Sara Wimmercrantz event i Linköping

Så härligt att få delta och känna energin och kreativiteten när vi möts som vid denna nätverksträff!  Den 18,e januari hade jag via 100-listan förmånen att delta vid möte där Sara Wimmercrantz från Backing Minds  var gäst och delade sina erfarenheter som investerare och hennes väg till att bli en av Sveriges mäktigaste techinvesterare.

Samtalet leddes av moderator Lena Miranda, Vd Linköpings Science Park och ämnen som diskuterades var hur man börjar investera i bolag, skillnader mellan män och kvinnor inom investeringar, personlig ekonomi, vad som krävs för att fler kvinnor ska börja investera och vikten av att vara ett team – både på jobbet och i hemmet.

Visste du exempelvis att endast 30% kvinnliga entreprenörer får ta del av 0,5% av riskkapitalet, och att män dör med 6 miljoner mer i fickan än kvinnor?

Vi fick även höra kloka tankar och reflektioner från de unga studenterna från ekonomi-, psykolog-, och energi hållbarhets program,  Zoé, Carolina och Ida, samtliga medlemmar ur Börsgruppen vid LiU.

Det jag tog med mig är att empati är en avgörande förmåga just att kunna sätta sig in i och förstå hur andra tänker utan att värdera deras bakgrund. Visste du att forskning visar på empati just den förmågan har inverkan på balans mellan arbete och fritid och innovationsförmågan. I slutändan pratar vi som oftast om vikten av att ha goda relationer, och att vi fattar beslut när känslan är involverad annars blir det inte rätt investering. Saras viktigaste råd till oss alla ”Att tro på dig själv”!

Ett stort tack till Sara Wimmercranz för att ha delat med sig av sin kunskap och inspiration, samt till Lead och Östsvenska Handelskammaren och Börsgruppen för ett bra samarbete och deltagande.

/Susanne