Har det bästa hänt än, vågar du släppa taget?

Har det bästa hänt än, vågar vi släppa taget? innan vi träffar marken säg?

– en strof från Molly Zanden senaste hit där hon sjunger med eftertryck!

Nyfikenhet är en bra förmåga att ha, härom veckan tackade jag ja när en god vän i mitt nätverk frågade om jag ville bli hennes ”coachis”. Det är en del i Skanskas ledarprogram ” modiga ledare” där varje medarbetare ska hitta ett antal personer att bli deras ”coachis” över en tid. Så spännande och lärorikt!

Varför?
– att tillsammans få utveckla våra färdigheter, för att vi ska kunna lyfta oss till ett bättre jag tillsammans. Känns meningsfullt och viktigt på riktigt!

Nyttan?
– det är kul och personligen avgörande för min egen hållbarhet och mitt välmående.

Nyfiken?
– vilka behov har du, har det bästa hänt än? vågar du släppa taget? hur gör du för att vara hållbar och välmående?

Kontakta din coach Susanne hos Nordh Consulting, 070-870 11 08 eller via mejl susanne@nordhconsulting.se

Välkommen!