EQ Coaching/Karriärplanering

EQ coaching/karriärplanering är ett individuellt utvecklingsprogram som tar sin utgångspunkt i mätning av individens emotionella och social förmågor. Dessa uppskattas med hjälp av ett självskattningsformulär EQ-i 2.0 som mäter emotionell intelligens. Utifrån resultaten skapar vi tillsammans en handlingsplan och ett personligt träningsprogram. Ett antal möten samt hemuppgifter driver sedan processen framåt. Programmets hörnstenar är att kartlägga, utmana och stödja. Målbilden är att utveckla sin sociala och emotionella kompetens samt att utveckla sin effektivitet på jobbet och därmed få en bättre balans i livet där genomför vi efter önskemål även återmätning efter sex månader.

Programmet avslutas vanligen med att ett trepartssamtal med närmsta chef genomförs. På detta sätt kan chef och medarbetare fortsätta arbeta med handlingsplanen och insatsen kommer även framöver att bidra till företagets eller organisationens framgång.

EQ coaching/karriärplanering lämpar sig vid alla förändringar som rör arbetssituationen; en ny utmaning, svårigheter på jobbet och vid alla tillfällen då behov finns av att stämma av tankar och handlingar med en objektiv, professionell part. Då syftet med programmet är att arbeta med deltagarens emotionella förmågor för att förfina och utveckla handlingsstrategier och därmed öka deltagarens effektivitet och välbefinnande i sin yrkesroll.

Vi arbetar endast med välrenommerade tester som följer branschetiska krav. EQ-i 2.0 har granskats och rekommenderats av högt ansedda Buros Center for Testing vid University of Nebraska-Lincoln.