Kommunikation och Grupputveckling

Hur bra är ni på att använda varandras olikheter i vardagen? Det kanske är dags att börja det nya året med att träna på och utveckla öppenheten i kommunikation i  er arbetsgrupp!

Forskningen är tydlig med att grupper innehållande olika typer av individer heterogena grupper i regel presterar bättre än homogena grupper, förutsatt att kommunikationen i gruppen är öppen. Både som ledare och medarbetare är det viktigt att låta varandra se och uppleva olikheterna som styrkor i ett effektivt samspel.
Är din grupp intresserad av att prova på vårt verktyg ”Diversity Icebreaker” genom en workshop på ca 2-3 timmar för att se om detta är något som kan fylla era behov vid utveckling av gruppen? 

Välkommen att kontakta vår erfarna ”Diversity Icebreaker” konsult Susanne Nordh via telefon 070-870 11 08 alt mail: susanne@nordhconsulting.se