Känslans betydelse – framtidens rekrytering?

I en artikel från Business Harward Review belyser man kunskapen om känslans betydelse som en framgångsfaktor vid rekrytering, det handlar om vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt. Kunskap om känslor är viktiga för vårt kritiska tänkande, kreativa problemlösning, effektiv kommunikation, viljan att lära nytt och att vara en förebild. Trots dagens tekniska möjligheter har det visat sig vara mycket svårt att programmera en robot som ska ersätta mellanmänskliga färdigheter, vi vet inte när eller om det kommer att gå.

Forskning visar att det är bra för oss människor att kunna uttrycka och sätta ord på våra känslor och tankar. När vi i allt större utsträckning använder oss av AI och digitala verktyg, har det visat sig att vi faktiskt behöver träna mer på just EI. Empati, som är en av våra känslomässiga förmågor, är exempelvis betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i samhället.

I en undersökning rapporterade BHR i artikel som exempel 93% av arbetsgivarna att ”en kandidats uppvisade förmåga att tänka kritiskt, kommunicera tydligt och lösa komplexa problem är viktigare än kandidatens grundutbildning”.  Idag letar arbetsgivare efter kandidater som har de mellanmänskliga ”mjuka färdigheter”, att vilja lära sig nytt, att vara flexibel, att fatta bra beslut och att kunna samarbeta.

Går det att säkerställa EI förmågor i en rekrytering? Ja – vi erbjuder via ett unikt dynamiskt forskningsbaserat verktyg med metoder där vi säkerställer intervjuer med kompetensbaserade frågor. HUR individen använt sina förmågor och vilket resultat det har gett. Ingen är perfekt därför talar vi även om VAD kandidaten har för behov för att växa in i nya rollen/teamet. Idag är uppföljning av både rekryterande chef och kandidat, än viktigare då fler individer/team arbetar hemifrån. Där säkerställer vi att det finns en tydlig målbild från chefen, men det viktigaste av allt, att coacha chefen att ställa frågan hur de vill ha kontakt och få feedback och hur de bäst ska kommunicera under tiden distansarbetet pågår.

Vi vet att dessa färdigheter är kanske svårast att förstå och även systematisera, men de är de färdigheter som kommer att fortsätta ge – mänskliga fördelar över robotar. Utvecklingen går snabbare än nånsin och omvärlden blir alltmer komplex, då ökar också kraven på oss individer. I en värld full av algoritmer och AI behövs EI, det är inte antingen eller utan både och!

Kontakta oss – Vi hjälper er med kompetensbaserad rekrytering där vi integrerar mellanmänskliga förmågor för att öka er framgång.