Framtidens arbetsliv – flexibilitet och rörlighet

Behöver du som många andra just nu hjälp med att resonera med en extern part om hur man ska rusta sig och tänka kring sin egen kompetensplanering inför att söka nytt jobb under och efter Corona?

En av de mest diskuterade frågor idag är hur kommer framtidens arbetsliv att se ut? Det vi vet är att omvärlden blir alltmer komplex och utvecklingen går snabbare än någonsin, då ökar också kraven på oss som individer.

Tillväxtverket rekommenderar oss att ta vara på den här permitterings- och varsel tiden genom kompetensinsatser. För oss är varje individ unik, och förtjänar också ett unikt bemötande i den svåra situation som kan uppstå när man nu står mitt i en förändring. Det är när vi tar hjälp vi lär nytt och genom andra vi växer och vår förmågan att ställa om till den vi vill vara i framtiden ökar.

Vi hjälper dig att använda tiden för att komma stärkt ur detta och mer konkurrenskraftig på marknaden. Vi börjar med att ta reda på vilka är dina egna behov när du söker nytt jobb? Vi hjälper dig genom att ställa de rätta frågorna som gör att du börjar agera och tänka på nytt sätt.

Att ta sig tid för reflektion för att öka sin egen medvetenhet över hur du är när du gör lämpar sig vid alla förändringar som rör arbetssituationen men även på hemmaplan; att ta nästa steg i karriären, en ny utmaning, vid omställning, svårigheter på jobbet och vid alla tillfällen då behov finns av att stämma av tankar och handlingar med en objektiv, professionell part.

Vi hjälper dig via EI Plan en självskattning som görs för att hitta dina styrkor och lyfta dina värderingar, visioner och mål, vart du är på väg. Vi ger tips kring cv och det personliga brev samt hur du skapar en Linkedin profil att inse vikten av att lägga tid och engagemang på sin profil.

Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta Susanne Nordh, 070-870 11 08 eller susanne@nordhconsulting.se

#emotionellintelligens #kompetensplanering #framtidensarbetsliv