Rekrytering – utveckling – analys

Tjänster

Att lägga tid på sin rekrytering är viktigt, och likaså att utveckla sin personal. Vi hjälper dig med det du inte hinner.
Go to Rekrytering

Rekrytering

Dina anställda är din viktigaste resurs och att rekrytera bör ses som en investering. Man ska attrahera för att få de bästa medarbetarna. Det är där vi kommer in.

Go to Utveckling

Utveckling

Har du fantastiska kollegor som du vill se utvecklas på sin arbetsplats? Vi arbetar med individ-, grupp- och ledarskaps utveckling.

Go to Analys

Analys

Vi använder oss av olika arbetspsykologiska tester vid både rekrytering- och utvecklingsinsatser.

Vi hjälper dig att hitta din nya medarbetare, och att utveckla dina befintliga.
Alla företag behöver en engagerad HR-konsult.

Nordh Consulting drivs av Susanne Nordh som har mer än tjugo års erfarenhet av brett HR-arbete. Susanne är en av de mest erfarna och uppskattade rekryteringskonsulterna i regionen och tog därför 2017 steget till att starta eget. Att rekrytera en ny medarbetare är en investering. En långsiktig investering. Susannes mål är att skapa långsiktiga relationer med kunderna för att identifiera verksamhetens behov på både kort och lång sikt. Allt för att se till att investeringen blir en lyckad sådan, för både kandidaten, medarbetarna och kunden. Förutom att rekrytera hjälper Nordh Consulting dig även med olika former av företagsutveckling via arbetspsykologiska verktyg.

  • Arbetspsykologiska verktyg

Senaste nytt

Vill du veta mer? Du är varmt välkommen att höra av dig till oss!