna leda sig själv innebär att, förstå vad du känner och reflektera över vad som händer i dig och att själv ta ansvar för att välja hur man agerar och handlar.

Som chef i sitt ledarskap ingår att få sina medarbetare att lyckas men även att hålla sin egen energi uppe då det blir fler möten som är tidskrävande med smala budskap som dränerar chefens energi.

Alla förväntas anpassa sig till de nya förutsättningar då arbetslivet blir mer flytande och flexibelt i och med digitaliseringen och automatiseringen ökar komplexiteten.

Vi är alla olika och därför går det inte att göra som förr för att hålla energin uppe. Några är vältaliga och några introverta därför behöver chefer hantera både sin egen och sina medarbetares oro och rädsla för att klara av att leverera under en pandemin  är en stor utmaning.

Att då ha respekt som ledare för att hantera detta kräver återhämtning för att ladda om inför det nya normala – då vi behöver uppfinna nya sätt att jobba på.

#emotionellintelligens #eiacademy #självledarskap #ledarskap #medarbetarskap