Optimism för en bättre framtid!

Nu börjar studierna komma som studerat pandemins effekter inom emotionell intelligens. I denna studie 2021 State of the Heart, en global rapport som är hämtad från Six Seconds, som visar på nya trender där vi nu vet hur pandemin påverkade människors känslomässiga intelligens? Vi har valt att belysa två trender nu när vi vet att optimism och risktagande påverkat människor mest under COVID-19.

Trenden visar att;

  • det visat sig vara störst skillnader i EQ mellan generation Z och Boomers
  • förmågan att känna optimism minskade med 5% bland de under 35 år
  • förmågan till konsekvenstänk är den som ökade mest över åldersgrupper, att utvärdera kostnaderna och fördelar med val det fick alla träna på under pandemin
  • det har drabbat de yngre hårdare än den äldre åldersgruppen vilket har gett konsekvensen att 1 person på 20 mår dåligt
  • ta tag i det nya normala det handlar om att utöva optimism för en bättre framtid

Under ett år som domineras av stress, ensamhet och rädsla kommer detta inte direkt som en överraskning. Därför blir det nödvändigt att vi återinvesterar i några av de känslomässiga intelligensfärdigheter som vi kollektivt har förlorat det senaste året.

Trenden visar sig störst skillnad mellan generation Z dvs den yngre generation, för att öka optimismen som är kopplat till ett välmående under pandemin, det är inte kört som ung, > 35 år har du redan struktur och skapat stabilitet som för att du kan hjälpa de yngre för att de ska sätta sig in i och förstå sig själva i ett större sammanhang. Menar en av forskarna som leder studien, Joshua Freedman.

Förmågan till optimism handlar ju om att förvärva en motståndskraft, resilience och uthållighet som är en viktig beståndsdel i det vi kallar EQ. Om man tittar på neurobiologin är denna nedgång vettig. När vi känner stress är vi biologiskt programmerade att vara mindre kreativa, mindre medkännande, mindre visionära.

Varför är optimism verkligen viktigt. Därför att det är starkt korrelerat med viktiga resultat som att fatta bra beslut, ha relationer med kvalitet, arbeta effektivt och upprätthålla mentalt och fysiskt välbefinnande.

Eftersom många länder går in i en ny fas av pandemin, är det dags att avsiktligt välja en ny attityd av hopp och optimism. ”Vi måste anpassa oss till att vara öppna för möjligheter och det okända, i motsats till att gå på det som är känt och säkert,” säger Joshua Freedman, CEO Six Seconds. Det är där optimism, kreativitet och samarbete kommer in. Dessa förmågor behöver träning när vi minskade vårt fokus på en viss kris 2020, men nu är de viktigare än någonsin.

EI Academy har en modell för emotionell intelligens  – via ett enkelt och kraftfullt ramverk för att fatta bättre beslut.

#TimeForEQ #sixseconds #Eiacademyse #EQ #emotionellintelligens #leadership #självledarskap #optimism

Hör av dig till oss om du vill utveckla din EQ och din optimism – vi hjälper gärna!

Susanne och Cecilia, EI Academy

Källa

Six Second har via sin State of the Heart rapport spårat de förändrade trenderna inom emotionell intelligens (EQ) sedan 2011. State of the Heart bygger på en stor global datauppsättning från över 129 länder och använder ett randomiserat urval balanserat efter geografi, kön och ålder.