Utvecklingsinsats för ledningsgrupp hos Nya Munken

En vanlig dag på jobbet – Susanne hos oss faciliterar denna utvecklingsinsats som kommer att pågå under året!

Äntligen är den nya ledningsgruppen fullsatt hos Nya Munken den fristående högstadie skolan i Linköping!

Såhär glada och engagerade inför deras första workshop. Nu handlar det först om att lära känna varandra, för att förstå, använda och uppskatta varandras likheter och olikheter med sina unika kvaliteter. Vi tar hjälp genom att först göra en kartläggning av deras gemensamma EQ grupp profil för att se deras styrkor, och hur dem tas emot. Sedan går vi vidare och tittar på var vi kan finna gap och spridning för det är där skav kan uppstå för att vi är just olika. Hög EQ är inget självändamål utan det handlar om ett ledarskap i balans.

För vad händer om:

Empatin är för hög eller låg?  kan ha svårt att ge tuffa besked alt bli överraskad av andras reaktioner och misstolkar sociala signaler och mående

Impulskontrollen är för hög eller låg? saknar spontanitet upplevs kontrollerad alt kan bli lätt frustrerad och kan ha svårt att kontrollera sin ilska

Det är där kommunikation blir avgörande viktigt att få insikt om hur vi kommunicerar och hur det tas emot av omgivningen, då kan vi börja jobba på riktigt med de förmågorna som är avgörande framgångsfaktorer som chef och ledare både på individ och gruppnivå. Vi vet idag att vår hjärna fokuserar på hotet och får svårt att tänka om du tex känner dig illa bemött och denna effekt kan ha lika stor effekt om du ser andra blir illa behandlade, prestationen hos individen halveras då.

Då är det bra att vara på en plats i en kreativ miljö, för att få en nystart för samarbete och att skapa lösningar tillsammans, med optimism och mod att uppmuntra att våga vara lärande och prövande utan att bli värderad!

Bli smart med känslor är vårt motto!

Kontakta oss om du vill veta mer:

Mejla susanne@nordhconsulting.se för att ta reda på hur vi kan samarbeta

#ledningsgrupp #management #emotionellintelligence #eq #nordhconsultingab #eiacademy #theboxhotel