25 april, 2017

Rekrytering

Behöver du en ny kollega? 

Vi finns här för att hjälpa dig hitta din nya medarbetare. Med fullt engagemang, från start till mål, hjälper vi dig att hitta rätt kandidat för din aktuella tjänst. Vi tar ansvar för hela eller delar av processen och skräddarsyr rekryteringen efter dina önskemål. Varje uppdrag inleds med en analys av er organisation för att lära känna er historia, nuläge och framtidsplaner. För att vi ska förstå och förmedla rätt information till kandidaterna behöver vi ta del av verksamhetens mål och visioner, men också kultur och värderingar i er organisation. Viktigast i rekryteringsprocessen är självklart att den som anställs blir framgångsrik i sin nya tjänst och en kartläggning måste ske av vilka krav verksamheten ställer, vilka resultat som ska uppnås och vilka personliga egenskaper och förmågor som krävs i tjänsten. Genom samtal och intervjuer med den rekryterande chefen/tillsatta rekryteringsgruppen och av er utvalda medarbetare arbetar vi fram en kravprofil som blir vårt interna arbetsmaterial och som ligger till grund för hela rekryteringsprocessen.

Vi rekryteringar arbetar vi bland annat med:

  • Analys och urval – kravprofil
  • Hela eller delar av rekryteringsprocessen
  • Search
  • Second opinion
  • Styrelserekrytering
  • Interims HR-konsult