Dags att glänta på dörren till framtiden

Nu när hösten är här, behöver företag och organisationer ja hela samhället fokusera på framtidsfrågor. Det blir allt viktigare att ställa sig frågan vad händer nu inte bara i vår verksamhet utan bevaka omvärlden och hur kommer vi att förändra förhållningssättet till varandra?

Synen på medarbetare – humankapitalet – förändras ständigt
Word Economic forum färska rapport presenterade en typ av ramverk för att gå från synen på medarbetare som en kostnad och personalen som något som ska passa arbetsplatsen, till en framtid där det är värderingar, medarbetarnas kompetens och långsiktig hållbarhet, snarare än en kvartalsrapport som styr.  Att vi i Sverige, med platta och icke-hierarkiska organisationer, ligger långt fram ger oss en stark position när den organisatoriska tilliten blir allt viktigare. Tillitsekonomin pekas ut som något som kommer att blomstra helt enkelt för distansarbete kräver det.

Att gå stärkt ur en kris – arbetsmiljö
Även om det har varit en extrem period ser vi fler företag fortsätta göra investeringar som är nödvändiga för att samhället ska utvecklas. Företag och organisationerna behöver också säkras utifrån den lagstiftning som finns, därför erbjuder vi även tjänster inom arbetsmiljö området där fler behöver investera i hälsofrämjande insatser för att öka vinsten och minimera rehabiliteringskostnader då vi ser att både den korta och långa sjukfrånvaron i samhället ökat. Nu blir det extra viktigt när flertal fortfarande jobbar hemifrån att rusta chefer i organisationer på signaler för att agera tidigare på ett sätt som skapar förtroende och ökar tilliten hos medarbetarna.

Fortsätt att; Håll i, håll ut och håll avstånd!