Framtidens kompetensutveckling i förändring

Efter att lyssnat på webinar med s:imployer som berör ”framtidens kompetensutveckling” – kompetensutveckling i förändring. Delar min spaning – då man pratar om begrepp som handlar om ett livslångt lärande som ska vara hållbart för vi ska jobba länge, får detta en större innebörd på nya förmågor hos oss individer att vara omställnings,- och anställningsbara men även för arbetsgivaren att agera proaktivt.

Men vilken syn har arbetsgivaren och medarbetaren på kompetensutveckling idag och framåt för att det ska vara en win-win för samhället. Är vi förberedda på att arbeta än mer proaktivt med kompetensutveckling och vems ansvar är det? det är frågor som kan vara svåra att svara på idag, men vi vet att ju mer konkurrensutsatta företagen blir desto mer attraktivt att arbeta med systematisk kompetensutveckling.

Att vara en proaktiv arbetsgivare som ställer om för framtidens kompetensutveckling ger win-win både för samhället och konkurrenskraftigare företag på arbetsmarknaden – helt enkelt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hur ska då företag tänka vid rekrytering? Jo, redan vid analysen av vilka kompetenser som behövs idag och imorgon krävs att man öppnar upp och sätter en utvecklings plan och ställer frågan om kandidaten är beredd att vara med och utveckla – säkerställa att motivationen finns. Hur gör man det? Jo, där kan vi hjälpa er att ställa rätt frågor genom våra EI förmågor, ex vis självförverkligande, vilka mål i sin egen utveckling strävar man efter, och vilka behov har en kandidat för att känna glädje, stimulans och mening i det man gör.

”Rätt person i rätt sammanhang får en ny innebörd”

#kompetensutveckling #rekrytering #motivation #emotionellintelligens