Executive search – Fristående skolan Nya Munken söker en ny rektor!

Nordh Consulting har fått i uppdrag av ordförande hos fristående skolan Nya Munken att rekrytera deras nya rektor då nuvarande går vidare till nya utmaningar externt.

Nya Munken söker en ny rektor som vill vara med då verksamheten står inför en spännande utveckling framåt. Där det är rektor som skapar och bygger ett långsiktigt förtroende hos nyckelintressenter som är vårdnadshavare, beslutsfattare och medarbetare, i nära samverkan med ordförande och styrelsen.

Vår vision är att ge alla våra elever goda förutsättningar för framtiden genom goda kunskaper, så att de klarar sig väl i gymnasiet och får en bra start i livet. Nya Munken skapar trygghet, är engagerade och tänker nytt.

Du är rätt för verksamheten om du vill arbeta i en fristående skola och har flerårig erfarenhet som rektor meriterande från högstadiet. Du är en ledare som har erfarenhet av att driva förändring och kan kommunicera visionen så att anställda blir motiverade och inspirerade att nå målen. I praktiken innebär det att du står för och fattar beslut är flexibel och uthållig samt har ett mod som uppmuntrar att våga vara lärande och prövande. Där ditt ledarskap och beteende i vardagen är ett föredöme som genomsyras av att du skapar trygghet, är engagerad och tänker nytt.

Vi erbjuder dig, goda möjligheter som vill driva och påverka för en hållbar samhällsutveckling genom att utveckla eleverna med kunskaper som förbereder för studier och ger framtidstro. Som fristående skola fattar vi många beslut själva i nära samverkan med styrelsen och ägarna, vi äger vår fastighet och alla medarbetare 80 personer varav ca 65 pedagoger är anställda av oss direkt, både pedagoger och stödfunktioner. Det gör att arbetet som skolledare på Nya Munken innehåller fler delar än de flesta kommunala uppdrag.

Är du eller någon du känner intresserad som kan vara rätt för uppdraget?

Har du frågor om rektors tjänsten är du välkommen att kontakta vår executive search konsult Susanne Nordh. Mobil 070-870 11 08. Läs mer om tjänsten via www.nordhconsulting.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

#executivesearch #nyttjobb #rektor #nordhconsultingab #nyamunken